Home / Siyaset / Ahrazoğlu: İşçilerin hakları heba edilecek ve işçi simsarlığı başlayacaktır.

Ahrazoğlu: İşçilerin hakları heba edilecek ve işçi simsarlığı başlayacaktır.

Spread the love

Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU Genel Kurul - İş Kanunu 5.5.2016MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesi üzerinde verilen önerge hakkında MHP grubu adına söz aldığı konuşmasına, “Maddeyle özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülüklerinden bahsedilmektedir. Esnek çalışma ve özel istihdam büroları sisteminde işçiler genel olarak neler kaybedecektir, kısaca ben bunlardan bahsedeceğim.” şeklinde başlamıştır.

 

Tasarıyla işçi kiralanmasına yasal boyut kazandırılmasının sonucunda, işçinin emeğinin ticaretin ana konusu olacağını ifade eden Ahrazoğlu, “İşsizlik olgusu istismar edilecek, yaygın ve yoğun işçi simsarlığı başlayacaktır.” açıklamasında bulunmuş ve iş yeri kavramının belirsizleşeceğini belirterek, “Kiralık işçi çalıştırmayla iş yeri kavramı ortadan kalkacaktır. Sendikal yetkinin belirlenmesinde ve toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında temel birim iş yeridir. İşçi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını, fazla çalışma ücretini, yıllık ücretli izin haklarını iş yeri kavramı çerçevesinde elde etmektedir. Kiralık işçi uygulamasıyla iş yeri kavramı belirsizleşecek, hatta ortadan kaldırılacaktır.” açıklamasını yapmıştır.

 

İşçi kiralanmasının, iş yeri kavramının ortadan kaldırılmasının bir diğer sonucu olarak sosyal güvenlik haklarının da ortadan kalkacağını ifade eden Ahrazoğlu, konuşmasına şöyle devam etmiştir: “Kiraya verilen işçi kendisini kiralayan istihdam bürosu üzerinden sigortalı yapılacak, işçinin kaçak ve kayıt dışı çalışması ise daha da kolaylaşacaktır. Şu anda işçi ve işveren arasındaki ikili ilişkiyle dahi çözülemeyen sigortasız çalışma, özel istihdam bürosunun sürece katılmasıyla işçilerin sigortasız çalışmalarını çözmek bu nedenle daha da zorlaşacaktır. Sık sık değişen işveren nedeniyle devletin iş yeriyle denetim yapması neredeyse mümkün olmayacaktır. Yine, işçinin iş yerinin belirsiz olması işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de alınmasını engelleyecektir. İşçi her gün, her hafta ya da her ay farklı iş yerlerinde çalışacağı için farklı iş kazası ve meslek hastalıkları tehdidi altında kalacak, kiralık işçinin yaşadığı iş kazası ve meslek hastalığından kiralandığı iş yerinin hiçbir sorumluluğu olmayacak ve işçinin sağlığı ve güvenliği tehlikeye girecektir. Zira, günlük, haftalık, aylık iş için iş değişiklikleri olduğunda iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri yapılmayacaktır.

 

Tasarıyla özel istihdam bürolarına mahkûm olan işçiler için en temel sorunun iş güvencesi hakkının ortadan kalkması olacağını ifade eden Ahrazoğlu, “Kiralanan işçinin özel istihdam bürosuyla kuracağı ilişkinin nasıl tanımlanacağı belli değildir. İş Kanunu’nun 18’inci maddesinde, işçilerin iş güvencesi hakkını talep edebilmeleri sınırlandırılmıştır. Buna göre, iş güvencesi hakkından yararlanmak için iş yerinde çalışan sayısının 30 ve daha fazla olması ve işçinin en az altı aylık kıdem alması gerekmektedir. İşçiler normal şartlarda iş yerlerinin sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin işçileridir ve işçiyle işveren birbiriyle aracısız iletişim içerisindedir. Özel istihdam bürolarıyla bu durum da ortadan kalkacaktır.” açıklamasında bulunmuş ve işçilerin çalıştığı iş yeri ve iş kolu sürekli değiştiği için sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanamayacaklarını belirterek, “Ülkemizde sendikalı olmak ve toplu sözleşme hakkından yararlanması işçinin iş yeriyle iş koluna bağlıdır. Geçici olarak bir işte çalışan işçinin hem çalıştığı özel istihdam bürosu hem de kiralandığı iş yeri arasında iş kolu açısından farklılıklar olacak, bu da işçinin sendikaya üye olmasını engelleyecektir.” açıklamasını yapmıştır.

 

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; Milliyetçi Hareket Partisi olarak, işçinin haklarının heba edilmesine göz yummayacaklarını, bu kanuna “hayır” diyeceklerini ve bu kanunu kabul etmediklerini belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

About Mehmet Şan

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.