Home / Siyaset / Ahrazoğlu: AKP Anayasa’ya aykırı, adrese teslim kanunlar çıkarmaktadır.

Ahrazoğlu: AKP Anayasa’ya aykırı, adrese teslim kanunlar çıkarmaktadır.

Spread the love

Ahrazoğlu: AKP Anayasa’ya aykırı, adrese teslim kanunlar çıkarmaktadır.

AHRAZOĞLU MECLİS KONUŞMASI
MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 12.maddesi üzerinde verilen önerge hakkında MHP grubu adına söz aldığı konuşmasına, “bu kanun tasarısı AKP’nin klasiği hâline gelen ve “Bir daha torba düzenlemesi getirmeyeceğiz.” sözü verilmiş olmasına rağmen “torba” denilen düzenlemeyle gelmeye devam etmektedir; bunun da sonu görülmemektedir.” şeklinde başlamıştır.

Anayasa’ya aykırı, özel nitelikte, adrese teslim hatta çıkar sağlamaya yönelik bazı maddelerin torba kanunlar içerisine sıkıştırılmakta olduğunu ifade eden Ahrazoğlu, “Ayrıca, yasama işleri düzensiz, özensiz, eksik ve ciddiyetsiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu tasarı da çok dağınık ve ciddiyetsiz hazırlanmış olup defalarca önergelerle düzeltilmeye çalışılmıştır.” açıklamasını yapmış ve 15 Temmuzda darbe girişiminden sonra oluşan uzlaşma zeminine aykırı bir şekilde muhalefetin önergelerinin dikkate alınmadığını ifade etmiştir.

Ahrazoğlu; kanun tasarısı hazırlanırken 39 ayrı kanunda değişiklik yapılmaya gidildiğini belirtmiş, “ancak bu kanun tasarısını ilgilendiren 9 komisyon yani Adalet Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gibi komisyonların görüşü maalesef alınmamıştır. Bu durumda da bu kanun tasarısında yapılan değişiklikler kısa zaman sonra yeniden düzenlenme yapmak için yeni bir torba yasayla tekrar gündeme getirilecektir.” açıklamasını yapmıştır.

Tasarının 12’nci ve diğer maddelerinde vatandaşın hak ve alacaklarının kısıtlanması hatta el konulması, hak arama hürriyetlerinin engellenmesi, orman alanlarının kılıf uydurularak talanına yol açılması, tarım arazilerinin elden çıkarılması, mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları gibi yargıya müdahale niteliğinde düzenlemeler yapılmasının Anayasa’ya aykırı bir durum olduğunu açıklayan Ahrazoğlu, konuşmasına şöyle devam etmiştir: “Gaziantep Şahinbey Belediyesinin 775 sayılı Kanun uygulaması çerçevesinde yapmış bulunduğu arsa dağıtım faaliyetlerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle ilgili idare ve vatandaş arasında ortaya çıkan ve bir kısmına yargının da dâhil olduğu sorunların çözülmesi için söz konusu madde hükmüyle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu noktada, yasama ile yargı karşı karşıya getirilmekte, söz konusu problem özel bir hükümle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu durum da Anayasa’ya aykırıdır. Bu yasa maddesiyle vatandaşın bütün yargı yolları kanunla kapatılmak istenmektedir. O nedenle de genel olması gereken kanunların tamamı özel kanunlara indirgenmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkeleri çerçevesinde başka organlar tarafından yapılmış hatalar, yine aynı organlar tarafından hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde çözülmesi gerekirken onların yerine, maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinde torba yasa yöntemiyle çözülmeye çalışılmaktadır.

 

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; seçim bölgesi olan Hatay’da Kırıkhan Belediyesinin 1991 yılında evi olmayanlar için arsa tahsisi yaptığını belirtmiş, “Zaman içerisinde arsa tahsisiyle ilgili, vatandaşlar o günün şartlarıyla altın bileziklerini bozdurarak veyahut da kıt imkânlarıyla bu arsayı almaya çalıştılar ve belediyeye birtakım ödemeler yaptılar. Ancak, o günkü yapılan ödemeler neticesinde yapılan toplam ödeme 2.750 liradır. Bugünkü karşılığı altın olarak değerlendirildiğinde 6.985 liradır. Bugün bu para yasal faiziyle ödense bile arsa değerini karşılayamamaktadır. 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’na göre yasal faiz yüzde 13’tür ancak bugünkü piyasalara bakıldığında yasal faizler, banka faizleri yüzde 22-yüzde 24 aralığındadır. Enflasyon yıllara göre hesaplandığında yine vatandaşın mağduriyeti bu şekilde önlenemeyecektir. Yasal faiz yüzde 9 olarak hesaplanarak geçen zaman dâhil de edilse vatandaş hâlâ mağdur edilmiş olacaktır.” şeklinde açıklama yapmış ve kanun maddesinin tasarıdan çekilmesini ve bu konuda da yüce Meclisi adaletli davranmaya davet ederek konuşmasını tamamlamıştır.

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir