Home / Mehmet Akif TERZİ

Mehmet Akif TERZİ

ÇUKUROVA ve GAVURDAĞI’NIN BUGÜNLERE GELMESİNİN HİKAYESİ

Belimizde kılıcımız KirmaniTaşı deler mızrağımın temreniHakkımızda devlet etmiş fermânıFerman padişahın dağlar bizimdir (Dadaloğlu)Dadaloğlu’nun şiirlerine konu olan ve o dönem birçok ağıtlar yakılmasına; destanlar söylenmesine sebep olan Fırka-i Islahiye Harekâtı, bölge tarihimizde ekonomik, siyasî ve sosyolojik olarak birçok sonuçları da beraberinde getirdi. Arşivler, devletlerin ve milletlerin hafızasıdır. Arşiv belgeleri ve dönemin …

Devamı... »

OSMANLI DÖNEMİ SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ VE SONRASI

Mehmet Akif Terzi ( Osmanlı Arşiv Uzmanı) Gündemimizin ilk sırasını işgal eden “Süleyman Şah Türbesinin Osmanlı Arşivlerindeki izlerine baktığımızda bunun 1882’ye kadar uzandığını görmekteyiz.Bu konu hakkında sevgili dostum Prof. Dr. Erhan Afyoncu Osmanlı Arşivlerinde yaptığı araştırma sonucunda aşağıda da belirtileceği gibi hem önemli belgelere ulaşmış ve hem de türbenin planını …

Devamı... »

OSMANLI’DA RÜŞVET ALMANIN ENGELLENMESİNE DAİR CEZA KANUNNAMESİ

Mehmet Akif TERZİ 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nde yeni bir dönem başlamıştı. Bu fermanla birlikte bürokrasiden yargı sistemine kadar birçok alanda yeniliklere gidilmişti. Tanzimat Fermanı’nın tamamlayıcısı olarak görülen 1856 Islahat Fermanı da bu kabilden değerlendirilmelidir. Bu iki ferman da batılı ülkelerin azınlık haklarının korunmasına yönelik baskılar …

Devamı... »

REYHANLI AŞİRETİ BOYBEYİ MURSELOĞLU HAYDAR BEY’İN AFFI VE MARAŞ’A İSKANI

Teşkilatçı bir yapıya sahip olan Maraş Valisi Kalender Paşa, bölgesindeki Türkmen Aşiretlerini kendi aralarında örgütleyerek hem aralarındaki anlaşmazlıkları asgariye indiriyor hem de bölgede kendi gücünü ortaya koyuyordu. Civar bölgenin en geniş ve etkili aşireti olan Reyhanlı aşiretine de kız vererek boybeyiMürseloğlu Haydar Ağa’yı kendisine damat yapmış ve bölgedeki iktidarını güçlendirmişti. …

Devamı... »

MARAŞ VALİSİ KALENDER PAŞA’NIN ÇİLELİ YOLCULUĞU II (1819–1821)

Mehmet. Akif Terzi* mehmetakifbey@gmail.com Kalender Paşa bölge tarihinin kaderini etkileyen en önemli şahsiyetlerden biri olduğu kadar Fettahoğlları ve Küçükali oğullarının tarihteki bu gizem dolu yolcuğunda da birinci derecede rol almış yegâne bir şahsiyettir. Bölgedeki Türkmen aşiretlerine olan yakınlığı ve muhabbeti aslında kendisinin sonunu hazırlayan bir yol haritasını da beraberinde getirmişti. …

Devamı... »

1. BÖLÜM MARAŞ VALİSİ KALENDER PAŞA (1800–1819)

Tarih, milletlerin hafızasıdır. Hafıza kaybı yaşayan milletler önce köle, daha sonra da yok olmaya mahkûmdurlar. Tarih, bizleri geçmişimizle tanıştırır, bu güne kadar belki de doğru olarak bildiğimiz birçok şeyin yeniden değerlendirilmesine fırsat verir. Tarihin belgelerle tespiti bir bakıma tabiri caizse ezber bozar. Belgelerle ortaya konan tarih, kimsenin inkâr edemeyeceği sonuçları …

Devamı... »

ABDULFETTAHOĞLU CAMİİ

Tarih ilminin bir görevi de geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmaktır. Tarih bir milletin hafızasıdır. Geçmişimizden gelen birikimimizi geleceğimize doğru bir şekilde aktaramazsak gelecek kaygısından hiçbir zaman kurtulmak mümkün değildir. Bölgelerin de bir tarihi geçmişi ve bu geçmişle birlikte kendisine yüklenen bir takım değerleri vardır. Bölgesinde yetişen mümtaz şahsiyetler, toprağında barındırdığı …

Devamı... »

TÜRKLERDE DEVLET KAVRAMININ TEMEL İLKELERİ

Devlet, bir hükümet idaresinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluğun adıdır. Devleti millet kurar,ancakher millet devlet kuramaz. Tarihte hiç devlet kurmamış birçok millet bulunmaktadır.Devlet tanımı ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra Türk Milletinin devlet olgusunu şöyle ifade etmek gerekir: Avrasya coğrafyasında 5000 yıllık bir tarihî süreçten yoğrularak gelen Türk Milleti tarih sahnesine çıktığı …

Devamı... »

OSMANLI DÖNEMİ ANTAKYA TARİHİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA KİTAPLAŞTIRILDI

Editörlüğünü Osmanlı Arşiv Uzmanlarından Ahmet Ergün ve Mehmet Akif Terzi’nin yaptığı “Osmanlı Belgeleri Işığında Antakya” adlı prestijkitap Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile yayınlandı. Kitapta 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı dönemi Antakya’sından kesitler sunan özenle seçilmiş 200’e yakın belgenin yanısıra, Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK-Ahmet ACAR, Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ, Doç. …

Devamı... »