Home / Siyaset / Ahrazoğlu: Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüksekliği özellikle esnafları mağdur etmiştir.

Ahrazoğlu: Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüksekliği özellikle esnafları mağdur etmiştir.

Spread the love

MHP Hatay Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mehmet N. Ahrazoğlu, Torba Kanun Tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasına, “Son yıllarda sıklıkla getirilen ve AKP’nin klasiği hâline gelen torba yasalar yasama faaliyetlerinin düzensiz ve eksik bir yapıda yürütülmesine neden olmakta ve yasama kalitesini bozmaktadır. Ayrıca yasal zorunluluk olmasına ve gerek ekonomiyi gerek bütçeyi gerekse geniş toplum kesimlerini ve iş âlemini etkileyecek, ekonomik yük doğuracak hükümler içermesine rağmen, kanun tasarısı komisyon görüşmelerinde ayrıntılı bir etki analiziyle sunulmamıştır.” şeklinde başlamıştır.

Kanun tasarısının 25’inci maddesinde 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde değişikliğe gidildiğini ifade eden Ahrazoğlu, “Yapılan değişiklikle araçların yıllık ödeyecekleri vergi tutarları belirlenmekte, motorlu taşıtlar vergisi motor hacimlerine göre, her yıl iki defa alınmak üzere tahsil edilmekte ve Bakanlar Kurulu tahsil edilecek bu miktarı yüzde 50 oranında artırma yetkisine sahip olmakta idi. Ancak, yapılan zamlar mevcut durumun yani yüzde 50’nin üzerinde olduğu için kanunda yeniden değişikliğe gidilmiş ve yeniden belirlenen miktarlar oranlanmıştır. Ancak, ilk açıklamalarda yüzde 40 zam yapılması hesaplanırken kamuoyu baskısıyla bu oran düşürülmüştür. Motor hacimlerine göre 1.300 cc’lik araçlarda yüzde 15 artırıma gidilmiş, 1.500 cc üzeri araçlarda ise artırım yüzde 25 ve daha üzerine çekilmiştir.” şeklinde açıklama yapmış ve bir diğer düzenlemeyle de araçların değerlerine göre de Motorlu Taşıtlar Vergisinde artışlar sağlandığını belirterek, “1300 cc’lik motorlarda 40 bin liraya kadar yüzde 15; 40 bin ile 70 bin lira arası yüzde 25; 70 bin lira ve üzeri araçlarda ise yüzde 45’lik bir artış gerçekleştirilmiştir.” açıklamasını yapmıştır.

Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; Genel Kurulda bir başka konuya da değinmek istediğini belirterek, “Sayın Bakanım, 13 Şubat 2017 tarihinde Maliye Bakanlığına yazılı olarak sorduğum ve cevaplandırılmasını istediğim husus şu: Yurt dışından ithal edilen M1 binek otomobil tanımlı araçların Avrupa tip onay belgelerinde araç kategorisi binek otomobil olarak belirtilmesine rağmen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 19 farklı Ulusal Tip Onay Belgesi’nde kategorisi ticari araç N1 olarak gösterilmiştir. Bu nedenle de bu araçların trafik tescilleri esnasında Maliye Bakanlığına ödenmesi gereken ÖTV, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile diğer vergilerde eksik, düşük ödemeler yapıldığını ve ülkemizin bu şekilde yüksek miktarlarda vergi kaybına uğratıldığını belirtmiştim.” şeklinde açıklama yapmış ve konuyla ilgili Bakanlık tarafından verilen cevapta 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun öne sürülerek “Önergeye konu edilen hususlara ilişkin bilgi paylaşılmasına yasal olarak imkân bulunmamaktadır.” denildiğini belirterek, “Hâlbuki bizim buradaki sorduğumuz, buradaki yapılan işlemlerde alınması gereken vergilerin alınıp alınmadığı, alındıysa ne kadar alındığı veya bunları ithal eden müesseseler -ki isimleri bende mevcut, araç tipleri mevcut, Sayın Bakanım, sizin de imzanız var konuyla ilgili- bunlarla ilgili Türkiye’nin ne kadar zarara uğratıldığı, nelerin yapıldığı, bir işlem yapıldıysa nelerin tahsil edildiği, ne kadar cezaların verildiğiydi. Ancak verilen cevapta bunların yasal zorunlulukla verilemeyeceği, vergi konusunda beyanda bulunamayacağı belirtilmiştir.” açıklamasını yapmıştır.

Tasarı ile Motorlu Taşıt Vergilerinde çok yüksek oranda artış yapıldığını belirten Ahrazoğlu, “En azından şoför esnaflarına etkisinin biraz azaltılması için, ödemiş oldukları trafik sigortasıyla ilgili % 5’lik Banka Sigorta Muamele Vergisi, % 5’lik Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu kesintisi, % 10’luk Trafik kazalarında tedavi giderleri için, % 2’lik Güvence Hesabı kesintisi, yani toplam % 22’lik kesintide makul indirimlere giderek primler düşürülmelidir.” açıklamasını yaparak konuşmasını tamamlamıştır.

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir yanıt yazın