Home / İslam / ZEYD BİN SABİT HAZRETLERİNİN FAZİLETİ

ZEYD BİN SABİT HAZRETLERİNİN FAZİLETİ

Spread the love

Zeyd bin Sabit (r.a.), vahiy katiplerindendir ve en uzun yaşayanlardandır. Peygamber Efendimiz zamanında Kur’ân-ı Kerim’i en güzel okuyan hafızlardandı. İbn-i Abbas (r.anhümâ) gibi büyük müfessirler kendisinden ilim almışlardır.

Tebük harbinde Mâlik ibn-i Neccar oğullarının bayrağı, Umare ibn-i Hazm’ın elinde idi. Resûlullah (s.a.v.) sancağı ondan alıp Zeyd’e vermiş ve “Zeyd Kur’ân’ı çok iyi bilir, Kur’ân her şeyin önündedir.” buyurmuştur.

Hazret-i Zeyd çok zeki idi. Resulullâh’a (s.a.v.) Süryanice yazılmış mektuplar gelmeye başlayınca Resulullâh’ın (s.a.v.) emriyle en kısa bir zamanda Süryanice öğrenmiştir.

Hz. Ebubekir, Hazret-i Zeyd’i Kur’ân-ı Kerim’i cem etmekle vazifelendirdiğinde vazifenin ağırlığından dolayı mazur görülmesini arz etti. Bunun üzerine Hz. Ebûbekir, onun müstesna zekâsını, ilmî şahsiyetini, hakkında umumun itimadını şu vecizesinde hulasa ederek:

“Ey Zeyd, sen akıllı, reşit bir gençsin. Biz seni, hiçbir kusur ile itham edemeyiz.” demiştir.

Hz. Ömer ve Hz. Osman (r. anhümâ) hacca gittikleri zaman Medine’de yerlerine Zeyd bin Sabit’i vekil bırakmışlardı.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ahirete irtihal buyurdukları zaman halife seçilmesi sırasında Ensar kendi aralarında toplandılar. Bir kişi bizden bir kişi sizden emir olsun dediler. Ensar’dan Hazret-i Zeyd bin Sabit (r.a.) kalkıp şöyle dedi:

“Resulüllah (s.a.v.) Muhacirlerdendi, biz de onun Ensar’ı (yardımcıları) idik. Şimdi halife yine Muhacirlerden olacak, biz de onun Ensar’ı olacağız.”

Bu sözler üzerine Hz. Ebubekir, Ensâr-ı Kiram’ın hepsine hayır dua etmiştir. (Radıyallâhü Teâlâ Anhüm)

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir yanıt yazın