Home / Siyaset / KUTSALLARI KÜÇÜMSEMENİN BEDELİ VATANSIZLIKTIR

KUTSALLARI KÜÇÜMSEMENİN BEDELİ VATANSIZLIKTIR

Spread the love

KUTSALLARI KÜÇÜMSEMENİN BEDELİ VATANSIZLIKTIR

‘Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın.. Heyhât, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât.. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.’

Milletleri ayakta tutan, canlı kılan ve milli bilinçle mücehhez halde daimiyet kazandıran bazı hasletler ve özellikler vardır. Bu özellikler her millete göre değişir. Bir millet için çok ulvi ve hayati nitelik taşıyan değerler, kutsallar bir başka millet için sıradan bir nitelik arz edebilir. bu durum bir milletin hassasiyetinin bir diğerine göre daha önemsizliğini ortaya koymaz. Kutsallardaki farklılık sadece milletlerin  dini, milli, coğrafi ve tarihsel yönleri nedeniyle görecelik gösterir.

Türkiye için de durum böyledir. Ülkemizde de milli, dini, coğrafi ve ananevi  geleneksellikler ve yaklaşımlar sonunda oluşan “kutsal”llarımız vardır.

Bunlar milli nitelikli olarak; vatan, devlet, bayrak gibi olmazsa olmazlardır,

Dini olarak ise; ezan, şehitlik, askerlik, peygamberimiz ve dini ritüellerimizi içeren kıymetlerimizdir.

Milletlerin hayatiyeti  sürdükçe bu değer yargılarında değişimler de görülebilir. Bu “kutsal”lardan veya değerlerden kimisinin özgül ağırlığı azalabilir veya artabilir.

Fakat zamana, zemine, mekana göre, değeri, anlam ve önemi hiç değişmez olanlar da vardır.  Günün koşulları ne olursa olsun bu “ezeli-ebedi kutsal”lar  hep aynı kalır ve kalmalıdır da.

Çünkü milli devlet ve millet olmanın en temel olmazsa olmazlarıdır bu değerlerimiz.

Son yıllarda ve özellikle de son birkaç ay içinde gözlediğimiz kimi tavırlar, söylemler ve beyanlar bu konuda derin endişe verici bir hal almıştır. Bir milletin ferdi olup, o milletin değer yargılarını küçümseme, değersizleştirme ve önemsizlik atfetme içerikli söylemler derin bir tehlikeyi su yüzüne çıkartmaktadır.

Kanımca, bu tür söylem ve beyan sahipleri hiç de kendi ülkesine, milletine faydalı bir söylem içinde değillerdir.Bu zevat; tamamen bu ülkeye ve bu millete düşman olan, hasım görenlerin değirmenine su taşımaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Bilerek veya bilmeyerek yukarıda birkaçını sıraladığım değerler ve “kutsal”lara dil uzatmak, onları yok sayar bir uslüple saygısızca önemsizlik atfetmek, bilere veya bilmeyerek bir ihanetin veya bir umursuzluğun işaretidir.

Mesela: kendini oldukça  muhafazakar olarak niteleyen  tv kanalı Bugün’de  bir konuşmacı bu milletin asla affetmeyeceği şekilde, Allahın ayeti’yle ilgili;  “ şehitler ölmezmiş, siz onlara ölü demeyiniz” vb gibi bir tavırla, müstehzi bir yüz ifadesiyle adeta dalga geçercesine, bu ihanet ve alçaklık zehrini akıtabiliyor. Başka bir kanalın bir moderatörü  olan bir bayan, attığı bir mesajda  şahadet olgusunun ne olduğundan bihaber şekilde; “ şehitlik safsatası” diyebiliyor.

Halbuki  bu söylemler “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak” gibi cahilce, aptalca ve küstahça bir tavırdır. Çünkü bu ülke insanının hemen tamamının itiraz etmeyeceği şekilde şahadetle ilgili hüküm, Kuran’ı kerim’de dile getirilmektedir.

Bakara suresi 154. Ayette “Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölü demeyiniz. Zira onlar diridirler. Fakat siz bunu anlayamaz, idrak edemezsiniz.” buyrulmaktadır.

Hal böyleyken milletin kutsallarını basitleştirmek, yok saymak, önemsizleştirmek bu ülkede yaşayan hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Bilakis bu milleti millet yapan, devleti devlet yapan özellikleri aşındırmak  ancak; topyekün bir felaket sürecinin başlangıcıdır. Bu alçakça ve adice söylemleri dillendirenler   de bilmeliler ki; kendilerinin de içinde bulunduğu  Türkiye cumhuriyeti devleti denilen gemi su alırsa,  bu herkesin sonu  ve felaketi olur.

Kendini, liberal, demokrat, aydın sanan bu ahmaklara sesleniyorum:  Sizlere bu sözleri söyleterek, kıçınızı okşayarak sizi kendi milletinizin değerlerine saldırtan Türkiye hasımları, sizi yeterince kullandıktan sonra peçete misali atacaklardır.

Geçmişte böyle idi, bugün de böyle olacak ve yarınlarda da… Kendi ülkesinin ekmeğini yiyip, kendi ülkesine ve milli- manevi değerlerine dil uzatanlar asla iflah olmayacak, yaranmaya çalıştıkları, emir erliği yaptıkları, adlarına havladıkları ülke ve kişiler de kendilerini yüz üstü bırakacaklardır. Çünkü gelişen, büyüyen Türkiye ve Müslüman düşmanı, Türkiye hasımları bile, sizler gibi, kendi ülkesine ihanet eden haysiyetsizlerle yol almaz, işi bitince tekmeyi basar.

Bu yüzden de, terörle mücadelede en kızgın günleri yaşarken ve milletin evlatları şahadet şerbeti içerken, yaraya tuz basarcasına, kanayan yaraları daha da kanatıcı eylem ve söylemden şiddetle uzak durmamız gerekmektedir.

Askerlik, Mehmetçik, şehitlik,  ezan, bayrak gibi bizi biz yapan kutsal değerlerimize dil uzatmaktan, küçümseyici söylemden uzak durmak ve bu değerlere gereği şekilde saygı göstermek  bir görevdir. Bu ülkede yaşamak bunu gerektirir. Bu saygı bir lütuf değildir, vatandaşlık ödevi ve görevidir.

Herkesin ağzından çıkanı kulağı duyması lazımdır. Ve bağımsız bir devlete sahip olmanın ne demek olduğunun kıymetini bilmek mutlaktır. Çevremizdeki ülkelerde yaşanan iç kargaşa, savaş halleri ve büyük göçleri dikkate alarak elimizde bulunan devletin ve millet olabilirliğin bilinç ve şuurunda olmak ve nankörce kendi millet ve devletine ihanet niteliği taşıyan durumlardan kaçınmak gereklidir.

Çünkü bu vatan evimizin bahçesi değildir, ekip, biçtiğimiz tarla gibi de değildir. Bu  ülkede, maalesef vatan topraklarına, villasi, tarlası, bahçesi kadar değer vermemek aymazlığını görmek, çok acı ve dramatik sonuçlar yaşatabilir. Bilmeyerek bile olsa, yapılan şey ülkeye ve millete ihanetten başka bir şey olmayacaktır.

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

About Erkan YILMAZ

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir