Home / Siyaset / Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem ve milletim demektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem ve milletim demektedir.

Spread the love

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Tasarısı’nda yer alan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Patent Enstitüsü kurumlarının bütçeleri hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasına, “Türkiye ekonomisi gün geçtikçe emsal ülkelerden negatif yönde uzaklaşmaya başlamıştır. Ekonomi politikalarında rant temelli yaklaşım, üretimden uzaklaşma, işsizlik, enflasyon, artan borçluluk, yolsuzluklar, öngörülebilir bir hukuk ve adalet düzeninin olmaması ekonomik gelişmeleri olumsuz etkilemektedir.” şeklinde başlamıştır.

2017 bütçesinin; iç ve dış borçlarda tehlike çanlarının çaldığı, borç faizi ödemelerinin arttığı, kamu istihdamında daralmaların olduğu, yatırımlarda azalma, eğitim ve sağlık gibi temel sosyal alanlarda yaşanan ticarileştirme ve piyasalaştırma uygulamalarının yaşandığı, vergi adaletsizliğinin, gelir dağılımının daha da bozulduğu bir ortamda sorunları çözmekten çok uzak olduğunu belirten Ahrazoğlu, “Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına çözüm getirecek bir yaklaşım içermemektedir. Kaynak ve harcama dengesini kuramayan, sağlıklı ve stratejik öncelikleri bulunmayan, bu nedenle de üretken olmayan alanlara kaynak tahsis eden, sürdürülebilir nitelikli büyümeyi teşvik etmeyen, istihdamı artırmayan, tasarruf ortamını büyütemeyen bir bütçe niteliğindedir.” açıklamasını yapmıştır.

Ülkemizin kalkınması ve milletimizin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için, günübirlik politikalarla ekonomiye yön vermekten vazgeçilmesinin gerektiğini ifade eden Ahrazoğlu, “Bugün yastık altındaki dolarları bozduralım, yarın altınları; ertesi güne bozduracak neyimiz kalacak? Hükûmetin iş başına gelir gelmez yaptığı ilk iş, devletin elindeki kamu mallarını satmak, zararına özelleştirmeler yaparak birilerine rant sağlamak oldu. Daha bu milletin hakkı olup da satamadığınız neyi kalmıştır?” dedi.

Milletvekili Ahrazoğlu; tüm bu ekonomik olumsuzlukların yanı sıra ikaz ve önerilerine rağmen, “Anaların gözyaşı akmasın.” gibi kutsal bir anlayışın arkasına sığınarak çeşitli sıfatlarla başlatılan, “barış süreci” denilen ihanet sürecininsonucu yalnız 2016 yılında 20 defa çeşitli şehirlerimizde bombalar patlatıldığını, yüzlerce canın katledildiğini belirtmiş, “15 Temmuz gibi hain bir kalkışma ve istilayla ülkemiz karşı karşıya kalmıştır. Şimdi sormak gerekir; Terörle ve teröristle müzakere olmaz, mücadele olur dediğimizde ne yaptınız? Oslo görüşmelerinde yapılanın yanlış olduğunu söylediğimizde “Vali ve askere ‘Teröristi görmezden geliniz.’ diye biz talimat verdik.” dediniz ancak sonucu göremediniz. Habur’da kurduğunuz çadır mahkemeleriyle neyi amaçladınız? “Ne istediler de vermedik.” dediğinizde acaba neleri verdiniz? Daha birçok ihmal, dalalet ve öngörüsüzlük içerisinde oldunuz.” açıklamasında bulunmuş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi’nden bir bölüm okuyacağını belirterek, “Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!ifadesinin bilincinde olarak Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem ve milletim demektedir.” Şeklinde konuşmasına devam etmiştir.

Ahrazoğlu; konuşmasına KOSGEB’in geçen yıla göre çok daha kötü durumda olduğunun Sayıştay raporlarıyla ortada olduğunu ifade ederek, “Örnek olarak personel alımlarında “Benden olsun da kanuna aykırı olsun.” Evet, “Benden olsun.” dedikleriniz de maalesef -özellikle KOSGEB’de- FETÖ’cü çıkmıştır. Yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerden de bunlar sorumlu tutulmuş ancak onlara haksız kadro açanlara bir şey olmamıştır.” Açıklamasında bulunmuştur.

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; Bakanın Komisyondaki sunumunda standardizasyon ve belgelendirme alanlarındaki başarılarından bahsettiği Türk Standartları Enstitüsü kurumu için Sayıştay raporlarının aynı şeyi söylemediğini belirterek, “Geçen sene de bahsetmiş olduğum Otomotiv Test Merkeziyle ilgili her sene bütçe belirlenip bir miktar para aktarılmaktadır ancak bir arpa boyu da yol alınamamıştır. Birimleri kurdunuz, amirleri atadınız, personel görevlendirdiniz yani un var, şeker var, yağ var ama maalesef helva yapmayı bilmeyenleri göreve getirdiniz. On beş yıldır görevden aldığınız konusunda uzman olmuş, yetişmiş, liyakatli ülkücü bürokratlara söyleyelim, onlara ne yapmaları gerektiğini tarif versinler. Ayrıca TSE elindeki yetişmiş personeli iyi değerlendiremez, atıl durumda tutarken yeniden personel alımına çıkması da manidardır.” şeklinde açıklama yapmış ve 2017 bütçesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını tamamlamıştır.

 

About Hatay Haber

Hatayın Nabzı https://www.hatayinnabzi.com/

BU HABERİ OKUMAK İSTERMİSİNİZ?

Milletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük olduğunu gösterirler.

Spread the loveMilletvekili Ahrazoğlu: Umarım ki İslam ülkeleri ve diğer ülkeler Dünyanın da beşte 1’den büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir