Home / İslam / PEYGAMBERİMİZE İNANMAYAN İNSANLARIN EN ŞERLİSİDİR

PEYGAMBERİMİZE İNANMAYAN İNSANLARIN EN ŞERLİSİDİR

Spread the love

Müceddid-i Elf-i Sani İmam-ı Rabbanî (Kuddise Sirruh) Hazretleri buyurdular:

“… Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) indirilen Kur’ân-ı Kerim, diğer peygamberlere (Alâ nebiyyinâ ve aleyhimü’s-salevâtü ve’t-teslimat) indirilen bütün semavi kitapların hulasasıdır. Yine ona verilen din, geçen (Peygamberlere verilen) dinlerin özüdür.

Bu hak Dinin muktezası (emri) olan ameller, diğer dinlerin hatta meleklerin de amellerinden seçilmiştir. Çünkü meleklerin bazıları rüku ile, bazıları secde ile, bazıları kıyam (ayakta ibadet) ile emrolunmuşlardır. Yine geçen ümmetlerin bazılarına sabah namazı, bazılarına diğer namazlar emrolunmuştur.

Bu Dinde (insanlar), geçen ümmetlerin ve mukarreb meleklerin amellerinin hulasası ve özü ile amel etmekle emrolundular.

Bunun için bu dine inanmak, önceki (peygamberlere verilen) dinin tamamını tasdik etmektir. Onun icaplarıyla amel etmek, diğer şeriatlerin icaplarıyla amel etmektir. Şüphe yok ki, bu şeriatı tasdik edenler ümmetlerin en hayırlısıdır.

Yine bu Dini inkar etmek, dinlerin tamamını inkâr etmektir. Bu Dinin icaplarıyla ameli terk etmek, diğer dinlerin icabıyla ameli terk etmektir.

Yine Peygamber Efendimizi (s.a.v.) inkar, Cenâb-ı Hakk’ın bütün isimlerinin ve sıfatlarının kemalatını inkardır. Onu tasdik etmek de bunların tamamını tasdik etmektir. Yine şüphe yok ki, Peygamber Efendimizi (s.a.v.) inkar eden ve onun Dinini yalanlayan kimse de ümmetlerin en şerlisidir…” (Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, c. 1/m. 79)

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.