Home / Siyaset / Ahrazoğlu: AKP, kara para ekonomisini düzlüğe çıkarmak istemektedir.

Ahrazoğlu: AKP, kara para ekonomisini düzlüğe çıkarmak istemektedir.

Spread the love

Mehmet N. AhrazoğluMHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 4. maddesi üzerinde verilen önerge hakkında MHP grubu adına söz aldığı konuşmasına, “4’üncü maddeyle iflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilecek nihai kararlara karşı gidilebilecek kanun yolları düzenlenmektedir. İflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklıların kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde istinaf yoluna başvurabileceği gibi hükümler getirilmektedir.” şeklinde başlamıştır.

İflasın ertelenmesi kurumunun daha önceden de mevcut olduğunu ve 2003 yılında İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle ağırlıklı olarak uygulamaya alındığını ifade eden Ahrazoğlu, “İflasın ertelenmesi kurumu borçluyla alacaklıların menfaatleri ve hatta millî ve bölgesel menfaatler arasında hassas bir dengeye dayanmaktadır. İflas erteleme başvurusundaki artış ekonomideki bozulmaların ve kriz durumunun göstergesidir. Bu durum borçların ötelenmesi ve alacakların domino etkisiyle yeni iflasların meydana gelmesini tetikleyebilmektedir. 2009-2014 döneminde iflas erteleme dava sayısı 3.500 civarında olduğu, alacaklı dava sayısının ise 37 binin üzerinde olduğu belirtilmektedir.” açıklamasını yapmış ve iflas erteleme kararlarının alacaklıları zor durumda bırakmakta olduğunu, bunun da en belirgin göstergesinin çek ve senetlerdeki protesto sayıları ve miktarları olduğunu ifade etmiştir.

Ahrazoğlu; AKP öncesi 13 yılda Türkiye’nin, yıllık ortalama olarak gelişmekte olan ülkeler ortalamasından sadece 0,4 puan düşük büyüdüğünü, AKP’li 13 yılda ise 1,5 puan daha düşük büyüdüğünü belirtmiş, “MHP’nin koalisyon ortağı olduğu 57’nci Hükûmet döneminde gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde 2007 yılına kadar geçen yüksek büyüme bu farkın artmasını engellemiştir. 2016 yılının ilk yarısı içinde açıklanan büyüme değerlerine bakıldığında ise, Türkiye’nin istediği ve olması gereken büyüme sağlanamamıştır. İlk çeyrekte büyümenin tamamı tüketimden gelmiş, özel sektör yatırımlarının azlığı nedeniyle büyümeye katkısı negatif olmuştur. Bu durum, ekonomide yeniden dengesizlik probleminin varlığına işaret etmektedir.” açıklamasını yapmıştır.

İflas erteleme sisteminin kötüye kullanılmasının önüne geçmek amacıyla maddede yapılan düzenlemeyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu değerlendirmekle birlikte yapılan düzenlemenin sonucuna ulaşmak için yapılması gerekenleri açıklayan Ahrazoğlu, konuşmasına şöyle devam etmiştir: “Ekonomik hayatın sürdürülebilir olması ve güven ortamının sağlanması, ekonomi yönetiminin sağlam temeller üzerine organize edilmesi, bilirkişi seçiminde objektif kriterlerin dikkate alınması, bilirkişinin mutlaka hukuk, muhasebe, bağımsız denetim veya yeminli mali müşavirlerden olmasının yanı sıra şirketlerin, yatırımcıların, kooperatiflerin gelecek kaygılarının olmaması gerekmektedir. Bunun için de tasarruf bilincinin artırılması, üretken bir ekonomik anlayışın olması, ülkede iç huzurun sağlanması, hukukun üstünlüğünün teminat altına alınması gibi hususların yanı sıra aldatmadan, kandırmadan, parçalamadan iç ve dışta güvenli bir yönetimin olması gerekmektedir?

 

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; tasarıda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü ancak yapılan düzenlemeyle, araya sıkıştırılan maddelerle Vergi Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık ve Cezalar” maddesinde yer alan suçları işleyenlere dolaylı af getirildiğini, vergi teşvik ve desteklerindeki kısıtlayıcı hükümlerin kaldırıldığını ancak kanunlara göre vergisini zamanında beyan eden ve ödeyen vatandaşlara adaletsizlik yapıldığını belirtmiş, “Nereden geldiği, nasıl kazanıldığı belli olmayan mal varlıkları ve paralar aklanarak şahıslara veya şirketlere resmî yollardan kayıtlara geçirme imkânı tanınmaktadır ve meşrulaştırılmak istenmektedir.” şeklinde açıklamasını yapmış ve bu kanun tasarısıyla da AKP’nin kendi anlayışı doğrultusunda kara para ekonomisini düzlüğe çıkarmak, aklamak istediğini belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.