Home / Siyaset / Ahrazoğlu: Türk milletinin iradesine ve geleceğine ihanet edenlerden muhakkak Türk Adaleti hesabını soracaktır.

Ahrazoğlu: Türk milletinin iradesine ve geleceğine ihanet edenlerden muhakkak Türk Adaleti hesabını soracaktır.

Spread the love

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu,  Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı’nın 20’nci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına TBMM Genel Kurulunda söz almış ve Gazi Meclisi ve Aziz Türk Milletini saygıyla selamlayarak konuşmasına başlamıştır.

Ahrazoğlu kanun tasarısının ilgili maddesinde, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı yabancı öğrencilere çalışma izni almak kaydıyla çalışabileceğinin amaçlandığını belirterek aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur: “ilk yıldan sonra kısmi süreli çalışacağı, yabancı öğrencilerin çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikalar Kurulunca ortaya konulan esaslar dâhilinde İçişleri Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenerek başvuruların da Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunca belirlenecek esaslar dâhilinde değerlendirileceği belirtilmektedir.”

Ahrazoğlu konuşmasında, tasarı ile genç işsizliğin yoğun olduğu ülkemizde yabancılara iş imkânı sunulmakta olduğunu ifade etmiş ve devamla; “Milyonlarca işsiz insanın olduğu, bunların da yüzde 19-20’sini gibi eğitimli genç insanların oluşturduğu düşünüldüğünde bu tasarı maalesef Türk insanına karşı yapılmış en büyük haksızlıktır. Ülke ihtiyaçlarına göre mevcut yükseköğretim kurumlarında okuyan 450 bin civarındaki mühendis ve mimar olacak mezunların teknik, elemanların gelecekleri karartılmakta, onların yetiştirilmesinde ve bunların iş gücü sahibi olmasında maalesef kendi ülkesinde engeller çıkarılmaktadır.” açıklamasında bulunmuş ve bunun sonucu olarak “beyin göçü”  olgusunun oluşacağını; kendi ülkesinden umut kesen genç nüfusun dışarlarda umut aramasına ve ülkesine, milletine duyduğu aidiyet duygusunun zayıflamasına yol açacağını ifade etmiştir.

Hatay Milletvekili Ahrazoğlu, Suriye’deki olaylar neticesinde seçim bölgesi olan Hatay’ın en çok göç alan ve nüfusuna göre en çok sığınmacı bulunan illerin başında gelmekte olduğunu belirterek; “Yüzde 19-20 gibi bir rakamla işsizliğin en yoğun olduğu ilimizde başlıca problem işsizliktir.” açıklamasında bulunmuş ve kendi vatandaşının işsizlik problemini çözememiş, onlara yaptığını söylediği yatırımlarda istihdam sağlayamamış bir yönetim anlayışını halkın ve özellikle de vasıflı, vasıfsız, genç işsiz kardeşlerinin takdirine bıraktığını ifade etmiştir.

Ahrazoğlu konuşmasında devamla ülkenin 15 Temmuzda büyük bir badireyle karşılaştığını ve milletin demokrasiye olan inanç ve bağlılığı ile cumhuriyet değerlerine sahip çıkma duygusunun bu hain kalkışmayı önlemede en büyük etken olduğunu; “Türk milletinin iradesine ve geleceğine ihanet edenlerden muhakkak ki Türk adaleti hesabını soracaktır ve gereken en büyük cezayı verecektir.” açılamasında bulunmuş ve bu sıkıntılı ve bulanık ortamda vatan ve millet sevgisiyle yoğurulmuş insanların mağduriyete uğratılmaması, hukukun üstünlüğü ilkesinden hareket edilerek, adaletli ve tarafsız davranılarak, milletin üzerindeki korku ve endişelerin bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ederek konuşmasını sürdürmüştür.

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; son yıllarda, bilerek veya bilmeyerek, paralel yapı etkisiyle, kamu görevlilerinin atamalarında, görevde yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkesinden vazgeçildiğini ifade ederek; “Kamu kuruluşlarında hak eden memurun hak ettiği göreve getirilmemesi, çalışma barışını, birlik ve dayanışmayı engellemişti.” açıklamasında bulunmuş ve terör örgütü “paralel yapı” yok edilirken bir daha aynı haksızlıkların yapılmamasını dileyerek konuşmasını tamamlamıştır.

Video:

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir yanıt yazın