Home / İslam / RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZ

RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZ

Spread the love

Recep’in 1’i ile 10’u arasında 10 rekât, 11’i ile 20’si arasında 10 rekat ve 21’i ile 30’u arasında 10 rekat kılınacak Hacet Namazı vardır. Bunların üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır

Bu 30 rekat namazı kılanlar, hidayete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekât namaz Resulullah Efendimizin (s.a.v.) berberi Selman-ı Pak (r.a.) Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir.

Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüt vaktinde kılınması daha faziletlidir.

Kılınışı: Hacet Namazı’na şu niyetle başlanır:

Yâ Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine, beni feyz-i ilâhine, afv-ı ilahine, rızâ-yı ilâhine nail eyle, abid, zahid kulların arasına kaydeyle, dünyâ ve ahiret sıkıntılarından halâs eyle, rızâ-yı şerifin için” Allâhü Ekber.

Her rekatta 1 Fatiha, 3 Kul yâ eyyühel-kafirun, 3 İhlâs-ı şerif okuyup 2 rekatta bir selâm verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül-mülkü ve le-hül-hamdü yuhyi ve yümit, ve hüve Hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir” okunup dua edilir.

İkinci on gün içinde yani Recep’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rekattan sonra, 11 defa: “İlâhen Vâhıden Ehaden Sameden Ferden Vitran Hayyen Kayyûmen dâimen ebedâ” okunup dua edilir.

Üçüncü on gün içinde, yani Recep’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rekattan sonra da 11 kere: “Allâhümme lâ mânia limâ atayte, velâ mutıye limâ menate, velâ râdde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu zel-ceddi minkel-ceddü. Sübhâne Rabbiyel-Aliyyil-alel-Vehhâb, Sübhâne Rabbiyel-Aliyyil-alel-Vehhâb, Sübhâne Rabbiyel-aliyyil-alel-Kerimil-Vehhâb, Yâ Vehhâbü yâ Vehhâbü yâ Vehhâb” okunur ve dua edilir.

Allah kabul eylesin.

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir