Home / Hatay / Dörtyol / DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Spread the love

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANIMülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

Mahalle Ada No Parsel No Alan(m2) Muhammen Bedeli İmar Durumu Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
Sanayi 58 1 16.15 103.586,10 (ÖPA) 3.108,00 12.05.2016/10.00
Sanayi 58 12 11.44 73.376.16 (ÖPA) 2.202,00 12.05.2016/10.15
Sanayi 58 13 11.94 76.583.16 (ÖPA) 2.298,00 12.05.2016/10.30
Sanayi 58 14 11.44 73.376,16 (ÖPA) 2.202,00 12.05.2016/10.45
Sanayi 58 15 11.94 76.583,16 (ÖPA) 2.298,00 12.05.2016/11.00
Sanayi 58 16 11.94 76.583,16 (ÖPA) 2.298,00 12.05.2016/11.15
Sanayi 58 17 11.58 74.274,12 (ÖPA) 2.229,00 12.05.2016/11.30
Sanayi 58 18 11.57 74.209,98 (ÖPA) 2.227,00 12.05.2016/11.45
Sanayi 58 19 12.07 77.416,98 (ÖPA) 2.323,00 12.05.2016/13.30
Sanayi 58 20 11.70 75.043,80 (ÖPA) 2.252,00 12.05.2016/13.45
Sanayi 58 21 11.94 76.583,16 (ÖPA) 2.298,00 12.05.2016/14.00
Sanayi 58 22 11.94 76.583,16 (ÖPA) 2.298,00 12.05.2016/14.15
Sanayi 58 23 12.19 78.186,66 (ÖPA) 2.346,00 12.05.2016/14.30
Sanayi 58 24 12.19 78.186,66 (ÖPA) 2.346,00 12.05.2016/14.45
Sanayi 58 25 12.44 79.790,16 (ÖPA) 2.394,00 12.05.2016/15.00
Sanayi 58 26 12.94 82.997,16 (ÖPA) 2.490,00 12.05.2016/15.15
Sanayi 58 27 11.57 74.209,98 (ÖPA) 2.227,00 12.05.2016/15.30
Sanayi 58 28 12.56 80.559,84 (ÖPA) 2.417,00 12.05.2016/15.45
Sanayi 58 29 12.32 79.020,48 (ÖPA) 2.371,00 12.05.2016/16.00

 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ve www.dortyol.bel.tradresinde görebilir; Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 250,00.TL (ikiyüzelli) ücret karşılığında satın alabilirler.

 

2- Satılacak taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 

3- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

b- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.

c- Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini de gösterir nüfus kayıt belgesi.

d- Gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanı; vekaleten iştirak ediliyorsa gerekli yetkileri içerir noterlikçe düzenlenmiş vekaletname aslı ve vekilin noter onaylı imza beyanı.

e- Tüzel kişi olunması halinde bağlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tescil belgesi, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı belge ve imza beyanı.

f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin sermayesini, ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki kişileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

g- İsteklinin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan.

h- Dörtyol Belediye Başkanlığına borcu (Emlak, ÇTV, kira vs.) olmadığına dair güncel belge.

ı- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne, imar durumunun incelendiğine ve bu haliyle kabul edilerek ihaleye iştirak edileceğine dair yazılı beyan.

 

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Hatay’da cinayet! Boğazını sıkan eşini öldürdü…

Spread the love Hatay’da, Nagihan Erbek (37), tartışma sırasında boğazını sıktığını iddia ettiği eşi Alper …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir