Home / Köşe Yazıları / ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Spread the love

ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Sevgili Dostlarım,

Millet kelimesi Türk diline Arapçadan geçmiştir. Ancak, Arapçadaki millet anlamı ile bugün anladığımız milletin anlamı aynı değildir. Arapçadaki millet, din birliği çerçevesinde birbirlerine bağlı insan topluluklarını ifade etmektedir.

Bugün Batı dillerinde kabul gören modern anlamda milletin tarifi ise, Fransızca “nation” kelimesinin karşılığı olarak aynı kökten, aynı soydan gelen ve ortak bağları olan insan topluluğu şeklindedir.  Diğer taraftan Türklerde, milleti sosyal bir gerçek olarak ilk defa analiz edenlerden,  Ziya Gökalp’ de milleti meydana getiren temel faktörlerin ırk, kavim, coğrafya olmadığını ifade etmiş milletin; dilce ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden oluşan topluluk olduğunu belirtmiştir.

Bir milletin meydana gelmesinde, toplumdaki fertlerin arasında, kültür birliği, gönül birliği, ülkü birliği, birlikte yaşama ve ortak tarih şuurunun var olması gerekmektedir. Kısacası milliyetçilik kişinin milletini sevmesi, milletine güven duyması ve onun varlığını kanıyla canıyla savunmasıdır.

Türklerde millet ve milliyet kavramları çok eski tarihlerden itibaren var olmuştur. Tarihte ilk defa Türk boylarını bir bayrak altında toplamayı başaran ve Türk destanlarında Oğuz Han olarak geçen Mete ile birlikte Türklerin milli birliklerini millet şuuru içerisinde kurdukları bilinmektedir. Yine Türk milliyetçiliğinin yazıya dökülmüş belgeleri olarak kabul edebileceğimiz Orhun abidelerinde de millet, milliyetçilik hatta Türk birliği fikrini açıkça görmek mümkündür. Bu belgelerde “Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, anam il Bilge Hatun’u Tanrı tepesinden tutup yukarı kaldırmıştır” denilmektedir.  “Türk milleti yok olmasın” sözleri yaklaşık 1300 yıl öncesinde de Türklerde milliyet duygusunun var olduğunun delilidir.  Yine aynı kitabelerde yer alan Bilge Kağan Yazıtı  “Ey Türk Oğuz Beyleri! Bu sözümü iyi işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe biliniz ki, Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz. Ey ölümsüz Türk milleti! Titre ve kendine dön!“ denilmektedir. Bu hitapta Türk milletinin dünya var oldukça yaşayacağına olan inanç açık bir şekilde ifade edilmektedir. Türk tarihî açısından çok önemli olan bu belgelerde şu ilkeleri de açıkça görmek mümkündür.

1. Türk milletinin üstünlüğüne, yüceliğine inanma ve iftihar ilkesi

2. Türk’ü Türk yapan özelliklerin korunması, milli geleneklerin muhafazası ve taklitçilikten kaçınılması ilkesi

3. Türklerin bölünmemesi ve Türk birliği ilkesi

4. iktidarın ve yöneticilerin millete hizmet için var olduğu ilkesi

Milliyetçilik ülkelerin istiklal temini ve aynı zamanda demokratik idare tesisi gayretlerinin de kaynağı hatta temel taşıdır. Bu yüzden Türk Milli Mücadelesi’ nin milliyetçi özelliğini göz ardı etmek imkansızdır. Türk Milli Mücadelesi’ni, Batı devletlerinin sömürgecilik ve kolonizasyon ihtirasına karşı doğuda belirmiş büyük çapta milliyetçi bir hareket olarak değerlendirmek mümkündür.

Milli Mücadele Türk milletinin yenilmez kuvvet ve iddialarını göstermektedir. Milliyetçilik her millette olduğu gibi Türk milleti için de ayakta durmanın şartı olmuştur. Nitekim milli mücadelede Tarihin belki de en zor şartları içerisinde Türk halkını kuvvetli düşmana karşı ayakta tutan ve mücadele ettiren azim ve inancı bu milliyetçilik ruhu içerisinde değerlendirmek gerekir. Milli Mücadele tarihi boyunca Birinci Büyük Millet Meclisi çağdaş anlamda milliyetçiliği ön planda tutmuş tarihinin hiçbir gününde, hiçbir kararında ırkçı bir uygulama yapmamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde hünerle idare edilen ülkenin bağımsızlık savaşı diğer tüm duygu ve idelojilerden farklı olarak vatanseverlik, vatanı işgalcilere karşı korumak duygusunu işleyerek halkın desteğini harekete geçirmiştir.

Cumhuriyetin bu ilk yıllarındaki milliyetçilik anlayışı ve Atatürk’ün milliyetçilik uygulamaları üzerinde çalışmalarda bulunan çeşitli araştırmacılar, bu anlayışın temel özelliklerini şu şekilde belirtmektedir:

1. Milli birlik ve bütünlüğe büyük önem verir.

2. Sınıf kavgasına karşıdır,

3. Gerçekçidir ve vatan kavramına dayanır,

4. Saldırgan değil barışçıdır,

5. Irkçılığa karşıdır,

6. Milliyetçiliği reddeden akımlara karşıdır,

7. Laiklik ilkesi ile bağlantılıdır,

8. Millet egemenliği ilkesiyle bağlantılı ve demokrasiye yöneliktir.

Türk Milleti’nin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir gerçektir ve milletimizi diğer milletler arasında üstün kılan en asil özelliklerden birisidir. Bununla birlikte her Türk, milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden, milletinin geleceğini kendi geleceğinden üstün tutan bir anlayışa, derin bir millet sevgisine sahiptir. Türklerin, diğer tüm milletlere örnek olması gereken vatan ve millet sevgisi, bize şanlı tarihimizin en önemli miraslarından birisidir ve Türk Milleti için kutsal değerlerdir.

“Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki, bizimle teţrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

Bu vesile ile Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü ebediyete intikalinin 76. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Saygılarımla

Mete Aslan

About Mete ASLAN

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Hain darbeciler…

Spread the love 12 Eylül 1980 öncesinde, Koalisyon Hükumetleri iş başında oldular.Ülkemiz hiç iyi yönetilemedi. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.