Home / İslam / OSMANLI SULTANLARININ YÜKSEK MERTEBELERİ

OSMANLI SULTANLARININ YÜKSEK MERTEBELERİ

Spread the love

Osmanlı Sultanlarının İslâm’a ve Müslümanlara hizmetleri çok büyüktür.

Âl-i Osman, ümmet-i Muhammed’i bir araya topladı, zulümle hüküm sürenleri, Mısır, Şam, Irak, Yemen’de, doğu ve batıdaki Ehl-i sünnete musallat olmuş sapık hükümetleri ve haricileri kahrettiler.

Haremeyn-i şerifeyn, Kudüs-i şerif ve diğer peygamber türbelerinin hizmetiyle şereflendiler.

Onların fütuhatları Hazret-i Ömer’in fetihlerine benzemektedir. Onlar zamanında İslâm beldelerinin hududu genişledi, Müslümanlar her türlü tehlikeden korundular.

Ümmet-i Muhammed onların fetihlerine son derece sevindi, devletleri bütün cihanın gördüğü en büyük devlet oldu. Zira onlar mahlukatın (yaratılmışların) efendisi Resûlullah aleyhisselamın Dinine son derece hürmet gösterdiler, devletlerinde eşraf (Resûlullâh Efendimiz’in mübarek nesli) ve ulema en yüksek saygı ve ikramı gördü.

İşte bu güzel hasletleri sebebiyle Osmanlı Sultanlarının vallahi yeryüzündeki her Müslüman üzerinde hakları vardır. Kıyamet gününe kadar Müslümanlar evladdan evlâda onlara muhabbet besleyeceklerdir. (Yusuf Nebhani, Hulasatü’l-Beyan)

Her zaman gururla övündüğümüz geçmişimize sahip çıkalım, geleceğe güvenle bakalım.

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.