Home / İslam / HACCIN ŞARTLARI VE KISIMLARI

HACCIN ŞARTLARI VE KISIMLARI

Spread the love

Haccın farz olmasının şartları:

Müslüman olmak,

Haccın farz olduğunu bilmek,

Baliğ (ergen) olmak,

Akıllı olmak,

Hür olmak,

Hacca gidip geleceği nakil vasıtası ve yol masrafları için parası olmak,

Vakit (hac ayları),

Hacca gidip dönünceye kadar bakmakla mükellef olduğu kimselerin geçimlerini temin etmiş olmak.

Haccın farz olması için zekâtta olduğu gibi belli bir nisap yoktur.

Haccın edasının farz olmasının şartı: 1- Sıhhatli olmak, 2- Yol emniyeti olmak, 3- Hacca gitmeye (hapislik gibi) bir mani olmamak, 4- Kadınların yanında kocası veya güvenilir bir mahreminin bulunması, 5- Kadınların iddet bekliyor olmaması.

Hac, hükmü itibariyle üç kısımdır:

Farz hac: Kendisinde haccın şartları bulunan kimselerin, ömürlerinde bir defa yapmaları icap eden hacdır.

Vacip hac: Bir kimsenin nezrederek (adayarak) üzerine vacip kıldığı hacdır. Başlandıktan sonra bozulan nafile haccın kazası da vaciptir.

Nafile hac: Farz ve vacip olan hac dışındaki hac nafiledir

Henüz hac farz olmayan çocuğun veya kölenin yapacağı hac da nafiledir.

Farz, vacip yahut nafile hac edası itibarı ile üç türlüdür:

Hacc-ı İfrad: Hac mevsiminde umresiz olarak yapılan hacdır.

Hacc-ı Temettü: Aynı senenin hac aylarında umre ve haccı ayrı ayrı ihramlarla eda etmektir. Temettü haccına niyet eden kimse -haccın umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra tekrar hac için ihrama girmeden önce- dilediği zaman bir Mekkeli gibi umre yapabilir. Şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Hacc-ı temettü, hacc-ı ifrâddan daha faziletlidir.

Hacc-ı Kırân: Bir ihramla umre ve haccı berâber yapmaktır. Hacc-ı temettûde olduğu gibi şükür kurbanı kesmek vâciptir. Hacc-ı kırân, hacc-ı ifrâd ve hacc-ı temettûdan daha fazîletlidir.

Hacc-ı kıran ve hacc-ı temettü afaki olanlar (Mikat haricinden Mekke’ye gelenler) içindir.

About Süleyman GÖKSU

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Muharrem Ayı

Spread the love Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir