Home / İslam / İNSANLAR HAKTAN NASIL UZAKLAŞIR?

İNSANLAR HAKTAN NASIL UZAKLAŞIR?

Spread the love

İnsanların sahih akideden yani Ehl-i Sünnet itikadından saparak Allahü Teâlâ’dan uzak kalmalarının sebepleri; bidat ehlinin itikadını terk etmemek, nefsin hevasının (gayr-i meşru ve nihayetsiz arzularının) kalbe galip gelmesi yani nefsin, kalbi kendi arzuları istikametine çevirmesidir.

Bazı imamlar dediler ki:

Az amellerine rağmen nice insanları sahih itikatları kurtarır. Ve çok amellerine rağmen bozuk itikatları nice insanları helâk eder, cehenneme götürür.”

Makam, mal ve dünya sevgisi nefsin hevasındandır ve öldürücü bir zehirdir. Riyaset (baş olma) sevdası ve şöhret arzusu, kibire götürür ve dünyaya daldırır, dini ifsad eder. Tul-i emel (sonu gelmez dünya arzusu) ise, güzel amel işlemeye mani olarak Hak Teâlâ’nın yolundan alıkoyar. İyi bil ki insanlara ‘Yarın tevbe ederim’ dedirtmek için uğraşan şeytanın büyük bir ordusu vardır. Aşırı cimrilik ve kişinin kendini beğenmesi insanı helâk eden şeylerdendir.

Haram veya şüpheli gıdaları yemek kalbe zulmet doldurur, kalbi katılaştırır ve Allâhü Teâlâ’dan uzaklaştırır. İnsanın yiyip içtiklerinin helâl ve temiz olması ise, kalbi nurlandırır ve rikkatine (incelmesine) sebep olur ve Allâh’a yaklaştırır. Bu, tasavvuf yolunda pek büyük bir asıldır.

Ayet-i celilede -mealen-: “Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin ve Allâh’a şükreyleyin” (Bakara s., Ayet 172) buyurulmuştur. Buradaki “rızkın temizi” helâl olanıdır. Kişi midesine girene dikkat etmedikçe ibadetinden lezzet alamaz, gündüz ve gece kıldığı namazların faydasını göremez.

Kıyamet gününde sıratı en süratli geçecek kimse, takvalı olan, dünyada haramları ve haram şüphesi bulunan şeyleri terk edendir. Allâhü Teâlâ bir Hadis-i Kudsi’de buyuruyor ki: “Veraya riayet eden (şüphelilerden sakınanlara) azap etmekten haya ederim…”

Kişi kalbini masivadan (Allah’tan başka şeylerden) temizlemedikçe ibadetinin lezzetini alamaz. Hazret-i Osman (r.a.): “Eğer kişinin kalbi -nefsin ahlâk-ı zemimesinden- temizlenmiş olsa Kur’ân-ı Kerîm okumaya asla doymaz” buyurmuşlardır. Zira o kalp temiz olursa Allahü Teâlâ’yı müşahede  makamına yükselir. (Ravzatüt-Talibin ve Umdetüs-Salikin, İmam Gazali)

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir yanıt yazın