Home / Siyaset / Antakya Şehir Stadyumu yeşil alan olarak bırakılmalıdır.

Antakya Şehir Stadyumu yeşil alan olarak bırakılmalıdır.

Spread the love

Hatay Milletvekili Ahrazoğlu: Antakya Şehir Stadyumu yeşil alan olarak bırakılmalıdır.

MHP Hatay Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mehmet N. Ahrazoğlu, Torba Kanun Tasarısının 117. maddesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasına, Kanun tasarısının 117’nci maddesinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinde değişikliğe gidildiğini belirterek “11’inci madde Bakanlık yetkisinin tanımlanması olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ticaretin gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkili olduğu belirtilmektedir. Bakanlık tarafından oluşturulacak sisteme kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişilerce elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi amacıyla istenilen bilgilerin bildirilmesi istenmekte. Diğer eklenen bir düzenlemeyle de Bakanlığın ticari, elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya yetkili olacağı belirtilmektedir.” şeklinde başlamıştır.

Ticari elektronik iletinin; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmetleri gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler olarak tanımlandığını belirten Ahrazoğlu, “2015 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasını düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 15 Temmuz 2015’te yürürlüğe girmişti. Bu kanunla, şikâyet başvurularının elektronik ortamda alınabilmesine imkân tanıyan Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi oluşturulmuştu. Geçen süre içerisinde bu sisteme binlerce şikâyet yapılmış ve 19 Nisan 2017 tarihi itibarıyla 9 milyon TL’nin üzerinde bir ceza kesilmiştir. Ancak, tüm bu uygulamalar sorunun çözülmesine imkân vermemiştir. Bunu kendi kullandığımız elektronik postalarda da görmemiz mümkün.” şeklinde açıklama yapmış ve ODTÜ Teknokent’te faaliyetini sürdüren bir siber güvenlik firmasının 2014 yılı raporuna göre iletilen tüm e-postalarda istenmeyen yani “spam” türündeki e-postaların yüzde 84 iken yürürlüğe giren e-ticaret kanunuyla bu oranın 2016 yılında yüzde 50,5’e indiğini belirterek, “İstenmeyen e-postaların on-line ürün satışlarını sırasıyla kötü amaçlı yazılımları taşıyan iletiler, kurumsal teklifler, arkadaşlık ağları ve cinsel içerikli e-postalar takip etmiş, daha sonra da casusluk veya fidye amaçlı kullanımlı yazılımlar başlamıştır. Kişisel bilgisayarların kullanımının yerine artık mobil cihazların kullanıldığı bu dönemde yukarıda belirttiğimiz sorunlar nedeniyle çok sayıda insanın mağdur olmasının önüne geçilmeli, gerekli tedbirler alınarak cezai müeyyideler artırılmalıdır.” açıklamasını yapmıştır.

Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, Hatay Antakya’daki Şehir Stadyumunun TOKİ’ye devredildiğini ve buraya TOKİ tarafından hazırlanan plan gereği ticari merkezler, konut, küçük bir park ve meydan yapılacağının söylendiğini belirterek, “Kamu çıkarlarının korunması, tarihî değerlerin yaşatılması, kültürel mirasın korunması ve çevreyle ilgili yaşanan bu olaydan bir an önce vazgeçilmesini, söz konusu yerin Hatay’a bir geniş alan olarak, yeşil alan olarak bırakılarak, 15 Temmuz parkıyla bütünleştirilerek bir şehir merkezinde insanların rahat edeceği bir ortam yaratılmasını arzu ediyor, bu konuda da Sayın Bakanımızdan yardım bekliyoruz.” şeklinde açıklama yaparak konuşmasını tamamlamıştır.

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir yanıt yazın