Home / İslam / EBU EYYÜP EL-ENSARİ

EBU EYYÜP EL-ENSARİ

Spread the love

Ebu Eyyüp Hazretleri, Ensar’dan ve Hazrec kabilesindendir. İsmi Halid bin Zeyd bin Küleyb en-Neccari’dir.

Hicretten iki sene kadar önce Hac mevsiminde Mina’da Medinelilerden 73 kişi, canları uğruna Resulullah Efendimizi (s.a.v.) koruyacaklarına bey‘at etmişti. İkinci Akabe Bey‘ati denilen bu beyatte Ebu Eyyüp Hazretleri de vardı. Medine’ye döndüğünde Müslüman olduğunu ilan etti. Onunla birlikte zevcesi Ümmü Eyyüp de Müslüman oldu. İkisinin de Peygamber Efendimize büyük hizmetleri vardır. Peygamberimizin hicretini işitince gelişini beklediler, ona yardımcı olmak için hazırlıklar yaptılar.

Peygamberimiz (s.a.v.) hicrette Medine’ye teşrif ettiklerinde Ebu Eyyüp Hazretlerinin evine misafir oldu. Mescid-i Nebevi ve haneleri yapılıncaya kadar (takriben yedi ay) orada kaldılar. Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), Ebü Eyyüb’u (r.a.), Musab bin Umeyr (r.a.) ile kardeş yapmıştı.

Ebu Eyyüp Hazretleri, Ashab-ı Kiram’ın büyüklerinden ve Kur’ân-ı Kerim tefsirini, haram ve helâli en iyi bilenlerinden idi. Daima nefsiyle cihat ederdi. Son derecede mütevazi idi. Bir vaizin: “Muhakkak dirilerin, amelleri, ruhlar âleminde ölülere gösterilir” dediğini işitince “Ah, -evvelce vefat etmiş olan- Ubade bin Samit ve Sad bin Ubade amellerimi gördüklerinde nasıl mahcup olurum” dedi. Halbuki kendisi Ashab-ı Kiram’ın en çok ibadet edenlerindendi.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) ‘Kostantıniyye surları (yanında) salih bir zat defnolunur’ buyurdular. Ebu Eyyüp el-Ensari bu Hadis-i şerifi naklettikten sonra: ‘Umulur ki o salih zat ben olurum.” demiştir. (Ikdül-Ferid)

Allah yolunda devamlı cihat ederdi. Bedir’den itibaren Peygamberimizle birlikte bütün gazalara iştirak ettiği gibi Hulefa-yı Raşidin devirlerinde de birçok gazalarda bulunmuştur.

Asla riyaset peşinde olmamıştır. Şehit olduğu son İstanbul gazasına henüz genç yaştaki Yezit’in kumanda ettiği ordu ile gitmişti. Şöyle derdi: “Allâhü Teâlâ Yüce Kitabında -mealen-: ‘Gerek hafif, gerek ağır (hangi halde olursanız olun) Allah yolunda canlarınız ve mallarınızla cihada çıkın. Bu sizin için daha hayırlıdır.’ (Tevbe Suresi, Ayet 41) diye buyuruyor. Ben de bakıyorum, cihadın kendime bazan hafif, bazan da ağır geldiğini görüyorum ve hep gazaya çıkıyorum.” (Cilaülkulub ve Keşiül-Kürub bi-Merakıb-i Eyyüb)

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir