Home / İslam / MUHARREM AYI

MUHARREM AYI

Spread the love

Muharrem ayı, Hicrî senenin birinci ayıdır. Bu yıl, 21 Eylül Perşembe Günü başlamaktadır. Bu ayın ilk gecesi, akşam ile yatsı arasında Allâhü Teâlâ’nın rızası için iki rekat namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübârek kılman, aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için.” Allâhü Ekber.

Her iki rek’atte 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İh-lâs-ı Şerif okunur. Namazdan sonra:

11 defa: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

11 İstiğfâr-ı Şerîf,

11 Salevât-ı Şerîfe okunup dua yapılır.

Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbîh namazı kılınır:

“Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene. rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhiyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:

1.    rekatta:    1    Fatiha-i    Şerîfe,    1    Ayetü’l-Kürsî,

2.    rekatta:    1    Fatiha-i    Şerife,    1    Amene’r-Rasûlü… (Sure-i Al-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3.    rekatta:    1    Fatiha-i    Şerife,    1    Hüvellâhüllezî…

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir yanıt yazın