Home / Hatay / Defne / DEFNE BELEDİYESİ 2015-2017 PERFORMANS PROGRAMINI AÇIKLADI

DEFNE BELEDİYESİ 2015-2017 PERFORMANS PROGRAMINI AÇIKLADI

Spread the love

DEFNE BELEDİYESİ 2015-2017 PERFORMANS PROGRAMINI AÇIKLADIDefne belediyesinin yayınlamış olduğu 2015 – 2017 performans raporu

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017

 

 

 

Stratejik  Amaç 1 Tarihi  ve  Doğal  Değerlerin  Farkındalığının Oluşturulması
Stratejik Hedef 1 Tarihi Değerlerin Farkındalığının Oluşturulması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 1.1.1 Tarihi Değerler Envanterinin Çıkarılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

 

Proje 1.1.2

  

 

 

Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarihi çevre tanıtım haritası hazırlanması 10.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti hazırlanması 10.000    
Proje 1.1.3 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman yetiştirilmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi 10.000    
Proje 1.1.4 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi 10.000 10.000 10.000
Stratejik Hedef 2 Doğal Değerlerin Farkındalığının Oluşturulması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 1.2.1 Doğal Değerler Envanterinin Çıkarılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

 

Proje 1.2.2

  

 

 

Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması

  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Doğal çevre tanıtım haritası hazırlanması 10.000    
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti hazırlanması 10.000    
Proje 1.2.3 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman yetiştirilmesi   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi 10.000    
Proje 1.2.4 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi 10.000 10.000 10.000
Stratejik Amaç 2          Kültürel  Çeşitliliğin  Farkındalığının  Oluşturulması
Stratejik Hedef 3 Kültürel Çeşitliliğin Ortaya Çıkarılması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 2.3.1 Çok katmanlı kültür ile ilgili araştırma yaptırılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 2.3.2 Defne’de toplumsal yapıda kültürel çeşitliliğin ortaya çıkarılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Stratejik Hedef 4 Kültürel Çeşitliliğin bir Zenginlik Olarak Topluma Anlatımı   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 2.4.1

  

 

Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için malzeme üretilmesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti hazırlanması 10.000    
Proje 2.4.2 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için eleman yetiştirilmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 adet eleman yetiştirilmesi 10.000    
  

 

 

 

 

Proje 2.4.3

  

 

 

 

 

Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “Kültürler Şenliği” düzenlenmesi 100.000 100.000 100.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda seminer verilmesi 10.000 10.000 10.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli sergi hazırlanması 100.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       Haziran’ın 3 semavi dinin bayramı olarak kutlanması 100.000 100.000 100.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “kültürel çeşitlilik” sempozyumu düzenlenmesi 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl bir kültürün ana tema olarak işlenmesi 100.000 100.000 100.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN  2 – KATILIMCI, HOŞGÖRÜLÜ, ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI, SOSYAL DAYANIŞMAYA DEĞER VEREN BİR YEREL YÖNETİM  OLMAK
Stratejik  Amaç 3 Dayanışma  Temelinde  Toplumsal  Yaşam Oluşturmak
Stratejik Hedef 5 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 3.5.1 Toplumda var olan toplumsal dayanışma örneklerinin araştırılması SB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
YB Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü      
  

 

 

 

Proje 3.5.2

  

 

 

 

Toplumda var olan toplumsal dayanışma örneklerinin yaygınlaştırılması

    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Defne Belediyesi Dergisi’nin her sayısında bir toplumsal dayanışma örneğini haberleştirmek      
  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Toplumsal dayanışmanın platformunu kurmak      
  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Toplumsal dayanışma platformu kanalıyla ihtiyacı olanlara ulaşmak      
  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gıda Bankası kanalıyla çözümler üretilmesi      
Stratejik Hedef 6 Toplumsal İlişkilerde İnsan ve Çevreye Saygıyı Ön Plana Çıkarmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 3.6.1

  

 

İnsana karşı duyarlılığı artırmak

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay bir mahallede “İnsana Saygı Günü” düzenlemek 25.000    
  

Proje 3.6.2

  

Ders programlarına destek sağlamak

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ulaşım desteği sağlamak      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temel eğitim için “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.6.3 Farklı kültürlerin insana karşı saygıyı öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

Proje 3.6.4

  

Farklı toplumsal kesimler için “insana saygı” bilgi setleri hazırlamak

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ailede “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlere yönelik “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje 3.6.5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevreye karşı duyarlılığı artırmak

  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması      
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Her ay bir mahallede “Çevreye Saygı Günü” düzenlemek 120.000 120.000 120.000
    

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre konusunda hizmet üreten kamu, özel kesim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak      
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ayrıştırılmış Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak      
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ayrıştırılmış Atık Yönetim Planı’nın Onaylanması      
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında ayrı ayrı Toplanması      
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sertifikalı bir kuruluşla Protokol yapılması      
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ayrıştırılmış atıkların toplanması konusunda eğitimler verilmesi 25.000 25.000 25.000
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ayrıştırılmış atıkların toplanması      
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre dostu sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak      

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 2 – KATILIMCI, HOŞGÖRÜLÜ, ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI, SOSYAL DAYANIŞMAYA DEĞER VEREN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 3 Dayanışma Temelinde Toplumsal Yaşam Oluşturmak    (devam)
  

Proje 3.6.6

  

Ders programlarına destek sağlamak

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ulaşım desteği sağlamak      
SB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temel eğitim için “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü      
Proje 3.6.7 Farklı kültürlerin çevreye karşı saygıyı öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak SB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü      
  

 

Proje 3.6.8

  

Farklı toplumsal kesimler için “çevreye saygı” bilgi setleri hazırlamak

SB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ailede “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü      
SB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Gençlere yönelik “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü      
Stratejik Hedef 7 Toplumsal İlişkilerde Hoşgörüyü Egemen Kılmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 3.7.1 Farklı kültürlerin hoşgörüyü öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

 

Proje 3.7.2

  

 

 

Hoşgörü örneklerini  toplumla paylaşmak

    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Defne Belediyesi Dergisi’nin her sayısında örnek bir hoşgörüyü haberleştirmek      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “Hoşgörü” ödülü vermek 5.000 5.000 5.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Haberleştirilecek “hoşgörü” örneğini kentlilerin önerileri arasından seçmek      

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 3 – ETNİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN FARKINDA OLAN VE SAHİP ÇIKAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 4 Etnik ve Kültürel Değerlerin Farkındalığının   Yaratılması
Stratejik Hedef 8 Etnik ve Kültürel Değerlerin Ortaya Çıkarılması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 4.8.1 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili araştırma yapılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

 

 

 

 

 

 

Proje 4.8.2

  

 

 

 

 

 

 

 

Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü kısa film yarışması yapılması 50.000 50.000 50.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü fotoğraf yarışması yapılması 25.000 25.000 25.000
    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Fotoğraf yarışması eserlerinin Defne’nin farklı bölgelerinde sergilenmesi   

25.000

  

25.000

  

25.000

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesi/arşivi için mekan oluşturmak 50.000    
    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesini/arşivini oluşturmak amacıyla malzeme toplanması   

25.000

  

25.000

  

25.000

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eski isimlerin bulunması ve kullanılması      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sözlü tarih çalışması yapılması 10.000 10.000 10.000
Stratejik Hedef 9 Etnik ve Kültürel Değerlerin Farkındalığının Geliştirilmesi   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 4.9.1 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitmen  eğitimi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 adet eğitmen eğitimi 10.000    
Proje 4.9.2 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitimler  düzenlenmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 50 kişiye eğitim verilmesi 12.000 12.000 12.000
Proje 4.9.3 Kısa film yarışmasını kazanan filmin Defne’nin farklı bölgelerinde  gösterimi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 4 mahallede 12.000 12.000 12.000
Proje 4.9.4 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili tiyatro gösterimi  yapılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 2 mahalle 60.000 60.000 60.000
Stratejik Hedef 10 Etnik ve Kültürel Değerlere Sahip Çıkılması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 4.10.1

Geleneksel bayram ve şenliklerin gösterişli ve geniş katılımla kutlanması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yumurta bayramı 50.000 50.000 50.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çiçek Şenliği 50.000 50.000 50.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gadir hum bayramı 50.000 50.000 50.000
  

Proje 4.10.2

  

Türbelerin sahiplenilmesi ve  düzenlenmesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 türbeyle ilgili mülkiyetine sahip kurumla işbirliği yapılması      
  Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 3 türbenin düzenlenmesi 150.000 150.000 150.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 5 Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi Sağlamak
Stratejik Hedef 10 Defne’nin Tümünün İmar Planlarını Tamamlamak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 5.10.1 Planlamanın altlığı olarak veri analizi yapılması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
Proje 5.10.2 Kadastral parsel bilgilerinin sayısal ortamda elde edilmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Verilerin alınması 10.000    
Proje 5.10.3 Yapı stoku ile ilgili yükseklik bilgisi içeren görüntülerin elde edilmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüntülerin elde edilmesi 50.000    
Proje 5.10.4 Mülkiyet kayıtlarının elde edilmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kayıtların elde edilmesi 10.000    
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü TAKBİS’e bağlantı kurulması 12.000    
Proje 5.10.5 Toplumsal yaşam ile ilgili sosyolojik araştırma yapılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 5.10.6 Konut edinme davranışlarıyla ilgili araştırma yapılması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 5.10.7 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
Proje 5.10.8 Uygulama imar planın hazırlanması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet plan    
Proje 5.10.9 İmar arşivinin sayısallaştırılması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar arşivinin 3 yıl içinde sayısallaştırılması 100.000    
Proje 5.10.10 İmar arşivinin düzenlenmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 sonuna kadar düzenlenmesi 50.000    
Proje 5.10.11 Halihazır haritaların İller Bankası kanalıyla elde edilmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması      
Proje 5.10.11 İmar planlarının tanıtımı amacıyla plan raporunun yönetici özetinin çoğaltılarak dağıtılması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 500 adet kitapçık 25.000    
Stratejik Hedef 11 Ruhsatsız Yapılaşmanın Önüne Geçmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi      
Proje 5.11.1 UAVT bilgilerinin elde edilmesi (maks)   Yapı Kontrol Müdürlüğü Verilerin alınması 2015 2016 2017
Proje 5.11.2 Ruhsat arşivinin sayısallaştırılması   Yapı Kontrol Müdürlüğü Ruhsat arşivinin 1 yıl içinde sayısallaştırılması 50.000    
Proje 5.11.3 Ruhsat arşivinin düzenlenmesi   Yapı Kontrol Müdürlüğü 2015 sonuna kadar düzenlenmesi 25.000    
  

Proje 5.11.4

  

İmar planlarının aleniyetinin sağlanması

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planlarının internet ortamında paylaşılması      
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planlarının meslek odaları ve mensuplarıyla paylaşılması      
  

Proje 5.11.5

  

Uydu görüntülerinden kaçak yapılaşmanın kontrol edilmesi

  Yapı Kontrol Müdürlüğü Yılda 1 uydu görüntüsü alınması 100.000 100.000 100.000
  Yapı Kontrol Müdürlüğü Uydu görüntülerinde kaçak yapılaşma sorgulaması yapılması 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 12 Toplumda Planlı Gelişme Konusunda Duyarlılık Yaratmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 5.12.1 Defne Belediyesi Dergisi’nde planlı gelişme konusunun farklı yönleriyle işlenmesi SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yılda iki kez      
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yılda iki kez      
  

 

 

 

Proje 5.12.2

  

 

 

 

İmar planlarının kentilerle paylaşılması

SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planlarının Defne’nin mahallelerinde tanıtımının yapılması 25.000 25.000 25.000
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar planlarının Defne’nin mahallelerinde tanıtımının yapılması      
SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planlarının tanıtımı amacıyla broşür basılması (3 bin adet)      
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar planlarının tanıtımı amacıyla broşür basılması (3 bin adet) 25.000 25.000 25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 5 Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi Sağlamak  (devam)
  

 

Proje 5.12.3

  

Ruhsatlı ve planlı yapılaşmanın getireceği yararların topluma anlatmak amacıyla toplantılar düzenlenmesi

SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl her mahallede bir toplantı 25.000 25.000 25.000
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl her mahallede bir toplantı      
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bilgilendirme amaçlı afiş asılması (500 adet) 5.000 5.000 5.000
Stratejik Hedef 13 Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Etmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 5.13.1 Kaçak yapılaşma ile ilgili saha çalışması yapılması   Yapı Kontrol Müdürlüğü Kaçak yapı kontrol ekibinin oluşturulması      
Proje 5.13.2 Defne’nin tüm mahallelerinin sürekli  denetlenmesi   Yapı Kontrol Müdürlüğü Her hafta tüm mahalleler      
Proje 5.13.3 Mahalle Muhtarlarıyla işbirliği yapılması   Yapı Kontrol Müdürlüğü Her hafta tüm muhtarlarla görüşme yapılması      
Stratejik Hedef 14 Görüntü Kirliliği ile Mücadele Etmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 5.14.1 Tabela Yönetmeliği’nin çıkarılması   Zabıta Müdürlüğü 1 adet yönetmelik      
Proje 5.14.2 Görüntü kirliliğine neden olan tabelaların kaldırılması   Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Her yıl bir ana caddenin temizlenmesi      
Proje 5.14.3 Görüntü kirliliğine neden olan bina eklentilerinin kaldırılması   Yapı Kontrol Müdürlüğü Her yıl bir ana caddenin temizlenmesi 100.000 100.000 100.000
  

 

 

 

 

Proje 5.14.4

  

 

 

 

İnşaat çalışmalarında çevreyi kirleten unsurlarla mücadele edilmesi

  

SB

  

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü

Hafriyat ve malzeme nakliyelerinde kamyonların cadde ve sokakları kirletmesine  engel olunması      
  

YB

  

Zabıta Müdürlüğü

Hafriyat ve malzeme nakliyelerinde kamyonların cadde ve sokakları kirletmesine  engel olunması      
  

YB

  

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hafriyat ve malzeme nakliyelerinde kamyonların cadde ve sokakları kirletmesine  engel olunması      
  

 

 

Proje 5.14.5

  

 

 

Kaçak çöp ve atık dökümüne karşı mücadele edilmesi

SB Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Kaçak döküm yapılan alanlarda sıkı denetim yapılması      
YB Zabıta Müdürlüğü Kaçak döküm yapılan alanlarda sıkı denetim yapılması      
YB Temizlik İşleri Müdürlüğü Kaçak döküm yapılan alanlarda sıkı denetim yapılması      
  

 

Proje 5.14.6

  

Çöplerin konteynerlere atılması konusunda kentlilerin uyarılması

    

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yenilenen konteynerlerin olduğu bölgelerde kentlilere mektupla çağrıda bulunulması (her ay bir mahalle)   

 

10.000

  

 

10.000

  

 

10.000

  

Proje 5.14.7

Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda etkinlikler düzenlenmesi SB Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Her yıl 2 etkinlik 10.000 10.000 10.000
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 2 etkinlik      
YB Temizlik İşleri Müdürlüğü Her yıl 2 etkinlik      
  

Proje 5.14.8

Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda okullarda seminer verilmesi SB Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Her yıl 12 okulda eğitim verilmesi 5.000 5.000 5.000
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 12 okulda eğitim verilmesi      
YB Temizlik İşleri Müdürlüğü        

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 5 Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi Sağlamak  (devam)
Stratejik Hedef 15 Eskiyen Yapı Stoklarının Kentsel Dönüşüm Kanalıyla Yenilemek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi      
Proje 5.15.1 Kentin öncelikli gelişme koridor ve alanlarının  belirlenmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 2015 2016 2017
Proje 5.15.2 Kentin öncelikli gelişme koridor ve alanlarındaki kentsel dönüşüm ihtiyacının belirlenmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 5.15.3 Belirlenen alanlarda Kentsel dönüşüm uygulaması için onay alınması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2019 yılına kadar 2 adet kentsel dönüşüm projesi onayı alınması      
Proje 5.15.4 Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın hazırlatılması için İller Bankası ile protokol imzalanması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Protokolun imzalanması      

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik  Amaç 6 Meydanlar  Hiyerarşisini Oluşturmak
Stratejik Hedef 16 Yeni Kent Meydanını Yaratmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 6.16.1 Yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine rapor hazırlanması   Stratejik  Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 5.000    
  

Proje 6.16.2

Yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine hazırlanan raporun Hatay Büyükşehir imar ve şehircilik daire başkanlığı ile paylaşılması     

Stratejik  Planlama Müdürlüğü

Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na sunuş yapılması      
  

Proje 6.16.3

1/25000 çevre düzeni planı revizyonu sürecinde yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine görüşmeler yapılması     

Stratejik  Planlama Müdürlüğü

1/25000 Çevre Düzeni Planı revizyonunu yapan müellife sunuş yapılması      
Proje 6.16.4 Yeni kent meydanının Defne’de oluşturulması için kamuoyu yaratılması   Stratejik  Planlama Müdürlüğü Meslek odalarına sunuş yapılması 5.000    
  Stratejik  Planlama Müdürlüğü Yatırımcılara sunuş yapılması 5.000    
Stratejik Hedef 17 İkinci Düzey Meydanları Yaratmak ve Geliştirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 6.17.1 Uygulama imar planlarında meydanlar hiyerarşisini  kurmak   İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Kavramsal tasarım 25.000    
  

Proje 6.17.2

Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile  Defne’nin  meydanlar hiyerarşisi  modeli  üzerinde mutabakat sağlamak     

İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü

Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na sunuş yapılması      
  

Proje 6.17.3

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Defne’nin meydanlar hiyerarşisi modeli üzerinde mutabakat sağlamak     

İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na sunuş yapılması      
Proje 6.17.4 İkinci , üçüncü düzey meydanlar için mülkiyet analizi yapmak ve  öncelik belirlemek   İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 6.17.5 Mülkiyet çözümleri geliştirmek (kamulaştırma, takas, kentsel dönüşüm vb)   İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Her yıl bir meydanı gerçekleştirecek mülkiyet çözümünün geliştirilmesi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Proje 6.17.6 Her yıl bir adet meydan için kentsel tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanması   İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü her yıl 1 adet meydan için kentsel tasarım ve uygulama projesi 50.000 50.000 50.000
Proje 6.17.7 2019 yılına kadar 4 adet ikinci-üçüncü düzey meydanı gerçekleştirmek   Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir adet meydan   250.000 250.000
Stratejik Hedef 18 Meydanları Bağlayan Yaya ve Bisiklet Ağırlıklı Ulaşım Ağının Geliştirilmesi   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 6.18.1 Uygulama imar planlarında meydanlar arasında yaya ve bisiklet ağırlıklı ulaşım ağının yer almasını sağlamak   İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 2015 yılı sonuna kadar      
Proje 6.18.2 Ulaşım Ana Planı ve imar planlarında yer alan yaya ve bisiklet yollarının açılması   Fen İşleri Müdürlüğü Açılan 4 adet ikinci ve üçüncü derece meydanları bağlayan yolların açılması   150.000 150.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 7 Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanı Çağdaş Ülkeler Standartlarına  Yükseltmek
Stratejik Hedef 19 Varolan Yeşil Alanların Aktif Kullanım Oranını Artırmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 7.19.1 Varolan yeşil alanların envanterinin  oluşturulması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 7.19.2 Varolan yeşil alanların aktif kullanım oranını artırmak için proje yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 5 park 15.000 15.000 15.000
Proje 7.19.3 Varolan yeşil alanların aktif kullanımı için yeniden düzenlenmesi   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 5 park 150.000 150.000 150.000
Proje 7.19.4 Hidro Parkı’nın tasarımının yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   50.000    
Proje 7.19.5 Hidro Parkı’nın yapımı   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   600.000 660.000 726.000
Proje 7.19.6 Yeşilpınar Kent Ormanı’nın tasarımının yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   25.000    
Proje 7.19.7 Yeşilpınar Kent Ormanı’nın yapımı   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   150.000 150.000  
Proje 7.19.8 Doğan her çocuk için kent Ormanlarında bir ağaç dikilmesi ve aileye sertifika ve kutlama yollanması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belirlenecek Alanlarda defne ya da dut ağacı dikilmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 7.19.9 Var olan parkların bakım onarımları   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 10 park 150.000 150.000 150.000
Proje 7.19.10 Var olan spor alanları ve tesislerinin bakım onarımları   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 10 spor alanı/tesisi 75.000 75.000 75.000
Proje 7.19.11 Defne’de arberatum yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   y Büyükşehir Belediyesi’nden talep edil
Stratejik Hedef 20 Yeni yeşil alanların oluşturulması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 7.20.1 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının belirlenmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 7.20.2 İmar planlarında yeterli aktif yeşil alan miktarının yer almasını sağlamak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 yılı sonuna kadar      
Stratejik Hedef 21 Aktif Yeşil Alanlar ve Meydanların Kamusal Alanlar Olarak Geliştirilmesi   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 7.21.1 Kentlilerin yeşil alanlar ve meydanlarla buluşmalarını sağlayacak  etkinlikler düzenlenmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl geliştirilen her meydan ve parkta 3 etkinlik 75.000 75.000 75.000
  

 

Proje 7.21.2

  

 

Kamusal alanlarda mahalle forumları  düzenlenmesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 2 mahalle forumu düzenlenmesi 15.000 15.000 15.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mahallelerden gelen forum isteklerinin karşılanması 5.000 5.000 5.000
  

 

Proje 7.21.3

  

 

Kamusal alanlarda yarışmalar düzenlenmesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl Mahalleler arası satranç turnuvası düzenlenmesi 25.000 25.000 25.000
    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Her yıl mahalleler arası geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlenmesi   

15.000

  

15.000

  

15.000

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 8 Teknik Altyapısı Tamamlanmış Bir Defne Yaratmak
Stratejik Hedef 22 Kentsel Yerleşim Alanları Teknik Altyapı Standartlarını Belirlemek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 8.22.1 Kentsel yerleşim alanları teknik altyapı standartlarını belirlemek SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
YB Fen İşleri Müdürlüğü        
Stratejik Hedef 23 Kırsal Yerleşim Alanları Teknik Altyapı Standartlarını Belirlemek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 8.23.1 Kırsal yerleşim alanları teknik altyapı standartlarını belirlemek SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
YB Fen İşleri Müdürlüğü        
Stratejik Hedef 24 Altyapı Hizmeti Sunan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Eşgüdüm Sağlamak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 8.24.1 Sürekli bir kişiyi AYKOME ile ilişkiler konusunda görevlendirmek   Fen İşleri Müdürlüğü Görevlendirme yazısı      
Proje 8.24.2 AYKOME bünyesinde aktif olmak   Fen İşleri Müdürlüğü Her toplantıya katılarak raporlamak      
Proje 8.24.3 Defne sınırları içinde iş yapacak tüm yatırımcı kuruluşların ruhsat almalarının ve diğer yatırımcı kuruluşlarla   Fen İşleri Müdürlüğü Verilen ruhsat sayısı      
  Fen İşleri Müdürlüğü Yapılan eşgüdüm toplantısı sayısı      
Proje 8.24.4 Yatırımcı kuruluşların neden oldukları tahribatı onarmalarının sağlanması   Fen İşleri Müdürlüğü Yaptırılan onarımlar      
  Fen İşleri Müdürlüğü Bedeli alınan tahribatlar      
  

 

 

Proje 8.24.5

  

 

Defne sınırları içinde tüm enerji nakil hatlarının yer altına alınması

  

SB

  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Her yıl 1 ana caddede enerji nakil hattının yer altına alınmasının sağlanması      
  

YB

  

Fen İşleri Müdürlüğü

Her yıl 1 ana caddede enerji nakil hattının yer altına alınmasının sağlanması      
Proje 8.24.6 Her yıl kırsal nitelikteki yerleşimlerin ve bağlantılarının yollarını sathi kaplama asfalt yapmak   Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 30 bin m2 y Büyükşehir Belediyesi’nden talep edil
Proje 8.24.7 Zemin altı altyapı yatırımları tamamlanam kentsel bölgelerde sıcak asfalt kaplama yapmak   Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl  45 bin m3 y Büyükşehir Belediyesi’nden talep edil
Proje 8.24.8 Mülkiyet terkleri yapılmış yolların açılması   Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 1 km. 100.000 100.000 100.000
Proje 8.24.9 Sanat yapıları yapılması (menfez, köprü, istinat duvarı)   Fen İşleri Müdürlüğü   150.000 150.000 150.000
Stratejik Hedef 25 Zemin Altı Altyapı Yatırımları Tamamlanan Bölgelerde Yol ve Kaldırım Yapısını Tamamlamak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 8.25.1 Defne Kentsel Tasarım Rehberinin hazırlanması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
  

Proje 8.25.2

Zemin altı altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde yol ve kaldırımlarla ilgili tasarım projelerinin yapılması     

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgeler için tasarım yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

Proje 8.25.3

Zemin altı altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde yol ve kaldırımların yapılması     

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelerde yol ve kaldırımların  tamamlanması   

250.000

  

250.000

  

250.000

Proje 8.25.4 Var olan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları   Fen İşleri Müdürlüğü   50.000 50.000 50.000
Stratajik Hedef 26 Tamamlanan Yol ve Kaldırımlarda Çağdaş Elemanlarla Uyarı ve Yönlendirme Tabelalarını Yerleştirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 8.26.1

Defne Kentsel Tasarım Rehberi çerçevesinde uyarı ve yönlendirme tabelalarının tasarlanması ve standart tabelaların üretimi     

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelere yeterli sayıda tabela üretilmesi   

75.000

  

75.000

  

75.000

  

Proje 8.26.2

Tamamlanan yol ve kaldırımlara uyarı ve yönlendirme tabelalarını yerleştirmek     

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelere Tabelaların yerleştirilmesi   

15.000

  

15.000

  

15.000

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 9 Yapılaşmada Estetik ve Kaliteyi Ön Plana Çıkarmak
Stratejik Hedef 27 Tasarımda Estetik Kavramını Kent Yaşamına Kazandırmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 9.27.1

Tasarımda estetik ve kaliteyi sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası üne sahip tasarımcıların tercih edilmesini teşvik etmek     

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Uluslararası üne sahip tasarımcıları Defne’ye davet ederek yatırımcılarla tanıştırmak amacıyla her yıl bir etkinlik düzenlemek   

 

50.000

  

 

50.000

  

 

50.000

  

Proje 9.27.2

Kentin öncelikli gelişme koridoru ve alanlarının kentsel tasarımlarının uluslar arası düzeyde deneyimli firmalardan temin edilmesi     

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2019 yılına kadar İki bölgede kentsel tasarım yaptırılması     

150.000

  

150.000

Stratejik Hedef 28 Yapı Üretiminin Her Boyutunda Kalitenin Konuşlandırılmasını Sağlamak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 9.28.1 Yapı tasarımlarının çağdaş endüstriyel ürünlere dayalı yapılmasını teşvik etmek   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çağdaş endüstriyel ürünlerin tasarımcılara ve yapımcılara tanıtımı amacıyla her yıl 2 toplantı düzenlemek 50.000 50.000 50.000
Proje 9.28.2 Yapı işlerinde çağdaş endüstriyel ürünlerin kullanımını teşvik etmek   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü      
  

 

Proje 9.28.3

  

 

Yapı işlerinde eğitimli elemanların çalıştırılmasını teşvik etmek

    

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapımcılara kalifiye eleman çalıştırmanın getireceği yararları anlatan bir broşür hazırlamak (500 adet)   

 

5.000

  

 

5.000

  

 

5.000

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Broşürün dağıtılması      
Proje 9.28.4 Yapı sektörü için eleman yetiştirmek için meslek edindirme kursları düzenlemek   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İlçe Halk Eğitim Merkezi her yıl 1 meslek için kurs düzenlemek 10.000 10.000 10.000
Proje 9.28.5 Büyük yapılarda LEED sertifikası alınmasını teşvik etmek   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü LEED Sertifikasının tanıtımı amacıyla toplantı düzenlenmesi (1 adet) 50.000    
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 10 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Sistemini Yaşama Geçirmek
Stratejik Hedef 29 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Sistemini Kurmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 10.29.1 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliğini hazırlamak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 50.000    
Proje 10.29.2 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliğini uygulamaya sokmak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Meclis onayının alınması      
Stratejik Hedef 30 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Sistemini İşletmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 10.30.1 Yapı tasarımcıları ve yatırımcılarını Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği konusunda bilgilendirmek   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmelik bilgilendirme toplantısı düzenlemek (her yıl 1 adet) 25.000 25.000 25.000
Proje 10.30.2 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği uygulaması ile ilgili hizmet alımı   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yıllık hizmet alımı 250.000 250.000 250.000
  

 

Proje 10.30.3

  

 

Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği uygulamasının başlatılması

SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapımcıların yönetmeliğin yürürlük tarihi konusunda bilgilendirilmesi 25.000    
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yapımcıların yönetmeliğin yürürlük tarihi konusunda bilgilendirilmesi      
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Uygulamanın başlatılması      

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 11 Çağdaş Bir Ulaşım Altyapısı Kurmak
Stratejik Hedef 31 Ulaşımda Yaya, Bisiklet ve Toplu Taşım Ağırlıklı bir Yol Ağı Oluşturmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 11.31.1 Toplumda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlemek   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yılda 2 kez sağlıklı toplum için bisiklete binelim etkinliği yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 11.31.2

Düzenli ve güvenilir bir toplu taşım hizmeti için Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak     

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ulaşım Daire Başkanlığı heyeti ile Defne turu yapılması      
  

Proje 11.31.3

Defne için etkin bir ulaşım hizmetini sağlayacak toplu taşım güzergah belirlemesini UKOME ile eşgüdüm içinde hazırlanmasına katkı sağlamak     

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ulaşım Daire Başkanlığına öneri güzergahlar sunulması (1 adet rapor)      
  

 

Proje 11.31.4

  

 

Yaya yolları ağını geliştirmek ve güvenliğini sağlamak

    

Fen İşleri Müdürlüğü

Yaya yollarının güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma elemanlarıyla donatılması   

50.000

  

50.000

  

50.000

  Fen İşleri Müdürlüğü Yaya yollarının güvenlik kameralarıyla donatılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 11.31.5

Normal trafik yollarında bisiklete öncelik kültürünü yerleştirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak     

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  

Her yıl 3 etkinlik

  

30.000

  

30.000

  

30.000

Stratejik Hedef 32 Yeterli Otopark Kapasitesi Yaratmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 11.32.1 Defne Belediyesi Otopark Yönetmeliği’ni  çıkarmak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 25.000    
Proje 11.32.2 İmar planlarında yeterli otopark kapasitesini yaratmak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 yılı sonuna kadar      
Proje 11.32.3 Özel otopark yatırım ve işletmelerini teşvik etmek   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Otopark işletmelerinin karlılığı üzerine araştırma yaptırmak (1 adet rapor) 10.000    
Stratejik Hedef 33 Engelsiz bir Ulaşım Ağı Oluşturmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 11.33.1 Ana arterlerden başlayarak engelsiz ulaşım açısından sorun noktalarını belirlemek SB Fen İşleri Müdürlüğü 1 adet saha çalışması raporu 50.000 50.000 50.000
YB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet saha çalışması raporu      
  

 

Proje 11.33.2

  

 

Belirlenen sorunları ortadan kaldırmak

SB Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir ana caddedeki sorunların ortadan kaldırılması 150.000 150.000 150.000
YB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl bir ana caddedeki sorunların ortadan kaldırılması      
Proje 11.33.3 Defne sınırları içinde yapılan her türlü altyapı çalışması sonrası yapılacak kentsel düzenlemelerin engelsiz ulaşım için uygun SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsatların koşullu verilmesi      
YB Fen İşleri Müdürlüğü Ruhsatların koşullu verilmesi      
  

 

Proje 11.33.4

Defne Belediyesi hizmet binaları ve belli başlı kamu hizmet binaları arasındaki bağlantı yollarını engelsiz ulaşım standartına yükseltmek SB Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl iki kamu binası bağlantı yolunun tamamlanması      
YB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl iki kamu binası bağlantı yolunun tamamlanması 150.000 150.000 150.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 5 – YAŞANILASI KİMLİKLİ BİR DÜNYA KENTİ OLMAK
Stratejik Amaç 12 Kent Kimliğini Oluşturmak ve Yaşama  Geçirmek
Stratejik Hedef 34 Kent Kimliğini Oluşturmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 12.34.1 Kent Kimliği çalışmasını tamamlamak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 12.34.2 Kent Kimliğini oluşturacak kent mobilyalarını belirlemek   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
  

 

Proje 12.34.3

  

 

Kent kimliğine uygun kent mobilyalarını üretmek

  Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 50 adet bank üretmek 25.000 25.000 25.000
  Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 100 adet aydınlatma elemanı üretmek 75.000 75.000 75.000
  Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 100 adet çöp kovası üretmek 10.000 10.000 10.000
Proje 12.34.4 Kent kimliğine uygun peyzaj unsurlarını belirlemek   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Stratejik Hedef 35 Kent Kimliğini Yaşama Geçirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

 

 

Proje 12.35.1

  

 

 

 

 

Kent kimliğini kentlilere tanıtmak

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent kimliğini Defne Dergisi’nde haber yapmak (1 sayı)      
    

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kent kimliğini meslek odalarına tanıtmak amacıyla 1 toplantı düzenlenmesi   

25.000

   
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent kimliğini kentlilere tanıtacak etkinlikler yapmak (her yıl 1 etkinlik) 25.000 25.000 25.000
    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kent Kimliği’ni yaygınlaştırmak amacıyla broşür hazırlamak ve dağıtmak (1000 adet)   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

Proje 12.35.2

  

Kent kimliğine uygun kent mobilyalarını kullanmak

  Fen İşleri Müdürlüğü Yıl içinde yapılan tüm kentsel düzenleme ve parklarda      
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yıl içinde yapılan tüm parklarda      
Proje 12.35.3 Kent kimliğine uygun peyzaj uygulamaları yapmak   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yıl içinde yapılan tüm parklarda 50.000 50.000 50.000
Proje 12.35.4 Kentlilerin kent kimliğine uygun malzemeler kullanmasını teşvik etmek SB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kent Kimliği raporunun tanıtımı amacıyla her yıl 2 toplantı      
YB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 50.000 50.000 50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 5 – YAŞANILASI KİMLİKLİ BİR DÜNYA KENTİ OLMAK
Stratejik Amaç 13 Dünyaca Tanınır Bir Kent  Olmak
Stratejik Hedef 36 Defne’yi Dünya Kenti Yapacak Değerlerini Belirlemek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 13.36.1 Defne’yi dünya kenti yapacak değerlerini belirlemek   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 13.36.2 Defne Tanıtım Ajansı’nı kurmak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ajansın kurulması 50.000    
Stratejik Hedef 37 Defne’yi Dünya Ölçeğinde Tanıtmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

Proje 13.37.1

  

 

Defne’yi dünya ölçeğinde tanıtmak için tanıtım malzemeleri hazırlanması

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tanıtım filmi hazırlatılması 100.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fuarlarda kullanılmak üzere stand hazırlanması 100.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tanıtım broşü hazırlanması 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Road Show hazırlanması 150.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tanıtım afişleri hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Proje 13.37.2 Defne’nin tanıtımı sürecinde yer alacak toplumsal kesimlerin örgütlenmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Arama konferansı yapılması 50.000    
Proje 13.37.3 Turizm ve tanıtım firmalarına Defne’nin tanıtılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl Defne tanıtım günleri düzenlenmesi 75.000 75.000 75.000
Proje 13.37.4 Dünya çapında tanıtım turu yapılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 1 dünya metropolünde tanıtım yapılması 150.000 150.000 150.000
Proje 13.37.5 Uluslar arası etkinliklere katılınması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 1 uluslar arası etkinliğe katılınması 100.000 100.000 100.000
Proje 13.37.6 Ulusal etkinliklere katılınması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 2 ulusal etkinliğe katılınması 75.000 75.000 75.000
Stratejik Hedef 38 Dünya Kenti Defne’yi Defnelilere Tanıtmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 13.38.1

Defne’nin dünya çapında tanıtımının kentlilere sağlayacağı yararların toplumun farklı kesimlerine anlatılması amacıyla sunuşlar hazırlanması     

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

       
  

 

 

 

Proje 13.38.2

  

 

 

Defne’nin dünya çapında tanıtımının kentlilere sağlayacağı yararların toplumun farklı kesimlerine anlatılması

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yatırımcılara tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşletmecilere tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kamu yöneticilerine tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kentlilere tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
STRATEJİK ALAN 5 – YAŞANILASI KİMLİKLİ BİR DÜNYA KENTİ  OLMAK
Stratejik Amaç 13 Dünyaca Tanınır Bir Kent Olmak (devam)
Stratejik Hedef 39 Yurt Dışından Gelecek Konuklar İçin Gerekli Hizmet Altyapısını Oluşturmak   İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 13.39.1

Turizm operatörleri ve turizm işletmecilerinin eşgüdümünün sağlanması     

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Turizm operatörleri ve işletmecileri eşgüdüm toplantısı yapılması (her yıl 1 adet)   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

 

Proje 13.39.2

  

 

Turizm ve bağlı hizmet sektörlerinde çalışanların eğitilmesi

    

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşkur ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü kanalıyla turizm ve bağlı hizmet sektörleri çalışanları için eğitim programları düzenlenmesine destek olmak   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

  

Proje 13.39.3

Kamu ve özel kesimin ilgili kurumlarının ortak platformda buluşmasını sağlamak     

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Defne Tanıtım Günleri’nde kamu ve özel kesimin ilgili kurumlarının katılımıyla sempozyum düzenlemek   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

 

 

 

Proje 13.39.4

  

 

 

 

Hizmet standartlarının belirlenmesi ve bilinirliğinin sağlanması

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ulusal ve uluslar arası örneklerin araştırılması 25.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Var olan hizmet standartlarının derlenmesi      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet standartlarının tek bir doküman altında toplanması 25.000    
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet standartlarının internet ortamında paylaşılması      
Stratejik Hedef 40 Müşteri Memnuniyetini Ölçmek ve Yükseltmek   İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 13.40.1 Müşteri memnuniyetini belirlemek amacıyla anketler yapılmasını sağlamak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Konaklama tesislerinde kalanlarla anket yapılması      
  

Proje 13.40.2

  

Anket sonuçlarına bağlı hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağlamak

SB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Anket sonuçlarını paydaşlarla değerlendirmek 25.000 25.000 25.000
YB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Anket sonuçlarını paydaşlarla değerlendirmek      

 

DEFNE BELEDİYESİ  PERFORMANS  PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 6 – YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 14 Yaşam Kalitesini Yükselten bir Yerel Yönetim Olmak
Stratejik Hedef 41 Yaşam Kalitesi Unsurlarını Belirlemek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 14.41.1 Yaşam kalitesi unsurlarının belirlenmesi amacıyla arama konferansı yapılması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet toplantı 50.000    
Proje 14.41.2 Yaşam kalitesi unsurlarının belirlenmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor      
Stratejik Hedef 42 Yaşam Kalitesini Artırıcı Programları Yaşama Geçirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 14.42.1 Yaşam kalitesini artırmak amacıyla projelerin yaşama geçirilmesi SB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 proje 150.000 150.000 150.000
YB Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü      
Proje 14.42.2 Yaşam kalitesi artışı konusunda kentlilerin algısının ölçülmesi   Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir kamuoyu araştırması 25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.3 Geçici Hayvan Barındırma Merkezi Kurulması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   300.000    
Proje 14.42.4 Sahipli Hayvanların Küpeleme veya Mikroçip İmplantasyonu ile kayıt altına alınmasını Sağlamak   Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.5 Lokal Alanlarda Vektör Mücadelesi Yapmak Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Gerekli İlaçlama ve Dezenfeksiyon İşleri   Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.6 Haşere ile Mücadele   Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   500.000 500.000 500.000
Proje 14.42.7 Atıkların Toplanması ve Çöp Depolama Alanına Nakli   Temizlik İşleri Müdürlüğü   8.000.000 8.000.000 8.000.000
Stratejik Hedef 43 Tüm Kamu Hizmetilerine Ulaşım İçin İletişim Kanalı Oluşturmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 14.43.1 Çağrı merkezi kurulması/hizmet satın alınması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çağrı merkezinin hizmet vermeye başlaması 500.000 500.000 500.000
Proje 14.43.2 Kamu hizmetlerine Defne Belediyesi üzerinden ulaşmak konusunda prosedürler hazırlanması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü her yıl 5 prosedür hazırlanması      
Proje 14.43.3 Prosedürlerin yaşama geçirilmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 5 prosedürün yaşama geçirilmesi      

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 6 – YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 14 Yaşam Kalitesini Yükselten bir Yerel Yönetim Olmak (devam)
Stratejik Hedef 44 Afet Risklerini Azaltacak Önlemler Almak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 14.44.1 Afet ana planı hazırlanması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
  

Proje 14.44.2

Afet durumunda kullanılacak toplanma noktalarının belirlenmesi ve duyurulması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplanma noktalarının binaların girişine asılması      
Proje 14.44.3 Afet toplanma noktalarında afet durumunda kullanılacak malzemelerin depolanması   Fen İşleri Müdürlüğü Afet konteynerlerinin hazırlanması (her yıl 10 adet) 50.000 50.000 50.000
  

 

Proje 14.44.4

  

 

Afet durumunda yardım gelinceye kadar hizmet verecek gönüllülerin örgütlenmesi  ve eğitimi

    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Afet Gönüllüsü ve yaygın afet eğitimleri için AKUT ile işbirliği yapılması      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Afet gönüllüleri eğitimi (her mahalleden 3 kişi) 50.000 50.000 50.000
Proje 14.44.5 Topluma yaygın afet eğitimi verilmesi amacıyla eğitmenlerin eğitimi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 adet eğitmen eğitiminin verilmesi 10.000    
Proje 14.44.6 “Afet öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacaklar” eğitiminin tüm kentlilere verilmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl her mahallede bir eğitim verilmesi 50.000 50.000 50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ  PERFORMANS  PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 7 – İNSAN ODAKLI HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 15 İnsan Odaklı Hizmet Üretmek
Stratejik Hedef 45 Kentlilerin Yaşla İlgili Dezavantajlarını Ortadan Kaldırmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 15.45.1 Yaşlı ve ihtiyaç içinde olan kentlilerin belirlenmesi   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2015 yılı sonuna kadar oluşturulacak listeler sürekli güncellenecek      
Proje 15.45.2 “3. Yaşam Evleri” açılması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Her yıl 1 adet 50.000 50.000 50.000
Proje 15.45.3 3. Yaşam Evleri’nin işletilmesi   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Açılan 3. yaşam evlerinin işletilmesi 50.000 50.000 50.000
Proje 15.45.4 Yaşlı ve ihtiyaç içinde olan kentlilere sunulacak hizmet paketinin tanımlanması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1 adet yönetmelik      
Proje 15.45.5 İhtiyacı olan yaşlılara evde hizmet sunumu amacıyla hizmet satın alınması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin sunumu için hizmet satın alınması 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 46 Kentlilerin Ekonomik Koşullarla İlgili Dezavantajlarını Ortadan Kaldırmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 15.46.1 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan kentlilerin belirlenmesi   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2015 yılı sonuna kadar oluşturulacak listeler sürekli güncellenecek      
Proje 15.46.2 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan kentlilere yapılacak desteklerin tanımlanması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1 adet yönetmelik      
Proje 15.46.3 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 500.000 500.000 500.000
Proje 15.46.4 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelere destek sağlanması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmelik kapsamındaki desteklerin yaşama geçirilmesi 500.000 500.000 500.000
Stratejik Hedef 47 Kentlilerin Engellikle İlgili Dezavantajlarını Ortadan Kaldırmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 15.47.1 Engelli kentlilerin belirlenmesi   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2015 yılı sonuna kadar oluşturulacak listeler sürekli güncellenecek      
Proje 15.47.2 Engelli kentliler için devletin sağladığı olanakların belirlenmesi   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Devletin sağladığı olanakların tek bir dokümanda toplanması      
  

 

Proje 15.47.3

  

Engellilere yönelik hizmet veren kamu ve sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi

    

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Engellilere yönelik hizmet veren kamu ve sivil toplum kuruluşlarının envanterinin çıkarılması, iletişim bilgilerinin elde edilmesi      
Proje 15.47.4 Engelli kentlilere etkin hizmet sunabilmek amacıyla işbirlikleri oluşturulması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Her yıl işbirliği yapılan kuruluşla etkinlik düzenlemek 25.000 25.000 25.000
Proje 15.47.5 Engelli kentliler için sağlanacak desteğin tanımlanması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1 adet yönetmelik      
Proje 15.47.6 Engelli kentlilere destek sağlanması   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğin uygulanması 50.000 50.000 50.000
Proje 15.47.7 Engelli kentlilere de hizmet verecek parklar geliştirilmesi   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 1 park 150.000 150.000 150.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 7 – İNSAN ODAKLI HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 15 İnsan Odaklı Hizmet Üretmek (devam)
Stratejik Hedef 48 Yaşam Boyu Eğitim Olanakları Sağlamak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 15.48.1

Meslek edindirme ve el becerilerini değerlendirme kursları açmak için İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanması     

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  

Protokolun imzalanması

     
Proje 15.48.2 Meslek edindirme ve el becerilerini değerlendirme kursları için talepleri toplamak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Taleplerin toplanması      
Proje 15.48.3 Kurs mekanlarının hazırlanması   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gelen talebe uygun sayıda ve kapasitede mekanın hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Proje 15.48.4 Meslek edindirme ve el becerilerini değerlendirme kursları açmak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kursların açılması 100.000 100.000 100.000
Stratejik Hedef 49 Kentlilerin Kendilerini Geliştirmelerini Sağlayacak Etkinlikler Gerçekleştirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

Proje 15.49.1

  

 

Kentlilerin spor amaçlı yürüyüş güzergahları üzerinde toplu spor yapmalarına yardımcı olacak eğitmenlerin hizmet vermesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kaç adet spor eğitmenine gereksinim olduğunun belirlenmesi      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belirlenen sayıda spor eğitmeniyle hizmet anlaşması yapılması 50.000 50.000 50.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor eğitmenlerin kentlilere toplu spor yaptırması      
  

 

 

Proje 15.49.2

  

 

 

Çocuklar için “Yaz Okulları” açmak

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yaz okullarının programında yer alacak etkinliklere karar vermek      
    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yaz okullarında yer alacak etkinlikler için gerekli mekan ve olanakların hazırlanması   

25.000

  

25.000

  

25.000

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yaz okullarının açılması 50.000 50.000 50.000
  

 

Proje 15.49.3

  

Amatör sanatçılar için performanslarını sergileyecekleri olanak yaratmak

    

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yıl içinde düzenlenecek etkinliklerde amatör sanatçıların performanslarını sergileyebileceği programlar gerçekleştirmek   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ  PERFORMANS  PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 8 – ETKİN VE VERİMLİ HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 16 Etkin ve Verimli Hizmet Sunan bir Yerel Yönetim Olmak
Stratejik Hedef 50 Etkin Hizmet Sunan bir Yerel Yönetim Olmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 16.50.1 Sunulan hizmetlerin kentlilerin yaşamına sağladığı katkıların etkinliğinin ölçülmesi   Stratejik Planlama Müdürlüğü Yılda 1 adet kamuoyu araştırması yaptırmak 25.000 25.000 25.000
  

 

Proje 16.50.2

  

Sunulan hizmetlerin kentlilerin yaşamına sağladığı katkıların etkinliğinin artırılması amacıyla iyileştirmelerin yapılması

    

 

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Kamuoyu yoklamasında ortaya çıkan sorunların çözümü için proje geliştirilmesi ve uygulanması (her yıl 2 uygulama)   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

  

 

 

Proje 16.50.3

  

 

Etkin hizmet sunabilmek amacıyla başarılı örneklerin araştırılması

    

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Etkin hizmet sunma konusunda başarılı kentler bulunması ve kardeş olunması   

50.000

  

50.000

  

50.000

  Stratejik Planlama Müdürlüğü Literatür taraması yapılması      
  Stratejik Planlama Müdürlüğü Deneyimli yerel yöneticilerin katılımıyla beyin fırtınası yapılması 25.000 25.000 25.000
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje 16.50.4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanlığı hizmet binasının tasarım projesinin elde edilmesi 200.000    
  Fen İşleri Müdürlüğü Belediye hizmet binasının yapımı 2.000.000    
  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç kiralanması 1.000.000 1.000.000 1.000.000
  Destek Hizmetleri Müdürlüğü İletişim donanımı temini 25.000 25.000 25.000
  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye tesislerinin güvenliğinin sağlanması 500.000 500.000 500.000
  Fen İşleri Müdürlüğü Belediye binalarının bakım ve onarımları 100.000 100.000 100.000
  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Veri toplanması ve analizi 25.000 25.000 25.000
  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye tesislerinin temizliği hizmetinin alınması 150.000 150.000 150.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Baskı işleri hizmeti satın alınması 200.000 200.000 200.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Dergisi’nin içerik hazırlığı hizmeti satın alınması 50.000 50.000 50.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Grafik tasarım hizmeti satın alınması 50.000 50.000 50.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Rehberli otobüs hizmeti satın alınması 100.000 100.000 100.000
proje 16.50.5 Ruhsat başvurusu yapan işyeri sahiplerinin istihdam edeceği elemanları tespit edip başvuru yapanlarla buluşturmak   Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü        
proje 16.50.6 Halk Masaları Projesi   Özel Kalem Müdürlüğü        

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 8 – ETKİN VE VERİMLİ HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 16 Etkin ve Verimli Hizmet Sunan bir Yerel Yönetim Olmak  (devam<)
Stratejik Hedef 51 Verimli Hizmet Sunan Yerel Yönetim Olmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 16.51.1 Hizmet üretim süreçlerini  belirlemek   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 16.51.2 Hizmet üretim süreçlerindeki verimlilik faktörlerini belirlemek   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet süreç analizi raporu 25.000    
Proje 16.51.3 Hizmet üretim süreçlerindeki verimlilik faktörlerini geliştirmek   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 5 faktörde iyileştirme yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 16.51.4 Verimli hizmet sunabilmek amacıyla başarılı örneklerin araştırılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü Literatür taraması yapılması      
  

Proje 16.51.5

  

Verimli hizmet sunabilmek amacıyla işbirlikleri oluşturmak

    

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Avrupa Birliği programlarını izlemek ve uygun ortaklıklarla proje başvurusu yapmak (her yıl 1 proje)   

25.000

  

25.000

  

25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 9 – HERKES İÇİN EŞİT ERİŞİM VE ULAŞIM SAĞLAYAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 17 Erişilebilir ve Ulaşılabilir bir Defne Yaratmak
Stratejik Hedef 52 Erişilebilir Defne’yi Yaratmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 17.52.1 Kamu hizmetlerinin haritasının çıkarılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.2 Kamu hizmetlerinin varlık ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

Proje 17.52.3

Var olmayan ya da yeterli olmayan kamu hizmetlerinin olması gerekli düzeyde varlığı ve yeterliliğinin sağlanması amacıyla ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılması     

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl bir kamu hizmetiyle ilgili protokol yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 17.52.4 Kamu hizmetlerinin erişilebilirliğinin araştırılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.5 Kamu hizmetlerine erişilebilirliğin geliştirilmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir kamu hizmetiyle ilgili protokol yapılması      
Proje 17.52.6 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların belirlenmesi   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

Proje 17.52.7

Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların varlık ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi     

Stratejik Planlama Müdürlüğü

  

1 adet rapor

  

25.000

   
Proje 17.52.8 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların erişebilirliğinin araştırılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.9 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gereki unsurların erişilebilirliğinin artırılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir unsur 50.000 50.000 50.000
Proje 17.52.10 Kamu hizmetleri ve çağdaş yaşam unsurlarının erişilebilirliği konusunda yaratılan olanakların kentlilere tanıtımı   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Web sitesinde yayınlanması      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü SMS’le duyuru yapılması      
Proje 17.52.11 Defne Merkez Spor Tesislerinin yapımı   Fen İşleri Müdürlüğü 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması y Büyükşehir Belediyesi’nden talep edil
Proje 17.52.12 Yeni mezarlıkların yapılması   Fen İşleri Müdürlüğü 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması y Büyükşehir Belediyesi’nden talep edil
Stratejik Hedef 53 Ulaşılabilir Defne’yi Yaratmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 17.53.1 Kamu hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin araştırılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir kamu kuruluşu ile ortaklaşa ulaşılabilirlik araştırması yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 17.53.2 Çağdaş kent yaşamı unsurlarının ulaşılabilirliğinin araştırılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 1 unsurun ulaşılabilirlik araştırması yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 17.53.3

  

Ulaşılabilirliği engelleyen unsurların belirlenmesi

    

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl bir kamu kuruluşu ile ortaklaşa ulaşılabilirliği engelleyen unsurlar araştırması yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 17.53.4 Ulaşılabilirliği engelleyen fiziki unsurların  giderilmesi   Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 3 unsur 150.000 150.000 150.000
Proje 17.53.5 Defne Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin yapılması   Fen İşleri Müdürlüğü 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması y Büyükşehir Belediyesi’nden talep edil
Proje 17.53.5 Ulaşılabilirliği engelleyen hizmet unsurlarının giderilmesi   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 1 unsur      

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ  PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
STRATEJİK ALAN 10 – BİREYSEL ÇIKARLARLA TOPLUMSAL ÇIKARLARI BAĞDAŞTIRAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 18 Bireysel Çıkarlarla Toplumsal Çıkarları Bağdaştıran Yerel Yönetim Olmak
Stratejik Hedef 54 Toplumsal Çıkarlarla İlgili Kırmızı Çizginin Oluşturulması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 18.54.1 Belediyenin sunduğu hizmetlerde toplumsal çıkarlarla ilgili kırmızı çizginin tanımlanması   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 3 konuda kırmızı çizgi tanımlaması  yapılması      
  

Proje 18.54.2

Diğer kamu hizmetleri konusunda toplumsal çıkarlarla ilgili kırmızı çizginin tanımlanması     

Stratejik Planlama Müdürlüğü

İlgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte her yıl 3 konuda kırmızı çizgi tanımlaması  yapılması      
Stratejik Hedef 55 Toplumsal Çıkarlarla İlgili Kırmızı Çizginin Alenileştirilmesi   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

 

Proje 18.55.1

  

 

 

Belediye hizmetlerinde toplumsal çıkarların kırmızı çizgisinin kentlilerle paylaşımı

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basılı malzemelerle kentlilerin bilgilendirilmesi 10.000 10.000 10.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantılar kanalıyla kentlilerin bilgilendirilmesi 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Belediyesi web sayfasında ilan edilmesi      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Dergisi’nde haberleştirilmesi      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal medyada paylaşılması      
Proje 18.55.2 Diğer kamu hizmetlerinde toplumsal çıkarlarla ilgili kırmızı çizginin kentlilerle paylaşımı   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Dergisi’nde haberleştirilmesi      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal medyada paylaşılması      
Proje 18.55.3 Belediye hizmetlerinde toplumsal çıkarların gözetilmesi amacıyla işbirlikleri yapmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Hatay Barosu ile işbirliği yapılması      
Proje 18.55.4 Diğer kamu hizmetlerinde toplumsal çıkarların gözetilmesi amacıyla işbirlikleri yapmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Yılın konusu unsurlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 56 Bireysel Çıkarların Yasallığıyla İlgili Aleniyet Yaratılması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 18.56.1

  

 

Kentlilerin yasalardan gelen hakları konusunda bilgilendirme yapmak

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay seminer vermek 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Dergisi’nin her sayısında bir konu işlemek      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Belediyesi’nin web sitesinde bilgilendirmek      

 

DEFNE BELEDİYESİ  PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 10 – BİREYSEL ÇIKARLARLA TOPLUMSAL ÇIKARLARI BAĞDAŞTIRAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 18 Bireysel Çıkarlarla Toplumsal Çıkarları Bağdaştıran Yerel Yönetim Olmak (devam)
Stratejik Hedef 57 Bireysel Çıkarlarla İlgili Başvurularda Toplumsal Çıkarlarla Çelişme Durumunun Sorgulanması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 18.57.1 Gelen taleplerde toplumsal çıkarlara aykırılık olup olmadığının sorgulanması   Stratejik Planlama Müdürlüğü Prosedür hazırlanması      
  Stratejik Planlama Müdürlüğü Prosedürün uygulanması      
  

Proje 18.57.2

Her türlü iletişim kanalında alınacak bilgiler çerçevesinde diğer kamu hizmetleriyle ilgili toplumsal çıkarlara aykırılık durumunun sorgulanması     

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Yılın konusu unsurlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte araştırma yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Stratejik Hedef 58 Bireysel Çıkarlarla Toplumsal Çıkarların Bağdaştırılması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 18.58.1 Bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarların bağdaştırılması   Stratejik Planlama Müdürlüğü        
  

 

Proje 18.58.2

  

 

Bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarların bağdaştırılması çabalarının toplumla paylaşılması

  Stratejik Planlama Müdürlüğü Faaliyet raporlarında sonuçların açıklanması      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Belediyesi’nin web sitesinde duyurmak      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı yaparak duyurmak 25.000 25.000 25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
STRATEJİK ALAN 11 – BİLGİYE DAYALI HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 19 Bilgiye Dayalı Hizmet Sunan Yerel Yönetim  Olmak
Stratejik Hedef 59 Coğrafi Bilgi Sistemine Dayalı Kent Bilgi Sistemini Kurmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 19.59.1 Kent Bilgi Sistemi için yazılım alınması   Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 adet yazılım 150.000    
Proje 19.59.2 Kent Bilgi Sistemi için donanım alınması   Bilgi İşlem Müdürlüğü Donanım temini 200.000    
Proje 19.59.3 Server için mekan düzenlenmesi   Bilgi İşlem Müdürlüğü Mekan düzenlenmesi 50.000    
Proje 19.59.4 Yazılımın yüklenmesi ve çalıştırılması   Bilgi İşlem Müdürlüğü Kent Bilgi Sisteminin uygunluk testlerinin yapılması      
Proje 19.59.5 Sistem operatörlerinin eğitimi   Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 adet veri tabanı yazılımcısı sistem operatörünün eğitiimi      
Proje 19.59.6 Sistem kullanıcılarının eğitimi   Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediye üst yöneticilerinin eğitimi      
  Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediye çalışanlarının eğitimi      
Stratejik Hedef 60 İmarla ilgili bilgilerin Kent Bilgi Sistemine yüklenmesi   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 19.60.1

  

Kentin coğrafi bilgilerinin toplanması amacıyla hizmet satın alınması

    

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili kamu kuruluşlarından ve saha çalışmalarından elde edilen bilgilerin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla hizmet satın alınması   

 

100.000

   
Proje 19.60.2 Kentin coğrafi bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine yüklenmesi   Bilgi İşlem Müdürlüğü Verilerin sisteme yüklenmesi (2015 yılı sonuna kadar)      
Stratejik Hedef 61 Sosyal Bilgileri Kent Bilgi Sistemine Yüklemek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 19.61.1

  

Kentlilerle ilgili sosyal bilgilerin toplanması amacıyla hizmet satın alınması

    

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlgili kamu kuruluşlarından elde edilen bilgilerin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla hizmet satın alınması   

 

100.000

   
Proje 19.61.2 Kentlilerle ilgili sosyal bilgilerin Kent Bilgi Sistemine yüklenmesi   Bilgi İşlem Müdürlüğü Verilerin sisteme yüklenmesi (2015 yılı sonuna kadar)      
Stratejik Hedef 62 Mekansal ve Sosyal Bilgilerin Güncellenmesiyle İlgili Prosedürleri Geliştirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 19.62.1 Mekansal ve sosyal bilgilerin güncellenmesiyle ilgili prosedürleri geliştirmek SB Stratejik Planlama Müdürlüğü Haziran 2015 e kadar      
YB Bilgi İşlem Müdürlüğü Haziran 2015 e kadar      
Proje 19.62.2 Mekansal ve sosyal bilgilerin güncellenmesiyle ilgili prosedürleri uygulamak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Haziran 2015 e kadar      
Stratejik Hedef 63 Kent Bilgi Sisteminin Hizmet Üretiminde Etkin Kullanımını Sağlamak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi      
Proje 19.63.1 Belediye birimlerinin Kent Bilgi Sistemini kullanma etkinliğini ölçmek   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her ay bir müdürlük ile ilgili ölçüm yapmak 2015 2016 2017
Proje 19.63.2 Belediye birimlerinin Kent Bilgi Sistemini kullanma etkinliğini geliştirmek amacıyla uygulamalar yapmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her ay bir müdürlük ile ilgili etkinlik geliştirici faaliyet tanımlamak      
Proje 19.63.3 Kent Bilgi Sisteminin hizmet üretiminde kullanılmasını başarı kriteri olarak değerlendirmek   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 6 aylık dönem raporları hazırlamak      
Stratejik Hedef 64 Kent Bilgi Sistemini Paylaşıma Açmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 19.64.1 Kent Bilgi Sisteminin paylaşımı ile ilgili koşulları belirlemek SB Stratejik Planlama Müdürlüğü Bilgi edinme ücretlerinin belirlenmesi      
YB Bilgi İşlem Müdürlüğü      
Proje 19.64.2 Kent Bilgi Sisteminin paylaşımı ile ilgili koşulları ilan etmek   Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi edinme ücretlerinin tarifeler listesinde yer alması      
Proje 19.64.3 Kent Bilgi Sisteminin paylaşıma açılması   Bilgi İşlem Müdürlüğü Kentlilere internet ve akıllı telefonlar üzerinden duyurulması      
Stratejik Hedef 65 İlgili Kamu Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Online Bağlantılı Olmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 19.65.1 TAKBİS ile online bağlantı kurulması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Haziran 2015 e kadar 10.000 10.000 10.000
Proje 19.65.2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile online bağlantı sağlanması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Haziran 2015 e kadar      

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 12 – DEMOKRATİK ŞEFFAF TOPLUMCU ANLAYIŞLA HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 20 Toplumcu bir Anlayışla Hizmet Sunan Yerel Yönetim  Olmak
Stratejik Hedef 66 Gelir Dağılımı Eşitsizliğini Giderici Önlemler Almak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

Proje 20.66.1

  

 

 

Ekonomik yaşamda gereksinilen kaliteli işgücünü sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İlçe Halk Eğitim Merkezi ile protokol imzalamak      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Meslek edindirme kursları için talep toplamak      
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kurslar için mekan ayarlamak 25.000 25.000 25.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Meslek edindirme kurslarını yaşama geçirmek 100.000 100.000 100.000
  

 

Proje 20.66.2

  

 

Dar gelirlilerle ilgili konut edindirme projeleri  geliştirmek

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konut yapımı için arsa üretmek 250.000 250.000 250.000
    

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapımcılarla anlaşma yaparken dar gelirliler için belirli oranda konut üretimini sağlamak      
Proje 20.66.3 Defne’deki okulların bakım ve onarımlarını yapmak   Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 5 okul 150.000 150.000 150.000
Proje 20.66.4 Toplumsal dayanışma ile ihtiyacı olanlara ulaşmak amacıyla platform oluşturmak   Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Platformun temel ilkelerinin belirlenmesi      
Proje 20.66.5 Dünyadaki yerel yönetimlerde toplumcu yaklaşım örneklerini izlemek ve Defne’ye uyarlamak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl  1 uygulama 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 67 Kentlileri Kamusal Alanda Buluşturmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 20.67.1 Sokak kültürünü yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenlemek   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 etkinlik 50.000 50.000 50.000
Proje 20.67.2 Komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 etkinlik 50.000 50.000 50.000
Proje 20.67.3 Kentlilerin kendiliğinden geliştireceği etkinliklere destek olmak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gelen taleplerin desteklenmesi 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 68 Şeffaf Yerel Yönetim Olmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 20.68.1

  

Meclis kararlarını internet ortamında paylaşmak

  Yazı İşleri Müdürlüğü Web sitesinde yayınlanması      
  Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis toplantılarının internet üzerinden canlı yayınlanması      
Proje 20.68.2 Belediye faaliyetleriyle ilgili kentlileri bilgilendirmek   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 ayda bir basın toplantısı düzenlemek      
Proje 20.68.3 Belediye harcamalarıyla ilgili bilgileri internet üzerinden paylaşmak   Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 ayda bir harcamalarla ilgili rapor yayınlamak      

 

DEFNE BELEDİYESİ  PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 13 – AKILLI KENT YÖNETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN BİR YEREL YÖNETİM   OLMAK
Stratejik Amaç 21 Akıllı Kent Yönetimini Kurmak
Stratejik Hedef 69 Karar Süreçlerinde Yönetişimi Geliştirmek   İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 21.69.1 Proje Karar Kurulları oluşturmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 3 proje karar kurulu kurmak ve sekreteryasını üstlenmek      
Proje 21.69.2 Esnaf temsilcilerinin, mahalle temsilcilerinin ve mahalle muhtarının katılımıyla Mahalle Yönetim Kurulu oluşturmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 3 mahalle yönetim kurulu kurmak ve sekreteryasını üstlenmek      
Proje 21.69.3 Belirli konularda karar oluşturmadan önce mini referandum yapmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 konuda mini referandum yapmak 25.000 25.000 25.000
  

Proje 21.69.4

Sorun belirleme ve çözüm geliştirme süreçlerinde, uygulamadan doğrudan etkilenecek kentlilerin görüşlerini almak     

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl en az 1 konuda sorun belirleme ve ortak çözüm geliştirme toplantısı yapmak   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 21.69.5 Belediye hizmetlerine gönüllü katılımı sağlamak amacıyla Defne Gönüllüleri Platformu oluşturmak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Belediyesi gönüllü çalışma yönetmeliğini  çıkarmak      
  

Proje 21.69.6

  

Gönüllüleri sosyal sorumluluk projelerinde bir araya getirmek

    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Gönüllü çağrısı yapmak ve her yıl en az 5 konuda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 21.69.7 Defne Kent Konseyi ve bağlı meclisleri kanalıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl en az 5 sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 70 Akıllı Kent Teknolojilerini Yaşama Geçirmek   İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

 

 

Proje 21.70.1

  

 

 

 

 

Akıllı telefon teknolojisini kullanmak

    

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sorun ve taleplerin ulaştırılmasında akıllı telefon teknolojisinin kullanılması      
  Bilgi İşlem Müdürlüğü Karar süreçlerine katılım için akıllı telefon teknolojisinin kullanılması      
    

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Belediye hizmetlerinin duyurulması için akıllı telefon teknolojilerinin kullanılması      
  Bilgi İşlem Müdürlüğü Anket düzenlemek için akıllı telefon teknolojisinin kullanılması      
Proje 21.70.2 Akıllı telefon teknolojilerinin belediye hizmetleriyle ilgili kullanılması amacıyla yarışmalarla paket uygulamalar   Bilgi İşlem Müdürlüğü Her yıl 1 yarışma yapmak 25.000 25.000 25.000
  Bilgi İşlem Müdürlüğü Kazanan uygulamayı yaşama geçirmek 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 71 Akıllı Kent Ekonomisinin Mekanizmalarını Geliştirmek   İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 21.71.1 Kent ekonomisinin risklerini belirlemek   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000 25.000 25.000
Proje 21.71.2 Kent ekonomisinin risklere karşı korunması amacıyla planlama yapmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 21.71.3 Kent ekonomisinin sektörel dengelerini kurgulamak   Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 21.71.4 Kent ekonomisinin belirleyici aktörlerini bir araya getirmek ve ortak karar süreçleri ve platformu yaratmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir toplantı yapmak 50.000 50.000 50.000
Proje 21.71.5 Defne Aydınlanıyor adıyla gerçekleştirilecek konferanslar düzenlemek   Özel Kalem Müdürlüğü   50.000 50.000 50.000
Proje 21.71.5 Platform aracılığıyla projeler geliştirmek ve uygulamak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 1 proje 50.000 50.000 50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
STRATEJİK ALAN 14- GÜÇLÜ BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik  Amaç 22 Çağdaş Kentlilerin  Çağdaş Yerel Yönetimi  Olmak
Stratejik Hedef 72 Gelir Kaynaklarını Geliştirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 22.72.1

  

Büyükşehir ilçe belediyelerinin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla kamu oyu yaratılması ve karar vericilerin harekete geçmesinin sağlanması

    

 

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Farklı partilerden ilçe belediyelerinin katılımı ile oluşturulacak heyetlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan partilerin üst yönetimleri ile görüşme yapmak   

 

50.000

  

 

50.000

  

 

50.000

  

Proje 22.72.2

  

Gerçekçi gelir tarifeleri oluşturulması

    

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tarifelerin maliyet analizlerine bağlı olarak belirlenmesi ve yürürlüğe konulması      
Proje 22.72.3 Belediye gelirlerinin ve alacaklarının tahsili için çaba gösterilmesi SB Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamu alacakları ile ilgili yasanın gereğinin yapılması      
YB Hukuk İşleri Müdürlüğü      
Proje 22.72.4 Belediye ve kamu mülklerinin değerlendirilmesiyle kaynak yaratılması   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl en az 1 taşınmaz ile ilgili proje geliştirilmesi 50.000 50.000 50.000
Proje 22.72.5 Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 kuruluşa fon başvurusunda bulunmak 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 73 Toplumsal Desteği Sürekli Kılmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.73.1 Toplumsal desteğin düzeyi ile ilgili kamu oyu araştırmaları yaptırmak   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 kamu oyu araştırması yaptırmak 25.000 25.000 25.000
Proje 22.73.2 Kamu oyu araştırmaları sonucunda toplumsal desteğin oranının düşme nedenlerini sorgulamak ve çözüm üretmek   Stratejik Planlama Müdürlüğü Ortaya çıkan sorunların en az 1 tanesi için çözüm üretmek 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 74 Çalışanların Mutluluğunu Sağlamak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.74.1 Çalışanların çalışma koşulları ve ortamıyla ilgili beklentilerini araştırmak   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Her yıl en az 1 anket yapmak      
Proje 22.74.2 Çalışanların çalışma koşulları ve ortamıyla ilgili beklentilerinde iyileştirmeler yapmak   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Her yıl en az 1 iyileştirme yapmak 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 75 Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Defne’yi Temsil Etmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.75.1 Ulusal platformlarda Defne’yi temsil etmek   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 2 etkinliğe katılmak 150.000 150.000 150.000
Proje 22.75.2 Uluslararası platformlarda Defne’yi temsil etmek   Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 etkinliğe katılmak 150.000 150.000 150.000
Stratejik Hedef 76 Norm Kadroya Dayalı Hizmet Kadrosu Oluşturmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi      
  

Proje 22.76.1

Belediye hizmet süreçlerine göre istihdam edilmesi gereken çalışan sayısı ve nitelikleri konusunda araştırma yapmak     

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  

1 adet norm kadro araştırması

  

50.000

   
  

Proje 22.76.2

İstihdam edilmesi gereken personel sayısı ve niteliklerinin ne kadarının var olan kadrolardan karşılanabileceğinin belirlenmesi     

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  

Var olan personelin kriterlere göre değerlendirilmesi

     
Proje 22.76.3 Geriye kalan personelin ne kadarının var olan kadroların eğitimi ile temin edilebileceğinin belirlenmesi   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      
  

Proje 22.76.4

  

Gerekli eğitim programlarının gerçekleştirilmesi

    

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Eğitimle yeterlilik kazanabilecek personelin en az %25’inin eğitimlerini gerçekleştirmek   

50.000

  

50.000

  

50.000

Proje 22.76.5 Geriye kalan personelin dışarıdan temin edilmesiyle ilgili süreçlerin çalıştırılması   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İhtiyaç duyulan personelin adedi ve niteliklerinin belirlenmesi      
Stratejik Hedef 77 Çalışanların Kuruma Bağlılıklarını Geliştirmek   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.77.1 Çalışanların kuruma bağlılıklarını geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesi   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 etkinlik 25.000 25.000 25.000
Proje 22.77.2 Belediye yöneticilerinin sosyal ortamda bir araya getirilmesi   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 kez 15.000 15.000 15.000
Proje 22.77.3 Performans ödül sistemini kurmak ve işletmek   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 çalışanın performans başarısından dolayı ödüllendirilmesi 15.000 15.000 15.000
  27.811.000 21.979.000 21.895.000

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 1 – TARİHİ VE DOĞAL DEĞERLERİ KORUYAN, KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ZENGİNLİK KABUL EDEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik  Amaç 1 Tarihi  ve Doğal  Değerlerin  Farkındalığının Oluşturulması
Stratejik Hedef 1 Tarihi  Değerlerin  Farkındalığının Oluşturulması İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 1.1.1 Tarihi  Değerler Envanterinin Çıkarılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

 

Proje 1.1.2

  

 

 

Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarihi çevre tanıtım haritası hazırlanması 10.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti  hazırlanması 10.000    
Proje 1.1.3 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman   yetiştirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi 10.000    
Proje 1.1.4 Tarihi Değerlerin kentlilere  tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi 10.000 10.000 10.000
Stratejik Hedef 2 Doğal  Değerlerin  Farkındalığının Oluşturulması İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 1.2.1 Doğal  Değerler Envanterinin Çıkarılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

 

Proje 1.2.2

  

 

 

Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Doğal çevre tanıtım haritası hazırlanması 10.000    
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti  hazırlanması 10.000    
Proje 1.2.3 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman  yetiştirilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi 10.000    
Proje 1.2.4 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi 10.000 10.000 10.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 1 – TARİHİ VE DOĞAL DEĞERLERİ KORUYAN, KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ZENGİNLİK KABUL EDEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 2 Kültürel Çeşitliliğin Farkındalığının  Oluşturulması
Stratejik Hedef 3 Kültürel Çeşitliliğin Ortaya Çıkarılması İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 2.3.1 Çok katmanlı kültür ile ilgili araştırma yaptırılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 2.3.2 Defne’de toplumsal yapıda kültürel çeşitliliğin ortaya çıkarılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Stratejik Hedef 4 Kültürel Çeşitliliğin bir Zenginlik Olarak Topluma Anlatımı İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 2.4.1

  

 

Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için malzeme üretilmesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti hazırlanması 10.000    
Proje 2.4.2 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için eleman yetiştirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 adet eleman yetiştirilmesi 10.000    
  

 

 

 

 

Proje 2.4.3

  

 

 

 

 

Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “Kültürler Şenliği” düzenlenmesi 100.000 100.000 100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda seminer verilmesi 10.000 10.000 10.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli sergi hazırlanması 100.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü      Haziran’ın 3 semavi dinin bayramı olarak kutlanması 100.000 100.000 100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “kültürel çeşitlilik” sempozyumu düzenlenmesi 25.000 25.000 25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl bir kültürün ana tema olarak işlenmesi 100.000 100.000 100.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 2 – KATILIMCI, HOŞGÖRÜLÜ, ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI, SOSYAL DAYANIŞMAYA DEĞER VEREN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik  Amaç 3 Dayanışma Temelinde Toplumsal Yaşam  Oluşturmak
Stratejik Hedef 5 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 3.5.1 Toplumda var olan toplumsal  dayanışma örneklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Stratejik Hedef 6 Toplumsal İlişkilerde İnsan ve Çevreye Saygıyı Ön Plana Çıkarmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 3.6.1. İnsana karşı duyarlılığı artırmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay bir mahallede “İnsana Saygı Günü” düzenlemek 25.000    
Proje 3.6.2 Ders programlarına destek sağlamak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temel eğitim için “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.6.3 Farklı kültürlerin insana karşı saygıyı öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

Proje 3.6.4

  

Farklı toplumsal kesimler için “insana saygı” bilgi setleri hazırlamak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ailede “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlere yönelik “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
  

 

proje 3.6.5.

  

 

Çevreye karşı duyarlılığı artırmak

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Her ay bir mahallede “Çevreye Saygı Günü” düzenlemek 120.000 120.000 120.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ayrıştırılmış atıkların toplanması konusunda eğitimler verilmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 3.6.6. Ders programlarına destek sağlamak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temel eğitim için “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.6.7 Farklı kültürlerin çevreye karşı saygıyı öne çıkaran   değerlerini Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

Proje 3.6.8

Farklı toplumsal kesimler için “çevreye saygı” bilgi setleri hazırlamak   

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ailede “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak   

10.000

   
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Gençlere yönelik “çevreye saygı”  bilgi 10.000    
Stratejik Hedef 7 Toplumsal İlişkilerde Hoşgörüyü Egemen Kılmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 3.7.1

Farklı kültürlerin hoşgörüyü öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “Hoşgörü” ödülü vermek 5.000 5.000 5.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 3 – ETNİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN FARKINDA OLAN VE SAHİP ÇIKAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 4 Etnik ve Kültürel Değerlerin Farkındalığının  Yaratılması
Stratejik Hedef 8 Etnik ve Kültürel Değerlerin Ortaya Çıkarılması İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 4.8.1 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili araştırma yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

 

 

 

 

 

 

Proje 4.8.2

  

 

 

 

 

 

Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü kısa film yarışması yapılması 50.000 50.000 50.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü fotoğraf yarışması yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Fotoğraf yarışması eserlerinin Defne’nin farklı bölgelerinde sergilenmesi   

25.000

  

25.000

  

25.000

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesi/arşivi için mekan oluşturmak 50.000    
  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesini/arşivini oluşturmak amacıyla malzeme toplanması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sözlü tarih çalışması yapılması 10.000 10.000 10.000
Stratejik Hedef 9 Etnik ve Kültürel Değerlerin Farkındalığının Geliştirilmesi İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 4.9.1 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitmen eğitimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 adet eğitmen eğitimi 10.000    
Proje 4.9.2 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitimler düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 50 kişiye eğitim verilmesi 12.000 12.000 12.000
Proje 4.9.3 Kısa film yarışmasını kazanan filmin Defne’nin farklı bölgelerinde gösterimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 4 mahallede 12.000 12.000 12.000
Proje 4.9.4 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili tiyatro gösterimi yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 2 mahalle 60.000 60.000 60.000
Stratejik Hedef 10 Etnik ve Kültürel Değerlere Sahip Çıkılması İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 4.10.1

Geleneksel bayram ve şenliklerin gösterişli ve geniş katılımla kutlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yumurta bayramı 50.000 50.000 50.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çiçek Şenliği 50.000 50.000 50.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gadir hum bayramı 50.000 50.000 50.000
Proje 4.10.2 Türbelerin sahiplenilmesi ve düzenlenmesi Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 3 türbenin düzenlenmesi 150.000 150.000 150.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik  Amaç 5 Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi  Sağlamak
Stratejik Hedef 10 Defne’nin Tümünün İmar Planlarını Tamamlamak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 5.10.1 Planlamanın altlığı olarak veri analizi  yapılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
Proje 5.10.2 Kadastral parsel bilgilerinin sayısal ortamda elde  edilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Verilerin alınması 10.000    
Proje 5.10.3 Yapı stoku ile ilgili yükseklik bilgisi içeren görüntülerin elde edilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Görüntülerin elde  edilmesi 50.000    
Proje 5.10.4 Mülkiyet kayıtlarının elde edilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Kayıtların elde edilmesi 10.000    
İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü TAKBİS’e  bağlantı kurulması 12.000    
Proje 5.10.5 Toplumsal yaşam ile ilgili sosyolojik araştırma  yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 5.10.6 Konut edinme davranışlarıyla ilgili araştırma yapılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 5.10.7 Elde  edilen verilerin değerlendirilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
Proje 5.10.8 Uygulama imar planın hazırlanması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet plan    
Proje 5.10.9 İmar arşivinin sayısallaştırılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü İmar arşivinin 3 yıl içinde sayısallaştırılması 100.000    
Proje 5.10.10 İmar arşivinin düzenlenmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 2015 sonuna kadar düzenlenmesi 50.000    
Proje 5.10.11 İmar planlarının tanıtımı amacıyla plan raporunun yönetici özetinin çoğaltılarak dağıtılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 500 adet kitapçık 25.000    
Stratejik Hedef 11 Ruhsatsız Yapılaşmanın Önüne Geçmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 5.11.2 Ruhsat arşivinin sayısallaştırılması Yapı Kontrol Müdürlüğü Ruhsat arşivinin 1 yıl içinde sayısallaştırılması 50.000    
Proje 5.11.3 Ruhsat arşivinin düzenlenmesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 2015 sonuna kadar düzenlenmesi 25.000    
  

Proje 5.11.5

  

Uydu görüntülerinden kaçak yapılaşmanın kontrol  edilmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğü Yılda 1 uydu görüntüsü alınması 100.000 100.000 100.000
Yapı Kontrol Müdürlüğü Uydu görüntülerinde kaçak yapılaşma sorgulaması yapılması 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 12 Toplumda Planlı Gelişme Konusunda Duyarlılık Yaratmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 5.12.2

  

 

İmar planlarının kentilerle paylaşılması

İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü İmar planlarının Defne’nin mahallelerinde  tanıtımının  yapılması 25.000 25.000 25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar planlarının tanıtımı amacıyla broşür basılması (3 bin adet) 25.000 25.000 25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 5 Planlı Bir Kentsel Gelişmeyi Sağlamak  (devam)
  

Proje 5.12.3

Ruhsatlı ve planlı yapılaşmanın getireceği yararların topluma anlatmak amacıyla toplantılar düzenlenmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl her mahallede bir toplantı 25.000 25.000 25.000
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bilgilendirme amaçlı afiş asılması (500 adet) 5.000 5.000 5.000
Stratejik Hedef 13 Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Etmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Stratejik Hedef 14 Görüntü Kirliliği ile Mücadele Etmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 5.14.3 Görüntü kirliliğine neden olan bina eklentilerinin kaldırılması Yapı Kontrol Müdürlüğü Her yıl bir ana caddenin temizlenmesi 100.000 100.000 100.000
  

 

Proje 5.14.6

  

Çöplerin konteynerlere atılması konusunda kentlilerin uyarılması

  

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yenilenen konteynerlerin olduğu bölgelerde kentlilere mektupla çağrıda bulunulması (her ay bir mahalle)   

 

10.000

  

 

10.000

  

 

10.000

Proje 5.14.7 Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda etkinlikler Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Her yıl 2 etkinlik 10.000 10.000 10.000
Proje 5.14.8 Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda okullarda Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Her yıl 12 okulda eğitim verilmesi 5.000 5.000 5.000
Stratejik Hedef 15 Eskiyen Yapı Stoklarının Kentsel Dönüşüm Kanalıyla Yenilemek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 6 Meydanlar  Hiyerarşisini Oluşturmak
Stratejik Hedef 16 Yeni Kent Meydanını Yaratmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 6.16.1 Yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine rapor hazırlanması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 5.000    
Proje 6.16.4 Yeni kent meydanının Defne’de oluşturulması için kamuoyu yaratılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Meslek odalarına sunuş yapılması 5.000    
Stratejik Planlama Müdürlüğü Yatırımcılara sunuş yapılması 5.000    
Stratejik Hedef 17 İkinci Düzey Meydanları Yaratmak ve Geliştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 6.17.1 Uygulama imar planlarında meydanlar hiyerarşisini kurmak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kavramsal tasarım 25.000    
Proje 6.17.5 Mülkiyet çözümleri geliştirmek (kamulaştırma, takas, kentsel dönüşüm vb) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl bir meydanı gerçekleştirecek mülkiyet çözümünün geliştirilmesi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Proje 6.17.6 Her yıl bir adet meydan için kentsel tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü her yıl 1 adet meydan için kentsel tasarım ve uygulama projesi 50.000 50.000 50.000
Proje 6.17.7 2019 yılına kadar 4 adet ikinci-üçüncü düzey meydanı gerçekleştirmek Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir adet meydan   250.000 250.000
Stratejik Hedef 18 Meydanları Bağlayan Yaya ve Bisiklet Ağırlıklı Ulaşım Ağının Geliştirilmesi İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 6.18.2 Ulaşım Ana Planı ve imar planlarında yer alan yaya ve bisiklet yollarının açılması Fen İşleri Müdürlüğü Açılan 4 adet ikinci ve üçüncü derece meydanları bağlayan yolların açılması   150.000 150.000

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 7 Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanı Çağdaş Ülkeler Standartlarına Yükseltmek
Stratejik Hedef 19 Varolan Yeşil Alanların Aktif Kullanım Oranını Artırmak   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 7.19.1 Varolan yeşil alanların envanterinin oluşturulması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 7.19.2 Varolan yeşil alanların aktif kullanım oranını artırmak için proje yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 5 park 15.000 15.000 15.000
Proje 7.19.3 Varolan yeşil alanların aktif kullanımı için yeniden düzenlenmesi   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 5 park 150.000 150.000 150.000
Proje 7.19.4 Hidro Parkı’nın tasarımının yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   50.000    
Proje 7.19.5 Hidro Parkı’nın yapımı   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   600.000 660.000 726.000
Proje 7.19.6 Yeşilpınar Kent Ormanı’nın tasarımının yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   25.000    
Proje 7.19.7 Yeşilpınar Kent Ormanı’nın yapımı   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   150.000 150.000  
Proje 7.19.8 Doğan her çocuk için kent Ormanlarında bir ağaç dikilmesi ve aileye sertifika ve kutlama yollanması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belirlenecek Alanlarda defne ya da dut ağacı dikilmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 7.19.9 Var olan parkların bakım onarımları   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 10 park 150.000 150.000 150.000
Proje 7.19.10 Var olan spor alanları ve tesislerinin bakım onarımları   Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 10 spor alanı/tesisi 75.000 75.000 75.000
Proje 7.19.11 Defne’de arberatum yapılması   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   y Büyükşehir Belediyesi’nden talep edil
Stratejik Hedef 20 Yeni yeşil alanların oluşturulması   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 7.20.1 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının belirlenmesi   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor      
Proje 7.20.2 İmar planlarında yeterli aktif yeşil alan miktarının yer almasını sağlamak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 yılı sonuna kadar      
Stratejik Hedef 21 Aktif Yeşil Alanlar ve Meydanların Kamusal Alanlar Olarak Geliştirilmesi   İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 7.21.1 Kentlilerin yeşil alanlar ve meydanlarla buluşmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl geliştirilen her meydan ve parkta 3 etkinlik 75.000 75.000 75.000
  

Proje 7.21.2

  

Kamusal alanlarda mahalle forumları düzenlenmesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 2 mahalle forumu düzenlenmesi 15.000 15.000 15.000
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mahallelerden gelen forum isteklerinin karşılanması 5.000 5.000 5.000
  

 

Proje 7.21.3

  

 

Kamusal alanlarda yarışmalar düzenlenmesi

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl Mahalleler arası satranç turnuvası düzenlenmesi 25.000 25.000 25.000
    

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Her yıl mahalleler arası geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlenmesi   

15.000

  

15.000

  

15.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik Amaç 8 Teknik Altyapısı Tamamlanmış Bir Defne  Yaratmak
Stratejik Hedef 22 Kentsel Yerleşim Alanları Teknik Altyapı Standartlarını Belirlemek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Stratejik Hedef 23 Kırsal Yerleşim Alanları Teknik Altyapı Standartlarını Belirlemek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Stratejik Hedef 24 Altyapı Hizmeti Sunan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Eşgüdüm Sağlamak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 8.24.8 Mülkiyet terkleri yapılmış yolların açılması Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 1 km. 100.000 100.000 100.000
Proje 8.24.9 Sanat yapıları yapılması (menfez, köprü, istinat duvarı) Fen İşleri Müdürlüğü   150.000 150.000 150.000
Stratejik Hedef 25 Zemin Altı Altyapı Yatırımları Tamamlanan Bölgelerde Yol ve Kaldırım Yapısını Tamamlamak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 8.25.1 Defne Kentsel Tasarım Rehberinin  hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
  

Proje 8.25.2

Zemin altı altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde yol ve kaldırımlarla ilgili tasarım projelerinin yapılması   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgeler için tasarım yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

Proje 8.25.3

Zemin altı altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde yol ve kaldırımların yapılması   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelerde yol ve kaldırımların tamamlanması   

250.000

  

250.000

  

250.000

Proje 8.25.4 Var olan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü   50.000 50.000 50.000
Stratajik Hedef 26 Tamamlanan Yol ve Kaldırımlarda Çağdaş Elemanlarla Uyarı ve Yönlendirme Tabelalarını Yerleştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 8.26.1

Defne Kentsel Tasarım Rehberi çerçevesinde uyarı ve yönlendirme tabelalarının tasarlanması ve standart tabelaların üretimi   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelere yeterli sayıda tabela üretilmesi   

75.000

  

75.000

  

75.000

  

Proje 8.26.2

Tamamlanan yol ve kaldırımlara uyarı ve yönlendirme tabelalarını yerleştirmek   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelere Tabelaların yerleştirilmesi   

15.000

  

15.000

  

15.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik  Amaç 9 Yapılaşmada Estetik  ve Kaliteyi Ön  Plana Çıkarmak
Stratejik Hedef 27 Tasarımda Estetik Kavramını Kent Yaşamına Kazandırmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 9.27.1

Tasarımda estetik ve kaliteyi sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası üne sahip tasarımcıların tercih edilmesini teşvik etmek   

 

İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü

Uluslararası üne sahip tasarımcıları Defne’ye davet ederek yatırımcılarla tanıştırmak amacıyla her yıl bir etkinlik düzenlemek   

 

50.000

  

 

50.000

  

 

50.000

  

Proje 9.27.2

Kentin öncelikli gelişme koridoru ve alanlarının kentsel tasarımlarının uluslar arası düzeyde deneyimli firmalardan temin edilmesi   

İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü

2019 yılına kadar İki bölgede kentsel tasarım yaptırılması     

150.000

  

150.000

Stratejik Hedef 28 Yapı Üretiminin Her Boyutunda Kalitenin Konuşlandırılmasını Sağlamak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 9.28.1 Yapı tasarımlarının çağdaş endüstriyel ürünlere dayalı yapılmasını teşvik etmek İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Çağdaş endüstriyel ürünlerin tasarımcılara ve yapımcılara tanıtımı 50.000 50.000 50.000
  

 

Proje 9.28.3

  

 

Yapı işlerinde eğitimli elemanların çalıştırılmasını teşvik  etmek

  

 

İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü

Yapımcılara kalifiye eleman çalıştırmanın getireceği yararları anlatan bir broşür hazırlamak (500 adet)   

 

5.000

  

 

5.000

  

 

5.000

Proje 9.28.4 Yapı sektörü için eleman yetiştirmek için meslek edindirme kursları düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İlçe Halk Eğitim Merkezi her yıl 1 meslek için kurs  düzenlemek 10.000 10.000 10.000
Proje 9.28.5 Büyük yapılarda LEED sertifikası alınmasını teşvik  etmek İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü LEED Sertifikasının tanıtımı amacıyla toplantı düzenlenmesi  (1 adet) 50.000    
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik  Amaç 10 Yapı İşlerinde Kamu  Güvenliği Sistemini Yaşama  Geçirmek
Stratejik Hedef 29 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Sistemini Kurmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 10.29.1 Yapı İşlerinde  Kamu Güvenliği  Yönetmeliğini hazırlamak İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 50.000    
Stratejik Hedef 30 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Sistemini İşletmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 10.30.1 Yapı tasarımcıları ve yatırımcılarını Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği  Yönetmeliği  konusunda bilgilendirmek İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Yönetmelik bilgilendirme toplantısı düzenlemek (her yıl 1 adet) 25.000 25.000 25.000
Proje 10.30.2 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği uygulaması ile ilgili hizmet alımı İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Yıllık hizmet alımı 250.000 250.000 250.000
Proje 10.30.3 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği uygulamasının başlatılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Yapımcıların yönetmeliğin yürürlük tarihi  konusunda bilgilendirilmesi 25.000    

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 4 – YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR KENT OLMAK
Stratejik  Amaç 11 Çağdaş Bir Ulaşım Altyapısı  Kurmak
Stratejik Hedef 31 Ulaşımda Yaya, Bisiklet ve Toplu Taşım Ağırlıklı bir Yol Ağı Oluşturmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 11.31.1 Toplumda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yılda 2 kez sağlıklı toplum için bisiklete binelim etkinliği yapılması 25.000 25.000 25.000
  

 

Proje 11.31.4

  

 

Yaya yolları ağını geliştirmek ve güvenliğini  sağlamak

  

Fen İşleri Müdürlüğü

Yaya yollarının güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma  elemanlarıyla donatılması   

50.000

  

50.000

  

50.000

Fen İşleri Müdürlüğü Yaya yollarının güvenlik kameralarıyla donatılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 11.31.5

Normal trafik yollarında bisiklete öncelik kültürünü yerleştirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  

Her yıl 3 etkinlik

  

30.000

  

30.000

  

30.000

Stratejik Hedef 32 Yeterli Otopark Kapasitesi Yaratmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 11.32.1 Defne  Belediyesi  Otopark Yönetmeliği’ni çıkarmak İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 25.000    
Proje 11.32.3 Özel otopark yatırım ve işletmelerini teşvik  etmek İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Otopark işletmelerinin karlılığı üzerine araştırma yaptırmak (1 adet rapor) 10.000    
Stratejik Hedef 33 Engelsiz bir Ulaşım Ağı Oluşturmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 11.33.1 Ana arterlerden başlayarak engelsiz ulaşım açısından sorun Fen İşleri Müdürlüğü 1 adet saha çalışması raporu 50.000 50.000 50.000
  

 

Proje 11.33.2

  

 

Belirlenen sorunları ortadan kaldırmak

Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir ana caddedeki sorunların ortadan kaldırılması 150.000 150.000 150.000
İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Her yıl iki kamu binası bağlantı yolunun tamamlanması 150.000 150.000 150.000

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 5 – YAŞANILASI KİMLİKLİ BİR DÜNYA KENTİ OLMAK
Stratejik Amaç 12 Kent Kimliğini Oluşturmak ve Yaşama  Geçirmek
Stratejik Hedef 34 Kent Kimliğini Oluşturmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 12.34.2 Kent Kimliğini oluşturacak kent mobilyalarını  belirlemek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
  

 

Proje 12.34.3

  

 

Kent kimliğine uygun kent mobilyalarını  üretmek

Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 50 adet bank üretmek 25.000 25.000 25.000
Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 100 adet aydınlatma elemanı üretmek 75.000 75.000 75.000
Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 100 adet çöp kovası üretmek 10.000 10.000 10.000
Proje 12.34.4 Kent kimliğine uygun peyzaj unsurlarını belirlemek Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Stratejik Hedef 35 Kent Kimliğini Yaşama Geçirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

 

Proje 12.35.1.

  

 

 

 

Kent kimliğini kentlilere tanıtmak

  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kent kimliğini meslek odalarına tanıtmak amacıyla 1 toplantı düzenlenmesi   

25.000

   
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent kimliğini kentlilere tanıtacak etkinlikler yapmak (her yıl 1 etkinlik) 25.000 25.000 25.000
  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kent Kimliği’ni yaygınlaştırmak amacıyla broşür hazırlamak ve dağıtmak (1000 adet)   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 12.35.3 Kent kimliğine uygun peyzaj uygulamaları yapmak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yıl içinde yapılan tüm parklarda 50.000 50.000 50.000
  

Proje 12.35.4

  

Kentlilerin kent kimliğine uygun malzemeler kullanmasını teşvik etmek

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kent Kimliği raporunun tanıtımı amacıyla her yıl 2 toplantı düzenlenmesi   

50.000

  

50.000

  

50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
  

STRATEJİK ALAN 5 – YAŞANILASI KİMLİKLİ BİR DÜNYA KENTİ OLMAK

Stratejik Amaç 13 Dünyaca Tanınır Bir Kent  Olmak
Stratejik Hedef 36 Defne’yi Dünya Kenti Yapacak Değerlerini Belirlemek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 13.36.1 Defne’yi dünya kenti yapacak değerlerini  belirlemek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 13.36.2 Defne Tanıtım Ajansı’nı kurmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ajansın kurulması 50.000    
Stratejik Hedef 37 Defne’yi Dünya Ölçeğinde Tanıtmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

Proje 13.37.1

  

 

Defne’yi dünya ölçeğinde tanıtmak için tanıtım malzemeleri hazırlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tanıtım filmi hazırlatılması 100.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fuarlarda kullanılmak üzere stand hazırlanması 100.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tanıtım broşü hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Road Show hazırlanması 150.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tanıtım afişleri hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Proje 13.37.2 Defne’nin tanıtımı sürecinde yer alacak toplumsal kesimlerin örgütlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Arama konferansı yapılması 50.000    
Proje 13.37.3 Turizm ve tanıtım firmalarına Defne’nin tanıtılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl Defne tanıtım günleri düzenlenmesi 75.000 75.000 75.000
Proje 13.37.4 Dünya çapında tanıtım turu yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 1 dünya metropolünde tanıtım yapılması 150.000 150.000 150.000
Proje 13.37.5 Uluslar arası etkinliklere katılınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 1 uluslar arası etkinliğe katılınması 100.000 100.000 100.000
Proje 13.37.6 Ulusal etkinliklere katılınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 2 ulusal etkinliğe katılınması 75.000 75.000 75.000
Stratejik Hedef 38 Dünya Kenti Defne’yi Defnelilere Tanıtmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

 

 

Proje 13.38.2

  

 

 

Defne’nin dünya çapında tanıtımının kentlilere sağlayacağı yararların toplumun farklı kesimlerine anlatılması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yatırımcılara tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşletmecilere tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kamu yöneticilerine tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kentlilere tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
  

STRATEJİK ALAN 5 – YAŞANILASI KİMLİKLİ BİR DÜNYA KENTİ OLMAK

Stratejik  Amaç 13 Dünyaca Tanınır  Bir  Kent Olmak
Stratejik Hedef 39 Yurt Dışından Gelecek Konuklar İçin Gerekli Hizmet Altyapısını Oluşturmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 13.39.1

Turizm operatörleri ve turizm işletmecilerinin eşgüdümünün sağlanması   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Turizm operatörleri ve işletmecileri eşgüdüm toplantısı yapılması (her yıl 1 adet)   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

 

Proje 13.39.2

  

 

Turizm ve  bağlı hizmet sektörlerinde  çalışanların eğitilmesi

  

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşkur ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü kanalıyla turizm ve bağlı hizmet sektörleri çalışanları için eğitim programları düzenlenmesine destek olmak   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

  

Proje 13.39.3

Kamu ve özel kesimin ilgili kurumlarının ortak platformda buluşmasını sağlamak   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Defne Tanıtım Günleri’nde kamu ve özel kesimin ilgili kurumlarının katılımıyla sempozyum  düzenlemek   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

 

Proje 13.39.4

  

 

Hizmet standartlarının belirlenmesi ve  bilinirliğinin sağlanması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ulusal ve uluslar arası örneklerin araştırılması 25.000    
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet standartlarının tek bir doküman altında toplanması 25.000    
Stratejik Hedef 40 Müşteri Memnuniyetini Ölçmek ve Yükseltmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 13.40.2 Anket sonuçlarına bağlı hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağlamak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Anket sonuçlarını paydaşlarla değerlendirmek 25.000 25.000 25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
  

STRATEJİK ALAN 6 – YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK

Stratejik Amaç 14 Yaşam Kalitesini Yükselten bir Yerel Yönetim Olmak
Stratejik Hedef 41 Yaşam Kalitesi Unsurlarını Belirlemek İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 14.41.1 Yaşam kalitesi unsurlarının belirlenmesi amacıyla arama konferansı yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet toplantı 50.000    
Stratejik Hedef 42 Yaşam Kalitesini Artırıcı Programları Yaşama Geçirmek İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 14.42.1

Yaşam kalitesini artırmak amacıyla projelerin yaşama geçirilmesi   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  

Her yıl 3 proje

  

150.000

  

150.000

  

150.000

Proje 14.42.2 Yaşam kalitesi artışı konusunda kentlilerin algısının ölçülmesi Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir kamuoyu araştırması 25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.3 Geçici Hayvan Barındırma Merkezi Kurulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü   300.000    
Proje 14.42.4 Sahipli Hayvanların Küpeleme veya Mikroçip İmplantasyonu ile kayıt altına alınmasını Sağlamak Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.5 Lokal Alanlarda Vektör Mücadelesi Yapmak Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Gerekli İlaçlama ve Dezenfeksiyon İşleri Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.6 Haşere ile Mücadele Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   500.000 500.000 500.000
Proje 14.42.7 Atıkların Toplanması ve Çöp Depolama Alanına Nakli Temizlik İşleri Müdürlüğü   8.000.000 8.000.000 8.000.000
Stratejik Hedef 43 Tüm Kamu Hizmetilerine Ulaşım İçin İletişim Kanalı Oluşturmak İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 14.43.1 Çağrı merkezi kurulması/hizmet satın alınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çağrı merkezinin hizmet vermeye başlaması 500.000 500.000 500.000
Stratejik Hedef 44 Afet Risklerini Azaltacak Önlemler Almak İlgili Müdürlük Performans  Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 14.44.1 Afet ana planı hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 14.44.3 Afet toplanma noktalarında afet durumunda kullanılacak malzemelerin depolanması Fen İşleri Müdürlüğü Afet konteynerlerinin hazırlanması (her yıl 10 adet) 50.000 50.000 50.000
Proje 14.44.4. Afet durumunda yardım gelinceye kadar hizmet verecek gönüllülerin örgütlenmesi ve eğitimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Afet gönüllüleri eğitimi (her mahalleden 3 kişi) 50.000 50.000 50.000
Proje 14.44.5 Topluma yaygın afet eğitimi verilmesi amacıyla eğitmenlerin eğitimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 adet eğitmen eğitiminin verilmesi 10.000    
Proje 14.44.6 “Afet öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacaklar” eğitiminin tüm kentlilere verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl her mahallede bir eğitim verilmesi 50.000 50.000 50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
  

STRATEJİK ALAN 7 – İNSAN ODAKLI HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK

Stratejik Amaç 15 İnsan Odaklı Hizmet Üretmek
Stratejik Hedef 45 Kentlilerin Yaşla İlgili Dezavantajlarını Ortadan Kaldırmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 15.45.2 “3. Yaşam Evleri” açılması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Her yıl 1 adet 50.000 50.000 50.000
Proje 15.45.3 3. Yaşam Evleri’nin işletilmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Açılan 3. yaşam evlerinin işletilmesi 50.000 50.000 50.000
Proje 15.45.5 İhtiyacı olan yaşlılara evde hizmet sunumu amacıyla hizmet satın alınması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin sunumu için hizmet satın alınması 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 46 Kentlilerin Ekonomik Koşullarla İlgili Dezavantajlarını Ortadan Kaldırmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 15.46.3 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 500.000 500.000 500.000
Proje 15.46.4 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelere destek sağlanması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmelik kapsamındaki desteklerin yaşama geçirilmesi 500.000 500.000 500.000
Stratejik Hedef 47 Kentlilerin Engellikle İlgili Dezavantajlarını Ortadan Kaldırmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 15.47.4 Engelli kentlilere etkin hizmet sunabilmek amacıyla işbirlikleri oluşturulması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Her yıl işbirliği yapılan kuruluşla etkinlik düzenlemek 25.000 25.000 25.000
Proje 15.47.6 Engelli kentlilere destek  sağlanması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğin uygulanması 50.000 50.000 50.000
Proje 15.47.7 Engelli kentlilere de hizmet verecek parklar  geliştirilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 1 park 150.000 150.000 150.000
Stratejik Hedef 48 Yaşam Boyu Eğitim Olanakları Sağlamak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 15.48.3 Kurs mekanlarının hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gelen talebe uygun sayıda ve kapasitede mekanın hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Proje 15.48.4 Meslek edindirme ve el becerilerini değerlendirme kursları açmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kursların açılması 100.000 100.000 100.000
Stratejik Hedef 49 Kentlilerin Kendilerini Geliştirmelerini Sağlayacak Etkinlikler Gerçekleştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 15.49.1.

Kentlilerin spor amaçlı yürüyüş güzergahları üzerinde toplu spor yapmalarına yardımcı olacak eğitmenlerin hizmet vermesi   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Belirlenen sayıda spor eğitmeniyle hizmet anlaşması yapılması   

50.000

  

50.000

  

50.000

  

 

Proje 15.49.2.

  

 

Çocuklar için “Yaz Okulları” açmak

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yaz okullarında yer alacak etkinlikler için gerekli mekan ve olanakların hazırlanması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yaz okullarının açılması 50.000 50.000 50.000
  

 

Proje 15.49.3

  

Amatör sanatçılar için performanslarını sergileyecekleri olanak yaratmak

  

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yıl içinde düzenlenecek etkinliklerde amatör sanatçıların performanslarını sergileyebileceği programlar gerçekleştirmek   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 8 – ETKİN VE VERİMLİ HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
  

Stratejik Amaç 16

  

Etkin ve Verimli Hizmet Sunan bir Yerel Yönetim  Olmak

Stratejik Hedef 50 Etkin Hizmet Sunan bir Yerel Yönetim Olmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 16.50.1 Sunulan hizmetlerin kentlilerin yaşamına sağladığı katkıların etkinliğinin ölçülmesi Stratejik Planlama Müdürlüğü Yılda 1 adet kamuoyu araştırması yaptırmak 25.000 25.000 25.000
  

 

Proje 16.50.2

  

Sunulan hizmetlerin kentlilerin yaşamına sağladığı katkıların etkinliğinin artırılması amacıyla iyileştirmelerin yapılması

  

 

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Kamuoyu yoklamasında ortaya çıkan sorunların çözümü için proje geliştirilmesi ve uygulanması (her yıl 2 uygulama)   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

  

 

 

Proje 16.50.3

  

 

Etkin hizmet sunabilmek amacıyla başarılı örneklerin araştırılması

  

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Etkin hizmet sunma konusunda başarılı kentler bulunması ve kardeş olunması   

50.000

  

50.000

  

50.000

Stratejik Planlama Müdürlüğü Literatür taraması yapılması      
Stratejik Planlama Müdürlüğü Deneyimli yerel yöneticilerin katılımıyla beyin fırtınası yapılması 25.000 25.000 25.000
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje 16.50.4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanlığı hizmet binasının tasarım projesinin elde edilmesi 200.000    
Fen İşleri Müdürlüğü Belediye hizmet binasının yapımı 2.000.000    
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç kiralanması 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Destek Hizmetleri Müdürlüğü İletişim donanımı temini 25.000 25.000 25.000
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye tesislerinin güvenliğinin sağlanması 500.000 500.000 500.000
Fen İşleri Müdürlüğü Belediye binalarının bakım ve onarımları 100.000 100.000 100.000
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Veri toplanması ve analizi 25.000 25.000 25.000
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye tesislerinin temizliği hizmetinin alınması 150.000 150.000 150.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Baskı işleri hizmeti satın alınması 200.000 200.000 200.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Dergisi’nin içerik hazırlığı hizmeti satın alınması 50.000 50.000 50.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Grafik tasarım hizmeti satın alınması 50.000 50.000 50.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Rehberli otobüs hizmeti satın alınması 100.000 100.000 100.000
Stratejik Hedef 51 Verimli Hizmet Sunan Yerel Yönetim Olmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 16.51.1 Hizmet üretim süreçlerini  belirlemek Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 16.51.2 Hizmet üretim süreçlerindeki verimlilik faktörlerini belirlemek Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet süreç analizi raporu 25.000    
Proje 16.51.3 Hizmet üretim süreçlerindeki verimlilik faktörlerini geliştirmek Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 5 faktörde iyileştirme yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 16.51.5

  

Verimli hizmet sunabilmek amacıyla işbirlikleri oluşturmak

  

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Avrupa Birliği programlarını izlemek ve uygun ortaklıklarla proje başvurusu yapmak (her yıl 1 proje)   

25.000

  

25.000

  

25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 9 – HERKES İÇİN EŞİT ERİŞİM VE ULAŞIM SAĞLAYAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
Stratejik Amaç 17 Erişilebilir ve Ulaşılabilir bir Defne  Yaratmak
Stratejik Hedef 52 Erişilebilir Defne’yi Yaratmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 17.52.1 Kamu hizmetlerinin haritasının çıkarılması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.2 Kamu hizmetlerinin varlık ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

Proje 17.52.3

Var olmayan ya da yeterli olmayan kamu hizmetlerinin olması gerekli düzeyde varlığı ve yeterliliğinin sağlanması amacıyla ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği  yapılması   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl bir kamu hizmetiyle ilgili protokol yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 17.52.4 Kamu hizmetlerinin erişilebilirliğinin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.6 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların belirlenmesi Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

Proje 17.52.7

Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların varlık ve yeterlilik düzeylerinin  belirlenmesi   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

  

1 adet rapor

  

25.000

   
Proje 17.52.8 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların erişebilirliğinin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.9 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gereki unsurların erişilebilirliğinin artırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir unsur 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 53 Ulaşılabilir Defne’yi Yaratmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 17.53.1 Kamu hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin  araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir kamu kuruluşu ile ortaklaşa ulaşılabilirlik araştırması yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 17.53.2 Çağdaş kent yaşamı unsurlarının ulaşılabilirliğinin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 1 unsurun ulaşılabilirlik araştırması yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 17.53.3

  

Ulaşılabilirliği  engelleyen unsurların belirlenmesi

  

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl bir kamu kuruluşu ile ortaklaşa ulaşılabilirliği engelleyen unsurlar araştırması yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 17.53.4 Ulaşılabilirliği engelleyen fiziki unsurların   giderilmesi Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 3 unsur 150.000 150.000 150.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 10 – BİREYSEL ÇIKARLARLA TOPLUMSAL ÇIKARLARI BAĞDAŞTIRAN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
  

Stratejik Amaç 18

  

Bireysel Çıkarlarla Toplumsal Çıkarları Bağdaştıran Yerel Yönetim   Olmak

Stratejik Hedef 54 Toplumsal Çıkarlarla İlgili Kırmızı Çizginin  Oluşturulması İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Stratejik Hedef 55 Toplumsal Çıkarlarla İlgili Kırmızı Çizginin  Alenileştirilmesi İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 18.55.1

  

Belediye hizmetlerinde toplumsal çıkarların kırmızı çizgisinin kentlilerle paylaşımı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basılı malzemelerle kentlilerin bilgilendirilmesi 10.000 10.000 10.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantılar kanalıyla kentlilerin bilgilendirilmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 18.55.4 Diğer kamu hizmetlerinde toplumsal çıkarların gözetilmesi amacıyla işbirlikleri yapmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Yılın konusu unsurlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 56 Bireysel Çıkarların Yasallığıyla İlgili Aleniyet  Yaratılması İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 18.56.1 Kentlilerin yasalardan gelen hakları konusunda bilgilendirme yapmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay seminer vermek 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 57 Bireysel Çıkarlarla İlgili Başvurularda Toplumsal Çıkarlarla Çelişme Durumunun Sorgulanması İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 18.57.2 Her türlü iletişim kanalında alınacak bilgiler çerçevesinde Stratejik Planlama Müdürlüğü Yılın konusu unsurlarla ilgili sivil toplum 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 58 Bireysel Çıkarlarla Toplumsal Çıkarların Bağdaştırılması İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı yaparak duyurmak 25.000 25.000 25.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 11 – BİLGİYE DAYALI HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
  

Stratejik  Amaç 19

  

Bilgiye Dayalı Hizmet  Sunan Yerel Yönetim  Olmak

Stratejik Hedef 59 Coğrafi Bilgi Sistemine Dayalı Kent Bilgi Sistemini Kurmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 19.59.1 Kent Bilgi Sistemi için yazılım alınması Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 adet yazılım 150.000    
Proje 19.59.2 Kent Bilgi Sistemi için donanım alınması Bilgi İşlem Müdürlüğü Donanım temini 200.000    
Proje 19.59.3 Server için mekan düzenlenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Mekan düzenlenmesi 50.000    
Stratejik Hedef 60 İmarla ilgili bilgilerin Kent Bilgi Sistemine yüklenmesi İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 19.60.1

  

Kentin coğrafi bilgilerinin toplanması amacıyla hizmet satın alınması

  

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili kamu kuruluşlarından ve saha çalışmalarından elde edilen bilgilerin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla hizmet satın alınması   

 

100.000

   
Stratejik Hedef 61 Sosyal Bilgileri Kent Bilgi Sistemine Yüklemek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 19.61.1

  

Kentlilerle ilgili sosyal bilgilerin toplanması amacıyla hizmet satın alınması

  

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlgili kamu kuruluşlarından elde edilen bilgilerin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla hizmet satın alınması   

 

100.000

   
Stratejik Hedef 62 Mekansal ve Sosyal Bilgilerin Güncellenmesiyle İlgili Prosedürleri Geliştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Stratejik Hedef 63 Kent Bilgi Sisteminin Hizmet Üretiminde Etkin Kullanımını Sağlamak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Stratejik Hedef 64 Kent Bilgi Sistemini Paylaşıma Açmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Stratejik Hedef 65 İlgili Kamu Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Online Bağlantılı Olmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 19.65.1 TAKBİS ile online bağlantı kurulması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Haziran 2015 e kadar 10.000 10.000 10.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
STRATEJİK ALAN 12 – DEMOKRATİK ŞEFFAF TOPLUMCU ANLAYIŞLA HİZMET ÜRETEN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
  

Stratejik Amaç 20

  

Toplumcu bir Anlayışla Hizmet Sunan Yerel Yönetim Olmak

Stratejik Hedef 66 Gelir Dağılımı Eşitsizliğini Giderici Önlemler Almak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 20.66.1.

Ekonomik yaşamda gereksinilen kaliteli işgücünü sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kurslar için mekan ayarlamak 25.000 25.000 25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Meslek edindirme kurslarını yaşama geçirmek 100.000 100.000 100.000
Proje 20.66.2 Dar gelirlilerle ilgili konut edindirme projeleri  geliştirmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konut yapımı için arsa üretmek 250.000 250.000 250.000
Proje 20.66.3 Defne’deki okulların bakım ve onarımlarını yapmak Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 5 okul 150.000 150.000 150.000
Proje 20.66.5 Dünyadaki yerel yönetimlerde toplumcu yaklaşım örneklerini izlemek ve Defne’ye uyarlamak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl  1 uygulama 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 67 Kentlileri Kamusal Alanda Buluşturmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 20.67.1 Sokak kültürünü yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 etkinlik 50.000 50.000 50.000
Proje 20.67.2 Komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 etkinlik 50.000 50.000 50.000
Proje 20.67.3 Kentlilerin kendiliğinden geliştireceği etkinliklere destek olmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gelen taleplerin desteklenmesi 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 68 Şeffaf Yerel Yönetim Olmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
STRATEJİK ALAN 13 – AKILLI KENT YÖNETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
  

Stratejik Amaç 21

  

Akıllı Kent Yönetimini Kurmak

Stratejik Hedef 69 Karar Süreçlerinde Yönetişimi Geliştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 21.69.3 Belirli konularda karar oluşturmadan önce mini referandum yapmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 konuda mini referandum yapmak 25.000 25.000 25.000
  

Proje 21.69.4

Sorun belirleme ve çözüm geliştirme süreçlerinde, uygulamadan doğrudan etkilenecek kentlilerin görüşlerini almak   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl en az 1 konuda sorun belirleme ve ortak çözüm geliştirme toplantısı yapmak   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

Proje 21.69.6

  

Gönüllüleri sosyal sorumluluk projelerinde bir araya  getirmek

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Gönüllü çağrısı yapmak ve her yıl en az 5 konuda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 21.69.7 Defne Kent Konseyi ve bağlı meclisleri kanalıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve  uygulamak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl en az 5 sosyal sorumluluk projesini  gerçekleştirmek 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 70 Akıllı Kent Teknolojilerini Yaşama Geçirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 21.70.2 Akıllı telefon teknolojilerinin belediye hizmetleriyle ilgili kullanılması amacıyla yarışmalarla paket uygulamalar Bilgi İşlem Müdürlüğü Her yıl 1 yarışma yapmak 25.000 25.000 25.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü Kazanan uygulamayı yaşama geçirmek 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 71 Akıllı Kent Ekonomisinin Mekanizmalarını Geliştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 21.71.1 Kent ekonomisinin risklerini belirlemek Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000 25.000 25.000
Proje 21.71.3 Kent ekonomisinin sektörel dengelerini kurgulamak Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 21.71.4 Kent ekonomisinin belirleyici aktörlerini bir araya getirmek ve ortak karar süreçleri ve platformu yaratmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir toplantı yapmak 50.000 50.000 50.000
Proje 21.71.5 Defne Aydınlanıyor adıyla gerçekleştirilecek konferanslar düzenlemek Özel Kalem Müdürlüğü   50.000 50.000 50.000
Proje 21.71.5 Platform aracılığıyla projeler geliştirmek ve uygulamak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 1 proje 50.000 50.000 50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
STRATEJİK ALAN 14- GÜÇLÜ BİR YEREL YÖNETİM OLMAK
  

Stratejik Amaç 22

  

Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak

Stratejik Hedef 72 Gelir Kaynaklarını Geliştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

 

Proje 22.72.1

  

Büyükşehir ilçe belediyelerinin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla kamu oyu yaratılması ve karar vericilerin harekete geçmesinin sağlanması

  

 

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Farklı partilerden ilçe belediyelerinin katılımı ile oluşturulacak heyetlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan partilerin üst yönetimleri ile görüşme yapmak   

 

50.000

  

 

50.000

  

 

50.000

Proje 22.72.4 Belediye ve kamu mülklerinin değerlendirilmesiyle kaynak yaratılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl en az 1 taşınmaz ile ilgili proje geliştirilmesi 50.000 50.000 50.000
Proje 22.72.5 Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 kuruluşa fon başvurusunda  bulunmak 25.000 25.000 25.000
Stratejik Hedef 73 Toplumsal Desteği Sürekli Kılmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.73.1 Toplumsal desteğin düzeyi ile ilgili kamu oyu araştırmaları yaptırmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 kamu oyu araştırması yaptırmak 25.000 25.000 25.000
Proje 22.73.2 Kamu oyu araştırmaları sonucunda toplumsal desteğin oranının düşme nedenlerini sorgulamak ve çözüm üretmek Stratejik Planlama Müdürlüğü Ortaya çıkan sorunların en az 1 tanesi için çözüm üretmek 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 74 Çalışanların Mutluluğunu Sağlamak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.74.2 Çalışanların çalışma koşulları ve ortamıyla ilgili beklentilerinde iyileştirmeler yapmak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Her yıl en az 1 iyileştirme yapmak 50.000 50.000 50.000
Stratejik Hedef 75 Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Defne’yi Temsil Etmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.75.1 Ulusal platformlarda Defne’yi temsil etmek Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 2 etkinliğe katılmak 150.000 150.000 150.000
Proje 22.75.2 Uluslararası platformlarda Defne’yi temsil etmek Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 etkinliğe katılmak 150.000 150.000 150.000
Stratejik Hedef 76 Norm Kadroya Dayalı Hizmet Kadrosu Oluşturmak İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
  

Proje 22.76.1

Belediye hizmet süreçlerine göre istihdam edilmesi gereken çalışan sayısı ve nitelikleri konusunda araştırma yapmak   

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  

1 adet norm kadro araştırması

  

50.000

   
  

Proje 22.76.4

  

Gerekli eğitim programlarının gerçekleştirilmesi

  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Eğitimle yeterlilik kazanabilecek personelin en az %25’inin eğitimlerini gerçekleştirmek   

50.000

  

50.000

  

50.000

Stratejik Hedef 77 Çalışanların Kuruma Bağlılıklarını Geliştirmek İlgili Müdürlük Performans Göstergesi 2015 2016 2017
Proje 22.77.1 Çalışanların kuruma bağlılıklarını geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 etkinlik 25.000 25.000 25.000
Proje 22.77.2 Belediye yöneticilerinin sosyal ortamda bir araya getirilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 kez 15.000 15.000 15.000
Proje 22.77.3 Performans ödül sistemini kurmak ve işletmek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 çalışanın performans başarısından  dolayı ödüllendirilmesi 15.000 15.000 15.000
  27.991.000 22.284.000 22.200.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 19.59.1 Kent Bilgi Sistemi için yazılım Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 adet yazılım 150.000    
Proje 19.59.2 Kent Bilgi Sistemi için  donanım Bilgi İşlem Müdürlüğü Donanım temini 200.000    
Proje 19.59.3 Server için mekan  düzenlenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Mekan düzenlenmesi 50.000    
  

Proje 21.70.2

Akıllı telefon teknolojilerinin belediye hizmetleriyle ilgili kullanılması  amacıyla yarışmalarla   

Bilgi İşlem Müdürlüğü

  

Her yıl 1 yarışma yapmak

  

25.000

  

25.000

  

25.000

  

Proje 21.70.2

Akıllı telefon teknolojilerinin belediye hizmetleriyle ilgili kullanılması  amacıyla yarışmalarla   

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kazanan uygulamayı yaşama geçirmek   

25.000

  

25.000

  

25.000

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 450.000 50.000 50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 5.14.7 Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda etkinlikler düzenlenmesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Her yıl 2 etkinlik 10.000 10.000 10.000
Proje 5.14.8 Görüntü kirliliğine karşı mücadele konusunda okullarda seminer verilmesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Her yıl 12 okulda eğitim verilmesi 5.000 5.000 5.000
proje 3.6.5. Çevreye  karşı duyarlılığı artırmak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Her ay bir mahallede “Çevreye Saygı Günü” düzenlemek 120.000 120.000 120.000
proje 3.6.5. Çevreye  karşı duyarlılığı artırmak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ayrıştırılmış atıkların toplanması konusunda eğitimler verilmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 3.6.6. Ders programlarına destek sağlamak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temel eğitim için “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.6.7 Farklı kültürlerin çevreye karşı saygıyı öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 3.6.8 Farklı toplumsal kesimler için “çevreye saygı” bilgi setleri hazırlamak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ailede “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.6.8 Farklı toplumsal kesimler için “çevreye saygı” bilgi setleri hazırlamak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Gençlere yönelik “çevreye saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 215.000 160.000 160.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Destek  Hizmetleri Müdürlüğü Araç kiralanması 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Destek  Hizmetleri Müdürlüğü İletişim donanımı temini 25.000 25.000 25.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Destek  Hizmetleri Müdürlüğü Belediye tesislerinin güvenliğinin sağlanması 500.000 500.000 500.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli   olanakların Destek  Hizmetleri Müdürlüğü Veri  toplanması ve analizi 25.000 25.000 25.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Destek  Hizmetleri Müdürlüğü Belediye tesislerinin temizliği hizmetinin  alınması 150.000 150.000 150.000
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 1.700.000 1.700.000 1.700.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 4.10.2 Türbelerin  sahiplenilmesi  ve düzenlenmesi Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl  3 türbenin düzenlenmesi 150.000 150.000 150.000
Proje 6.17.7 2019 yılına kadar 4 adet ikinci-üçüncü düzey meydanı gerçekleştirmek Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir adet meydan   250.000 250.000
Proje 6.18.2 Ulaşım Ana Planı ve imar planlarında yer alan yaya ve bisiklet yollarının açılması Fen İşleri Müdürlüğü Açılan 4 adet ikinci ve üçüncü derece meydanları bağlayan yolların açılması   150.000 150.000
Proje 8.24.8 Mülkiyet terkleri yapılmış yolların  açılması Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 1 km. 100.000 100.000 100.000
Proje 8.24.9 Sanat yapıları yapılması (menfez, köprü, istinat duvarı) Fen İşleri Müdürlüğü   150.000 150.000 150.000
  

Proje 8.25.2

Zemin altı altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde yol ve kaldırımlarla ilgili tasarım projelerinin  yapılması   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgeler için tasarım yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

Proje 8.25.3

Zemin altı altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde yol ve kaldırımların yapılması   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelerde yol ve kaldırımların tamamlanması   

250.000

  

250.000

  

250.000

Proje 8.25.4 Var olan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü   50.000 50.000 50.000
  

Proje 8.26.1

Defne Kentsel Tasarım Rehberi çerçevesinde uyarı ve yönlendirme tabelalarının tasarlanması ve standart tabelaların üretimi   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelere yeterli sayıda  tabela üretilmesi   

75.000

  

75.000

  

75.000

  

Proje 8.26.2

Tamamlanan yol ve kaldırımlara uyarı ve yönlendirme tabelalarını  yerleştirmek   

Fen İşleri Müdürlüğü

Zemin altı altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelere Tabelaların yerleştirilmesi   

15.000

  

15.000

  

15.000

  

Proje 11.31.4

  

Yaya yolları ağını geliştirmek ve  güvenliğini  sağlamak

  

Fen İşleri Müdürlüğü

Yaya yollarının güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma elemanlarıyla donatılması   

50.000

  

50.000

  

50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
Proje 11.31.4 Yaya yolları ağını geliştirmek ve güvenliğini  sağlamak Fen İşleri Müdürlüğü Yaya yollarının güvenlik kameralarıyla donatılması 25.000 25.000 25.000
Proje 11.33.1 Ana arterlerden başlayarak engelsiz ulaşım açısından sorun noktalarını belirlemek Fen İşleri Müdürlüğü 1 adet saha çalışması raporu 50.000 50.000 50.000
Proje 11.33.2 Belirlenen sorunları ortadan kaldırmak Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir ana caddedeki sorunların ortadan kaldırılması 150.000 150.000 150.000
Proje 12.34.3 Kent kimliğine uygun kent mobilyalarını  üretmek Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 50 adet bank üretmek 25.000 25.000 25.000
Proje 12.34.3 Kent kimliğine uygun kent mobilyalarını  üretmek Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 100 adet aydınlatma elemanı üretmek 75.000 75.000 75.000
Proje 12.34.3 Kent kimliğine uygun kent mobilyalarını  üretmek Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 100 adet çöp kovası üretmek 10.000 10.000 10.000
Proje 14.42.2 Yaşam kalitesi artışı konusunda kentlilerin algısının ölçülmesi Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl bir kamuoyu araştırması 25.000 25.000 25.000
Proje 14.44.3 Afet toplanma noktalarında afet durumunda kullanılacak malzemelerin depolanması Fen İşleri Müdürlüğü Afet konteynerlerinin hazırlanması (her yıl 10 adet) 50.000 50.000 50.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Fen İşleri Müdürlüğü Belediye hizmet binasının yapımı 2.000.000    
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Fen İşleri Müdürlüğü Belediye binalarının bakım ve onarımları 100.000 100.000 100.000
Proje 17.53.4 Ulaşılabilirliği  engelleyen fiziki unsurların  giderilmesi Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 3 unsur 150.000 150.000 150.000
Proje 20.66.3 Defne’deki okulların bakım ve onarımlarını yapmak Fen İşleri Müdürlüğü Her yıl 5 okul 150.000 150.000 150.000
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 3.675.000 2.075.000 2.075.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 5.10.1 Planlamanın altlığı olarak veri analizi  yapılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
Proje 5.10.2 Kadastral parsel bilgilerinin sayısal ortamda elde  edilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Verilerin alınması 10.000    
Proje 5.10.3 Yapı stoku ile ilgili yükseklik bilgisi içeren görüntülerin elde edilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Görüntülerin  elde edilmesi 50.000    
Proje 5.10.4 Mülkiyet kayıtlarının elde edilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Kayıtların elde edilmesi 10.000    
Proje 5.10.4 Mülkiyet kayıtlarının elde edilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü TAKBİS’e  bağlantı kurulması 12.000    
Proje 5.10.6 Konut edinme davranışlarıyla ilgili araştırma yapılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 5.10.7 Elde  edilen  verilerin değerlendirilmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
Proje 5.10.8 Uygulama imar planın hazırlanması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 150.000    
Proje 5.10.9 İmar arşivinin sayısallaştırılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü İmar arşivinin 3 yıl içinde sayısallaştırılması 100.000    
Proje 5.10.10 İmar  arşivinin düzenlenmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 2015  sonuna kadar düzenlenmesi 50.000    
Proje 5.10.11 İmar planlarının tanıtımı amacıyla plan raporunun yönetici özetinin çoğaltılarak dağıtılması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 500 adet kitapçık 25.000    
Proje 5.12.3 Ruhsatlı ve planlı yapılaşmanın getireceği yararların topluma anlatmak  amacıyla toplantılar düzenlenmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Her yıl her mahallede bir  toplantı 25.000 25.000 25.000
Proje 5.12.3 Ruhsatlı ve planlı yapılaşmanın getireceği yararların topluma anlatmak  amacıyla toplantılar düzenlenmesi İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Bilgilendirme amaçlı afiş asılması (500 adet) 5.000 5.000 5.000
Proje 6.17.1 Uygulama imar planlarında meydanlar hiyerarşisini  kurmak İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Kavramsal tasarım 25.000    
Proje 6.17.5 Mülkiyet çözümleri geliştirmek (kamulaştırma, takas, kentsel dönüşüm vb) İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü Her yıl bir meydanı gerçekleştirecek mülkiyet çözümünün  geliştirilmesi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Proje 6.17.6 Her yıl bir adet meydan için kentsel tasarım ve uygulama projelerinin  hazırlanması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü her yıl 1 adet meydan için kentsel tasarım ve uygulama projesi 50.000 50.000 50.000
Proje 8.25.1 Defne  Kentsel  Tasarım  Rehberinin hazırlanması İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
  

 

Proje 9.27.1

Tasarımda estetik ve kaliteyi sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası üne sahip tasarımcıların tercih edilmesini teşvik etmek   

 

İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü

Uluslararası üne sahip tasarımcıları Defne’ye davet ederek yatırımcılarla tanıştırmak amacıyla her yıl bir etkinlik düzenlemek   

 

50.000

  

 

50.000

  

 

50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI  2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
  

Proje 9.27.2

Kentin öncelikli gelişme koridoru ve alanlarının kentsel tasarımlarının uluslar arası düzeyde deneyimli firmalardan temin edilmesi   

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2019 yılına kadar İki bölgede kentsel tasarım yaptırılması     

150.000

  

150.000

  

Proje 9.28.1

Yapı tasarımlarının çağdaş endüstriyel ürünlere dayalı yapılmasını teşvik etmek   

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Çağdaş endüstriyel ürünlerin tasarımcılara ve yapımcılara tanıtımı amacıyla her yıl 2 toplantı düzenlemek   

50.000

  

50.000

  

50.000

  

 

Proje 9.28.3

  

 

Yapı işlerinde eğitimli elemanların çalıştırılmasını teşvik etmek

  

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapımcılara kalifiye eleman çalıştırmanın getireceği yararları anlatan bir broşür hazırlamak (500 adet)   

 

5.000

  

 

5.000

  

 

5.000

Proje 9.28.5 Büyük yapılarda LEED sertifikası alınmasını teşvik etmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü LEED Sertifikasının tanıtımı amacıyla toplantı düzenlenmesi (1 adet) 50.000    
Proje 10.29.1 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliğini hazırlamak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 50.000    
Proje 10.30.1 Yapı tasarımcıları ve yatırımcılarını Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği konusunda bilgilendirmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmelik bilgilendirme toplantısı düzenlemek (her yıl 1 adet) 25.000 25.000 25.000
Proje 10.30.2 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği uygulaması ile ilgili hizmet alımı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yıllık hizmet alımı 250.000 250.000 250.000
Proje 10.30.3 Yapı İşlerinde Kamu Güvenliği Yönetmeliği uygulamasının başlatılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapımcıların yönetmeliğin yürürlük tarihi konusunda bilgilendirilmesi 25.000    
Proje 11.32.1 Defne Belediyesi Otopark Yönetmeliği’ni çıkarmak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 25.000    
Proje 11.32.3 Özel otopark yatırım ve işletmelerini teşvik etmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Otopark işletmelerinin karlılığı üzerine araştırma yaptırmak (1 adet rapor) 10.000    
Proje 11.33.2 Belirlenen sorunları ortadan kaldırmak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl iki kamu binası bağlantı yolunun tamamlanması 150.000 150.000 150.000
Proje 12.34.2 Kent Kimliğini oluşturacak kent mobilyalarını belirlemek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
  

Proje 12.35.1.

  

Kent kimliğini kentlilere tanıtmak

  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kent kimliğini meslek odalarına tanıtmak amacıyla 1 toplantı düzenlenmesi   

25.000

   
Proje 13.36.1 Defne’yi dünya kenti yapacak değerlerini belirlemek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 14.44.1 Afet ana planı hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanlığı hizmet binasının tasarım projesinin elde edilmesi 200.000    
  

 

Proje 19.60.1

  

Kentin coğrafi bilgilerinin toplanması amacıyla hizmet satın alınması

  

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili kamu kuruluşlarından ve saha çalışmalarından elde edilen bilgilerin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla hizmet satın alınması   

 

100.000

   
Proje 19.65.1 TAKBİS ile online bağlantı kurulması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Haziran 2015 e kadar 10.000 10.000 10.000
Proje 20.66.2 Dar gelirlilerle ilgili konut edindirme projeleri  geliştirmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konut yapımı için arsa üretmek 250.000 250.000 250.000
Proje 22.72.4 Belediye ve kamu mülklerinin değerlendirilmesiyle kaynak yaratılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Her yıl en az 1 taşınmaz ile ilgili proje geliştirilmesi 50.000 50.000 50.000
Proje 5.12.2 İmar planlarının kentilerle paylaşılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planlarının Defne’nin mahallelerinde tanıtımının yapılması 25.000 25.000 25.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 3.387.000 2.095.000 2.095.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 22.74.2 Çalışanların çalışma koşulları ve ortamıyla ilgili beklentilerinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Her yıl en az 1 iyileştirme yapmak 50.000 50.000 50.000
Proje 22.76.1 Belediye hizmet süreçlerine  göre  istihdam edilmesi gereken İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1 adet norm kadro araştırması 50.000    
  

Proje 22.76.4

  

Gerekli  eğitim programlarının gerçekleştirilmesi

  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Eğitimle yeterlilik kazanabilecek personelin en az %25’inin eğitimlerini gerçekleştirmek   

50.000

  

50.000

  

50.000

Proje 22.77.1 Çalışanların kuruma bağlılıklarını geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler  düzenlenmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 etkinlik 25.000 25.000 25.000
Proje 22.77.2 Belediye yöneticilerinin sosyal  ortamda bir araya  getirilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 kez 15.000 15.000 15.000
Proje 22.77.3 Performans ödül sistemini kurmak ve  işletmek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yılda en az 3 çalışanın performans başarısından dolayı ödüllendirilmesi 15.000 15.000 15.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 205.000 155.000 155.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 1.1.1 Tarihi Değerler Envanterinin Çıkarılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 1.1.2 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
Proje 1.1.3 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
Proje 1.1.4 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
Proje 1.1.5 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarihi çevre tanıtım haritası hazırlanması 10.000    
Proje 1.1.6 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti hazırlanması 10.000    
Proje 1.1.3 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman  yetiştirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi 10.000    
Proje 1.1.4 Tarihi Değerlerin kentlilere tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi 10.000 10.000 10.000
Proje 2.3.1 Çok katmanlı kültür ile ilgili araştırma yaptırılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 2.3.2 Defne’de toplumsal yapıda kültürel çeşitliliğin ortaya çıkarılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 2.4.1 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için malzeme üretilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
Proje 2.4.2 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için malzeme üretilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
Proje 2.4.3 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için malzeme üretilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
Proje 2.4.4 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için malzeme üretilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti hazırlanması 10.000    
Proje 2.4.2 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak tanıtımı için eleman yetiştirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 adet eleman yetiştirilmesi 10.000    
Proje 2.4.3 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl  “Kültürler Şenliği” düzenlenmesi 100.000 100.000 100.000
Proje 2.4.3 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda seminer verilmesi 10.000 10.000 10.000
Proje 2.4.3 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sürekli sergi hazırlanması 100.000    
Proje 2.4.3 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   Haziran’ın 3 semavi dinin bayramı 100.000 100.000 100.000
olarak kutlanması
Proje 2.4.3 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “kültürel çeşitlilik” sempozyumu düzenlenmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 2.4.3 Kültürel Çeşitliliğin bir zenginlik olarak kentlilere tanıtımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl bir kültürün ana tema olarak işlenmesi 100.000 100.000 100.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI ARA TOPLAMI 870.000 345.000 345.000
               

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
Proje 3.5.1 Toplumda var olan toplumsal dayanışma örneklerinin araştırılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 3.5.2 Toplumda var olan toplumsal dayanışma örneklerinin araştırılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay bir mahallede “İnsana Saygı Günü” düzenlemek 25.000    
Proje 3.5.3 Toplumda var olan toplumsal dayanışma örneklerinin araştırılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temel eğitim için “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.6.3 Farklı kültürlerin insana karşı saygıyı öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 3.6.4 Farklı toplumsal kesimler için “insana saygı” bilgi setleri hazırlamak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ailede “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.6.4 Farklı toplumsal kesimler için “insana saygı” bilgi setleri hazırlamak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlere yönelik “insana saygı” bilgi seti hazırlamak 10.000    
Proje 3.7.1 Farklı kültürlerin hoşgörüyü öne çıkaran değerlerini ortaya çıkarmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 3.7.2 Hoşgörü örneklerini toplumla paylaşmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl “Hoşgörü” ödülü vermek 5.000 5.000 5.000
Proje 4.8.1 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili araştırma yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 4.8.2 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü kısa film yarışması yapılması 50.000 50.000 50.000
Proje 4.8.2 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerle ilgili ödüllü fotoğraf yarışması yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 4.8.2

Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Fotoğraf yarışması eserlerinin Defne’nin farklı bölgelerinde sergilenmesi   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 4.8.2 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesi/arşivi için mekan  oluşturmak 50.000    
  

Proje 4.8.2

Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Etnik ve kültürel değerlerimiz müzesini/arşivini oluşturmak amacıyla malzeme toplanması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 4.8.2 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili kentlilerin de katılımıyla bilgi derlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sözlü tarih çalışması yapılması 10.000 10.000 10.000
Proje 4.9.1 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitmen   eğitimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 adet eğitmen eğitimi 10.000    
Proje 4.9.2 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili eğitimler   düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 50 kişiye eğitim verilmesi 12.000 12.000 12.000
Proje 4.9.3 Kısa film yarışmasını kazanan filmin Defne’nin farklı bölgelerinde  gösterimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 4 mahallede 12.000 12.000 12.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI ARA TOPLAMI 379.000 164.000 164.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
Proje 4.9.4 Etnik ve kültürel değerlerle ilgili tiyatro gösterimi  yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 2 mahalle 60.000 60.000 60.000
Proje 4.10.1 Geleneksel bayram ve şenliklerin gösterişli ve geniş katılımla kutlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yumurta bayramı 50.000 50.000 50.000
Proje 4.10.1. Geleneksel bayram ve şenliklerin gösterişli ve geniş katılımla kutlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çiçek Şenliği 50.000 50.000 50.000
  

Proje 4.10.1

Geleneksel bayram ve şenliklerin gösterişli ve geniş katılımla kutlanması   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  

Gadir hum bayramı

  

50.000

  

50.000

  

50.000

Proje 5.10.5 Toplumsal yaşam ile ilgili sosyolojik araştırma yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet rapor 50.000    
Proje 5.12.2 İmar planlarının kentilerle paylaşılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar planlarının tanıtımı amacıyla broşür basılması (3 bin adet) 25.000 25.000 25.000
Proje 7.21.1 Kentlilerin yeşil alanlar ve meydanlarla buluşmalarını sağlayacak  etkinlikler düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl geliştirilen her meydan ve parkta 3 etkinlik 75.000 75.000 75.000
Proje 7.21.2 Kamusal alanlarda mahalle forumları düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay 2 mahalle forumu düzenlenmesi 15.000 15.000 15.000
Proje 7.21.2 Kamusal alanlarda mahalle forumları düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mahallelerden gelen forum isteklerinin karşılanması 5.000 5.000 5.000
Proje 7.21.3 Kamusal alanlarda yarışmalar düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl Mahalleler arası satranç turnuvası düzenlenmesi 25.000 25.000 25.000
  

Proje 7.21.3

  

Kamusal alanlarda yarışmalar düzenlenmesi

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Her yıl mahalleler arası geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlenmesi   

15.000

  

15.000

  

15.000

Proje 9.28.4 Yapı sektörü için eleman yetiştirmek için meslek edindirme kursları düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İlçe Halk Eğitim Merkezi her yıl 1 meslek için kurs düzenlemek 10.000 10.000 10.000
Proje 11.31.1 Toplumda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yılda 2 kez sağlıklı toplum için bisiklete binelim etkinliği yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 11.31.5

Normal trafik yollarında bisiklete öncelik kültürünü yerleştirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  

Her yıl 3 etkinlik

  

30.000

  

30.000

  

30.000

Proje 12.35.1. Kent kimliğini kentlilere tanıtmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent kimliğini kentlilere tanıtacak etkinlikler yapmak (her yıl 1 etkinlik) 25.000 25.000 25.000
  

Proje 12.35.1.

  

Kent kimliğini kentlilere tanıtmak

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kent Kimliği’ni yaygınlaştırmak amacıyla broşür hazırlamak ve dağıtmak (1000 adet)   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 12.35.4 Kentlilerin kent kimliğine uygun malzemeler kullanmasını teşvik etmek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   50.000 50.000 50.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI ARA TOPLAMI 585.000 535.000 535.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
Proje 13.37.1 Defne’yi dünya ölçeğinde tanıtmak için tanıtım malzemeleri hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tanıtım filmi hazırlatılması 100.000    
Proje 13.37.1 Defne’yi dünya ölçeğinde tanıtmak için tanıtım malzemeleri hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fuarlarda kullanılmak üzere stand hazırlanması 100.000    
Proje 13.37.1 Defne’yi dünya ölçeğinde tanıtmak için tanıtım malzemeleri hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tanıtım broşü hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Proje 13.37.1 Defne’yi dünya ölçeğinde tanıtmak için tanıtım malzemeleri hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Road Show hazırlanması 150.000    
Proje 13.37.1 Defne’yi dünya ölçeğinde tanıtmak için tanıtım malzemeleri hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tanıtım afişleri hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Proje 13.37.2 Defne’nin tanıtımı sürecinde yer alacak toplumsal kesimlerin örgütlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Arama konferansı yapılması 50.000    
Proje 13.37.3 Turizm ve tanıtım firmalarına Defne’nin tanıtılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl Defne tanıtım günleri düzenlenmesi 75.000 75.000 75.000
Proje 13.37.4 Dünya çapında tanıtım turu yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 1 dünya metropolünde tanıtım yapılması 150.000 150.000 150.000
Proje 13.37.5 Uluslar arası etkinliklere katılınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 1 uluslar arası etkinliğe katılınması 100.000 100.000 100.000
Proje 13.37.6 Ulusal etkinliklere katılınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 2 ulusal etkinliğe katılınması 75.000 75.000 75.000
Proje 13.38.2 Defne’nin dünya çapında tanıtımının kentlilere sağlayacağı yararların toplumun farklı kesimlerine anlatılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yatırımcılara tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 13.38.2 Defne’nin dünya çapında tanıtımının kentlilere sağlayacağı yararların toplumun farklı kesimlerine anlatılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşletmecilere tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 13.38.2 Defne’nin dünya çapında tanıtımının kentlilere sağlayacağı yararların toplumun farklı kesimlerine anlatılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kamu yöneticilerine tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 13.38.2 Defne’nin dünya çapında tanıtımının kentlilere sağlayacağı yararların toplumun farklı kesimlerine anlatılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kentlilere tanıtım amacıyla her yıl 1 toplantı yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 13.39.1

Turizm operatörleri ve turizm işletmecilerinin eşgüdümünün sağlanması   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Turizm operatörleri ve işletmecileri eşgüdüm toplantısı yapılması (her yıl 1 adet)   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

 

Proje 13.39.2

  

 

Turizm ve bağlı hizmet sektörlerinde çalışanların eğitilmesi

  

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşkur ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü kanalıyla turizm ve bağlı hizmet sektörleri çalışanları için eğitim programları düzenlenmesine destek olmak   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

  

Proje 13.39.3

Kamu ve özel kesimin ilgili kurumlarının ortak platformda buluşmasını sağlamak   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Defne Tanıtım Günleri’nde kamu ve özel kesimin ilgili kurumlarının katılımıyla sempozyum düzenlemek   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 13.39.4 Hizmet standartlarının belirlenmesi ve bilinirliğinin sağlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ulusal ve uluslar arası örneklerin araştırılması 25.000    
Proje 13.39.4 Hizmet standartlarının belirlenmesi ve bilinirliğinin sağlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet standartlarının tek bir doküman altında toplanması 25.000    
Proje 13.40.2 Anket sonuçlarına bağlı hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağlamak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Anket sonuçlarını paydaşlarla değerlendirmek 25.000 25.000 25.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI ARA  TOPLAMI 1.100.000 650.000 650.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
Proje 14.41.1 Yaşam kalitesi unsurlarının belirlenmesi amacıyla arama konferansı yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 adet toplantı 50.000    
Proje 14.42.1 Yaşam kalitesini artırmak amacıyla projelerin yaşama geçirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 proje 150.000 150.000 150.000
Proje 14.43.1 Çağrı merkezi kurulması/hizmet satın alınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çağrı merkezinin hizmet vermeye 500.000 500.000 500.000
Proje 14.44.4. Afet durumunda yardım gelinceye kadar hizmet verecek gönüllülerin örgütlenmesi ve eğitimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Afet gönüllüleri eğitimi (her mahalleden 3 kişi) 50.000 50.000 50.000
Proje 14.44.5 Topluma yaygın afet eğitimi verilmesi amacıyla eğitmenlerin eğitimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 20 adet eğitmen eğitiminin verilmesi 10.000    
Proje 14.44.6 “Afet öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacaklar” eğitiminin tüm kentlilere verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl her mahallede bir eğitim verilmesi 50.000 50.000 50.000
Proje 15.48.3 Kurs mekanlarının hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gelen talebe uygun sayıda ve kapasitede mekanın hazırlanması 25.000 25.000 25.000
Proje 15.48.4 Meslek edindirme ve el becerilerini değerlendirme kursları açmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kursların açılması 100.000 100.000 100.000
  

Proje 15.49.1.

Kentlilerin spor amaçlı yürüyüş güzergahları üzerinde toplu spor yapmalarına yardımcı olacak eğitmenlerin hizmet vermesi   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Belirlenen sayıda spor eğitmeniyle hizmet anlaşması yapılması   

50.000

  

50.000

  

50.000

  

Proje 15.49.2.

  

Çocuklar için “Yaz Okulları” açmak

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yaz okullarında yer alacak etkinlikler için gerekli mekan ve olanakların hazırlanması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 15.49.2. Çocuklar için “Yaz Okulları” açmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yaz okullarının açılması 50.000 50.000 50.000
  

 

Proje 15.49.3

  

Amatör sanatçılar için performanslarını sergileyecekleri olanak yaratmak

  

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yıl içinde düzenlenecek etkinliklerde amatör sanatçıların performanslarını sergileyebileceği programlar gerçekleştirmek   

 

25.000

  

 

25.000

  

 

25.000

Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Baskı işleri hizmeti satın alınması 200.000 200.000 200.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Defne Dergisi’nin içerik hazırlığı hizmeti satın alınması 50.000 50.000 50.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Grafik tasarım hizmeti satın alınması 50.000 50.000 50.000
Proje 16.50.4 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Rehberli otobüs hizmeti satın alınması 100.000 100.000 100.000
Proje 18.55.1 Belediye hizmetlerinde toplumsal çıkarların kırmızı çizgisinin kentlilerle paylaşımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basılı malzemelerle kentlilerin bilgilendirilmesi 10.000 10.000 10.000
Proje 18.55.1 Belediye hizmetlerinde toplumsal çıkarların kırmızı çizgisinin kentlilerle paylaşımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantılar kanalıyla kentlilerin bilgilendirilmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 18.56.1 Kentlilerin yasalardan gelen hakları konusunda bilgilendirme yapmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her ay seminer vermek 25.000 25.000 25.000
  

Proje 18.57.2

Her türlü iletişim kanalında alınacak bilgiler çerçevesinde diğer kamu hizmetleriyle ilgili toplumsal çıkarlara aykırılık durumunun sorgulanması   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  

Toplantı yaparak duyurmak

  

25.000

  

25.000

  

25.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI ARA  TOPLAMI 1.570.000 1.510.000 1.510.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
  

Proje 19.61.1

  

Kentlilerle ilgili sosyal bilgilerin toplanması amacıyla hizmet satın alınması

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlgili kamu kuruluşlarından elde edilen bilgilerin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla hizmet satın alınması   

100.000

   
Proje 20.66.1. Ekonomik yaşamda gereksinilen kaliteli işgücünü sağlamak amacıyla meslek edindirme  kursları düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kurslar için mekan ayarlamak 25.000 25.000 25.000
Proje 20.66.1. Ekonomik yaşamda gereksinilen kaliteli işgücünü sağlamak amacıyla meslek edindirme  kursları düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Meslek edindirme kurslarını yaşama geçirmek 100.000 100.000 100.000
Proje 20.67.1 Sokak kültürünü yaşatmak amacıyla etkinlikler  düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 etkinlik 50.000 50.000 50.000
Proje 20.67.2 Komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl 3 etkinlik 50.000 50.000 50.000
Proje 20.67.3 Kentlilerin kendiliğinden geliştireceği etkinliklere destek olmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gelen  taleplerin desteklenmesi 25.000 25.000 25.000
  

Proje 21.69.6

  

Gönüllüleri  sosyal  sorumluluk projelerinde  bir araya getirmek

  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Gönüllü çağrısı yapmak ve her yıl en az 5 konuda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 21.69.7 Defne Kent Konseyi ve bağlı meclisleri kanalıyla sosyal sorumluluk projeleri  geliştirmek ve  uygulamak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Her yıl en az 5 sosyal sorumluluk projesini  gerçekleştirmek 25.000 25.000 25.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI (ara toplam) 400.000 300.000 300.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 4.084.000 3.209.000 3.209.000

 

 

 

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 1.2.1 Doğal Değerler Envanterinin Çıkarılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 1.2.2 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet tanıtım filmi (Arapça, İngilizce, Fransızca) 75.000    
Proje 1.2.3 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 000 adet kitapçık 25.000    
Proje 1.2.4 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 bin adet broşür 50.000    
Proje 1.2.5 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Doğal çevre tanıtım haritası hazırlanması 10.000    
Proje 1.2.6 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için tanıtım malzemesi hazırlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Okullar için eğitim seti hazırlanması 10.000    
Proje 1.2.3 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı için eleman  yetiştirilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 15 eğitim elemanı yetiştirilmesi 10.000    
Proje 1.2.4 Doğal Değerlerin kentlilere tanıtımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 15 okulda eğitim verilmesi 10.000 10.000 10.000
Proje 7.19.2 Varolan yeşil alanların aktif kullanım oranını artırmak için proje yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 5 park 15.000 15.000 15.000
Proje 7.19.3 Varolan yeşil alanların aktif kullanımı için yeniden düzenlenmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 5 park 150.000 150.000 150.000
Proje 7.19.4 Hidro Parkı’nın tasarımının yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü   50.000    
Proje 7.19.5 Hidro Parkı’nın yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü   600.000 660.000 726.000
Proje 7.19.6 Yeşilpınar Kent Ormanı’nın tasarımının yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü   25.000    
Proje 7.19.7 Yeşilpınar Kent Ormanı’nın yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü   150.000 150.000  
Proje 7.19.8 Doğan her çocuk için kent Ormanlarında bir ağaç dikilmesi ve aileye sertifika ve kutlama yollanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belirlenecek Alanlarda defne ya da dut ağacı dikilmesi 25.000 25.000 25.000
Proje 7.19.9 Var olan parkların bakım onarımları Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 10 park 150.000 150.000 150.000
Proje 7.19.10 Var olan spor alanları ve tesislerinin bakım onarımları Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 10 spor alanı/tesisi 75.000 75.000 75.000
Proje 12.34.4 Kent kimliğine uygun peyzaj unsurlarını belirlemek Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 12.35.3 Kent kimliğine uygun peyzaj uygulamaları yapmak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yıl içinde yapılan tüm parklarda 50.000 50.000 50.000
Proje 14.42.3 Geçici Hayvan Barındırma Merkezi Kurulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü   300.000    
Proje 15.47.7 Engelli kentlilere de hizmet verecek parklar  geliştirilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Her yıl 1 park 150.000 150.000 150.000
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 1.980.000 1.435.000 1.351.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 15.45.2 “3. Yaşam Evleri” açılması Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü Her yıl 1 adet 50.000 50.000 50.000
Proje 15.45.3 3.  Yaşam Evleri’nin işletilmesi Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü Açılan 3. yaşam evlerinin işletilmesi 50.000 50.000 50.000
Proje 15.45.5 İhtiyacı olan yaşlılara evde hizmet sunumu amacıyla hizmet satın alınması Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin sunumu için hizmet satın alınması 50.000 50.000 50.000
Proje 15.46.3 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanması Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü 1 adet yönetmelik 500.000 500.000 500.000
Proje 15.46.4 Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelere destek  sağlanması Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü Yönetmelik kapsamındaki desteklerin yaşama geçirilmesi 500.000 500.000 500.000
Proje 15.47.4 Engelli kentlilere etkin hizmet sunabilmek amacıyla işbirlikleri oluşturulması Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü Her yıl işbirliği yapılan kuruluşla etkinlik düzenlemek 25.000 25.000 25.000
Proje 15.47.6 Engelli  kentlilere destek sağlanması Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü Yönetmeliğin  uygulanması 50.000 50.000 50.000
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE  HARCAMALARI 1.225.000 1.225.000 1.225.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 6.16.1 Yeni kent meydanının Defne’de olması gerekliliği üzerine rapor hazırlanması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 5.000    
Proje 6.16.4 Yeni kent meydanının Defne’de oluşturulması için kamuoyu yaratılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Meslek odalarına sunuş yapılması 5.000    
Proje 6.16.4 Yeni kent meydanının Defne’de oluşturulması için kamuoyu yaratılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Yatırımcılara sunuş yapılması 5.000    
Proje 16.50.1 Sunulan hizmetlerin kentlilerin yaşamına sağladığı katkıların etkinliğinin ölçülmesi Stratejik Planlama Müdürlüğü Yılda 1 adet kamuoyu araştırması yaptırmak 25.000 25.000 25.000
  

Proje 16.50.2

  

Sunulan hizmetlerin kentlilerin yaşamına sağladığı katkıların etkinliğinin artırılması amacıyla iyileştirmelerin yapılması

  

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Kamuoyu yoklamasında ortaya çıkan sorunların çözümü için proje geliştirilmesi ve uygulanması (her yıl 2 uygulama)   

25.000

  

25.000

  

25.000

  

Proje 16.50.3

Etkin hizmet sunabilmek amacıyla başarılı örneklerin araştırılması   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Etkin hizmet sunma konusunda başarılı kentler bulunması ve kardeş olunması   

50.000

  

50.000

  

50.000

Proje 16.50.3 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla başarılı örneklerin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Literatür taraması yapılması      
Proje 16.50.3 Etkin hizmet sunabilmek amacıyla başarılı örneklerin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Deneyimli yerel yöneticilerin katılımıyla beyin fırtınası yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 16.51.1 Hizmet üretim süreçlerini  belirlemek Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 16.51.2 Hizmet üretim süreçlerindeki  verimlilik faktörlerini Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet süreç analizi raporu 25.000    
Proje 16.51.3 Hizmet üretim süreçlerindeki verimlilik faktörlerini geliştirmek Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 5 faktörde iyileştirme yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 16.51.5

  

Verimli hizmet sunabilmek amacıyla işbirlikleri oluşturmak

  

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Avrupa Birliği programlarını izlemek ve uygun ortaklıklarla proje başvurusu yapmak (her yıl 1 proje)   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 17.52.1 Kamu hizmetlerinin haritasının çıkarılması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.2 Kamu hizmetlerinin varlık ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

Proje 17.52.3

Var olmayan ya da yeterli olmayan kamu hizmetlerinin olması gerekli düzeyde varlığı ve yeterliliğinin sağlanması amacıyla ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılması   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl bir kamu hizmetiyle ilgili protokol yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 17.52.4 Kamu hizmetlerinin erişilebilirliğinin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.6 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların belirlenmesi Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
  

Proje 17.52.7

Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların varlık ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

  

1 adet rapor

  

25.000

   

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
Proje 17.52.8 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gerekli unsurların erişebilirliğinin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 17.52.9 Çağdaş kent yaşamının gereği kentlilerin yararlanması gereki unsurların erişilebilirliğinin artırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir unsur 50.000 50.000 50.000
Proje 17.53.1 Kamu  hizmetlerinin  ulaşılabilirliğinin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir kamu kuruluşu ile ortaklaşa ulaşılabilirlik araştırması yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 17.53.2 Çağdaş kent yaşamı unsurlarının ulaşılabilirliğinin araştırılması Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 1 unsurun ulaşılabilirlik araştırması yapılması 25.000 25.000 25.000
  

Proje 17.53.3

  

Ulaşılabilirliği engelleyen unsurların belirlenmesi

  

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl bir kamu kuruluşu ile ortaklaşa ulaşılabilirliği engelleyen unsurlar araştırması yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 18.55.4 Diğer kamu hizmetlerinde toplumsal çıkarların gözetilmesi amacıyla işbirlikleri yapmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Yılın konusu unsurlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak 25.000 25.000 25.000
  

Proje 18.57.2

Her türlü iletişim kanalında alınacak bilgiler çerçevesinde diğer kamu hizmetleriyle ilgili toplumsal çıkarlara aykırılık durumunun sorgulanması   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Yılın konusu unsurlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte araştırma yapılması   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 20.66.5 Dünyadaki yerel yönetimlerde toplumcu yaklaşım örneklerini izlemek ve Defne’ye uyarlamak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl  1 uygulama 50.000 50.000 50.000
Proje 21.69.3 Belirli konularda karar oluşturmadan önce mini referandum yapmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 konuda mini referandum yapmak 25.000 25.000 25.000
  

Proje 21.69.4

Sorun belirleme ve çözüm geliştirme süreçlerinde, uygulamadan doğrudan etkilenecek kentlilerin görüşlerini almak   

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Her yıl en az 1 konuda sorun belirleme ve ortak çözüm geliştirme toplantısı yapmak   

25.000

  

25.000

  

25.000

Proje 21.71.1 Kent  ekonomisinin  risklerini belirlemek Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000 25.000 25.000
Proje 21.71.3 Kent ekonomisinin sektörel  dengelerini  kurgulamak Stratejik Planlama Müdürlüğü 1 adet rapor 25.000    
Proje 21.71.4 Kent ekonomisinin belirleyici aktörlerini bir araya getirmek ve ortak karar süreçleri ve platformu yaratmak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl bir toplantı yapmak 50.000 50.000 50.000
Proje 21.71.5 Platform aracılığıyla projeler geliştirmek ve  uygulamak Stratejik Planlama Müdürlüğü Her yıl 1 proje 50.000 50.000 50.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ (devam)
  

 

Proje 22.72.1

  

Büyükşehir ilçe belediyelerinin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla kamu oyu yaratılması ve karar vericilerin harekete geçmesinin  sağlanması

  

 

Stratejik  Planlama Müdürlüğü

Farklı partilerden ilçe belediyelerinin katılımı ile oluşturulacak heyetlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan partilerin üst yönetimleri ile görüşme yapmak   

 

50.000

  

 

50.000

  

 

50.000

Proje 22.72.5 Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak Stratejik  Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 kuruluşa fon başvurusunda bulunmak 25.000 25.000 25.000
Proje 22.73.1 Toplumsal desteğin düzeyi ile ilgili kamu oyu araştırmaları yaptırmak Stratejik  Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 kamu oyu araştırması yaptırmak 25.000 25.000 25.000
Proje 22.73.2 Kamu oyu araştırmaları sonucunda toplumsal desteğin oranının düşme nedenlerini  sorgulamak ve çözüm  üretmek Stratejik  Planlama Müdürlüğü Ortaya çıkan sorunların en az 1 tanesi için çözüm üretmek 50.000 50.000 50.000
Proje 22.75.1 Ulusal  platformlarda Defne’yi  temsil etmek Stratejik  Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 2 etkinliğe katılmak 150.000 150.000 150.000
Proje 22.75.2 Uluslararası platformlarda Defne’yi  temsil etmek Stratejik  Planlama Müdürlüğü Her yıl en az 1 etkinliğe katılmak 150.000 150.000 150.000
STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 1.290.000 1.050.000 1.050.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  

 

Proje 5.14.6

  

Çöplerin konteynerlere atılması konusunda kentlilerin uyarılması

  

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yenilenen konteynerlerin olduğu bölgelerde kentlilere mektupla çağrıda bulunulması (her ay bir mahalle)   

 

10.000

  

 

10.000

  

 

10.000

Proje 14.42.7 Atıkların Toplanması ve Çöp Depolama Alanına Nakli Temizlik İşleri Müdürlüğü   8.000.000 8.000.000 8.000.000
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 8.010.000 8.010.000 8.010.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 14.42.4 Sahipli Hayvanların Küpeleme veya Mikroçip İmplantasyonu ile kayıt altına alınmasını Sağlamak Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.5 Lokal Alanlarda Vektör Mücadelesi Yapmak Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde  Gerekli  İlaçlama ve  Dezenfeksiyon İşleri Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   25.000 25.000 25.000
Proje 14.42.6 Haşere ile Mücadele Veterinerlik İşleri Müdürlüğü   500.000 500.000 500.000
VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE HARCAMALARI 550.000 550.000 550.000

 

DEFNE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015-2017
MÜDÜRLÜK BAZINDA PROJE HARCAMALARI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje 5.11.2 Ruhsat arşivinin sayısallaştırılması Yapı Kontrol Müdürlüğü Ruhsat arşivinin 1 yıl içinde sayısallaştırılması 50.000    
Proje 5.11.3 Ruhsat  arşivinin düzenlenmesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 2015 sonuna kadar  düzenlenmesi 25.000    
Proje 5.11.5 Uydu görüntülerinden kaçak yapılaşmanın kontrol  edilmesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yılda 1 uydu görüntüsü alınması 100.000 100.000 100.000
Proje 5.11.5 Uydu görüntülerinden kaçak yapılaşmanın kontrol  edilmesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Uydu görüntülerinde kaçak yapılaşma sorgulaması yapılması 25.000 25.000 25.000
Proje 5.14.3 Görüntü kirliliğine neden olan bina eklentilerinin  kaldırılması Yapı Kontrol Müdürlüğü Her yıl bir ana caddenin temizlenmesi 100.000 100.000 100.000
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROJE  HARCAMALARI 300.000 225.000 225.000

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Amerikan Kültür Dil Okulları, Deprem Sonrası Kapılarını Açıyor

Spread the love Uzun yıllardır Defne ilçesinde önemli çalışmalara imza atan ve binlerce öğrenciye farklı …

Bir yanıt yazın