Home / İslam / FIKIH İLMİNİN EHEMMİYYETİ

FIKIH İLMİNİN EHEMMİYYETİ

Spread the love

Büyük Hanefi Fakihlerinden Şemsül-Eimme Serahsi (rahmetullâhi aleyh) der ki:

Muhakkak Allahü Teâlâ’ya imandan sonra farzların en kuvvetlisi ilim tahsil etmektir. Nitekim Aleyhisselâtü Vesselâm Efendimiz buyurmuşlardır ki:

“İlm(-i hal) öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”

“Muhakkak peygamberler aleyhimüsselam altın ve gümüş miras bırakmadılar. Onlar ancak ilmi miras bıraktılar. Kim ondan alırsa pek büyük bir hisseye nail olmuş olur.”

Peygamber mirası olan ilim iki kısımdır: Tevhid ve Sıfat (Akaid) ilmi ve Fıkıh ilmi.

İlm-i Tevhid’de asıl olan Kitap ve sünnet-i seniyyeye sarılmak (yapışmak), bidat ve hevalardan sakınmak ve Ashab-ı Kiram’ın, Tabiin’in ve Selef-i Salihin’in yoluna gitmektir. Onların bedenlerini toprak örtse de eserleri bakidir.

Fıkıh ilmi: “Kendisine hikmet verilene muhakkak çok hayır verilmiştir.” mealindeki Bakara suresinin 269. Ayet-i celilesinde beyan buyurulan ‘çok hayır’dır. İbn-i Abbas Hazretleri: “(Ayet-i celiledeki) hikmet, helâl ve harama dair hükümleri bilmektir” buyurmuştur.

Allâhü Teâlâ -mealen-: “… Fakat her fırkadan bir taife (topluluk) toplansa da dinde fıkıh tahsil etseler ve döndükleri zaman kavimlerini inzar eyleseler (kavimlerini irşad etsinler, Allâh’ın azâbı ile korkutsunlar), belki sakınırlar” (Tevbe suresi, Ayet 122) buyurarak müminleri fıkıh yani din ilmini öğrenmeye davet etmiştir. İnsanları Allâh’ın azabıyla korkutmak ve hidayet yoluna davet vazifesi fakihlere (hakiki din âlimlerine) verilmiştir ki bu peygamberlerin derecesidir. Onu alimlere miras bırakmışlardır. Nitekim Hadis-i şeriflerde buyurulmuştur ki: “-Hakiki- alimler, Peygamberlerin vârisleridir.”

“Allah her kime hayır murad ederse onu dinde fakih kılar.” Bu sebeple Sahabe-i Kiramın büyükleri ve Tabiin fıkıh ilmini tahsil eylediler.

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir cevap yazın